Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiar grubości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2010 nr 9 18-19
2
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 9a 142-145
PL W artykule zaprezentowano możliwość wykorzystania wieloczęstotliwościowego sygnału pomiarowego do badania wielowarstwowych powłok antykorozyjnych. Symulację wykonano z zastosowaniem systemu pomiarowego DasyLab. Dokonano analizy możliwości ograniczenia błędów pomiarowych oraz przedstawiono sposoby zw[...]
EN Article presents possibility of using multifrequency measuring signal for testing multilayer anticorrosion coatings. Simulation was performed using a measurement system DASYLab. Analysis of possibility of reducing measurement error and presents methods of increasing accuracy and reliability of measu[...]
3
75%
Diagnostyka
PL Pomiar i ocena korozji materiału jest istotnym aspektem dla zachowania bezpieczeństwa konstrukcji. Artykuł przedstawia dwie metody, C-scan amplitudowy i time-of-flight do pomiaru grubości przy użyciu jednego ultradźwiękowego przetwornika. Pomiar został dokonany w trybie zanurzeniowym przy użyciu dwu[...]
EN Measurement and determination of the corrosion in the material is an important aspect of the structure safety. For that purpose article presents amplitude and time-of-flight C-scan method for thickness evaluation with single ultrasonic transducer. Test was performed using immersion setup with automa[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2005 Nr 2 33-41
PL W artykule scharakteryzowano zastosowaną w badaniach, a powszechnie stosowaną do powlekania ostrzy skrawających, metodę łukowopUizmową, zaliczaną do metod PVD, ze szczególnym uwzględnieniem opisu procesu wyładowania łukowego w próżni. W dalszej części przedstawiono doświadczalnie sprawdzone przez au[...]
5
75%
Przegląd Spawalnictwa
PL W ramach niniejszej pracy opracowano procedurę nieniszczącą, ilościowej oceny grubości warstw chromowych. Do tego celu wykorzystano metodę prądów wirowych, w zakresie analizy fazoczułej, czyli oceny zmian kąta fazowego impedancji w funkcji grubości warstwy. Taka analiza stosowana jest w przypadku po[...]
EN The work has developed non-destructive, quantitative evaluation of the thickness of chrome layers. For this purpose, the method of vortex currents in the phase-phase analysis was used, i.e. the assessment of phase angle change impedance as a function of layer thickness. Such analysis is used for con[...]
6
63%
Optica Applicata
EN Ellipsometry is a very powerful and totally nondestructive technique for determining optical constants, film thickness in multilayered systems, surface and interfacial roughness and material microstructure. Ellipsometric measurements can be made in vacuum, air and other environments. Ellipsometry ha[...]
7
63%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W pracy omówiono zasady pomiaru grubości metodą ultradźwiękową elementów eksploatowanych maszyn i urządzeń. Scharakteryzowano siosowaną aparaturę oraz wymagania dotyczące personelu wykonującego pomiary. Analizowano źródła błędnych wyników pomiarów grubości oraz stosowane metody zapobiegania. Zwrócon[...]
EN In the paper the principles of the elements thickness measurements with the ultrasonic investigation methodology of the exploited machinery and systems uere shown. The measuring equipment characteristics and the staff requirements were described. The sources of the elements thickness measurements re[...]
8
63%
Nowa Elektrotechnika
2005 nr 6 (10) 24--25
9
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 211-215
PL W niniejszej pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowej badania zmian grubości blachy w wytłoczce podczas wybranych etapów procesu tłoczenia. Do analizy wykorzystano program Ansys Ls-Dyna. Zastosowano powłokowe elementy skończone typu Shell, w celu minimalizacji czasu obliczeń i możliwości [...]
EN This paper presents the results of computer simulation research of changes in drawpiece thickness at selected stages of the drawing process. Ansys Ls-Dyna program has been used for this analysis. Shell finite elements has been used, to minimize the computation time and for the possibility of thick[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2014 Nr 38 19--22
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy zmienności w czasie temperatury powierzchni materiału poddanego nagrzewaniu zewnętrznym źródłem promieniowania. Celem analizy odpowiedzi skokowej na termiczne wymuszenie jest wykrycie zmiany grubości materiału, traktowanej jako wada materiałowa. Wymagany czas [...]
EN The paper deals with chosen aspects of method of processing measuring data for detecting and characterizing local change in thickness of the material, treated as material flaw. The measuring data are obtained by means of active infrared thermography. Characterization relies on the analysis of a sing[...]
11
63%
Dozór Techniczny
2006 z. 4 81--85
12
51%
Optica Applicata
EN The investigation of the optical properties of the novel polyarylates with heterocyclic side chain groups is reported. Optical properties of the polymers obtained have been measured. Mechanical and thermal properties are also presented. The refractive index n( lambda ) and susceptibility chi /sup (1[...]
13
51%
Autex Research Journal
2005 Vol. 5, no. 4 236--246
EN This paper presents an automatic method that can measure the thickness of three-dimensional (3-D) braided composite preforms. The thickness of 3-D braided composite material preform is an important parameter of 3-D braided composites. With the development of 3-D braided composite technology, an auto[...]
14
38%
Przegląd Budowlany
2015 R. 86, nr 5 32--35
PL W dobie dzisiejszych czasów konstruktorzy stają coraz częściej przed wyzwaniem zaprojektowania nadbudowy lub adaptacji istniejących budowli pod nowe obciążenia. Konieczne jest tym celu stosunkowo szybkie i ekonomiczne rozwiązanie w rozpoznaniu wszystkich elementów konstrukcji. W przypadku rozpoznani[...]
EN In recent times, the designers, more and more often, face the challenge of designing an additional part of the building or a challenge of adapting the building in a way that would make it possible for its structure to withstand the newly imposed loads. In order to face the above challenges, it is re[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last