Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polymer quenchants
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Eksploatacji
2012 nr 3 249-258
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu stężenia i rodzaju polimerowych ośrodków chłodzących na strukturę oraz twardość stali EN41Cr4 po utwardzaniu cieplnym. Badania przeprowadzono dla wodnych roztworów polimeru Polihartenol-HI w zakresie stężeń 15-60%. W ramach zrealizowanych prac przeanalizo[...]
EN The article presents the research results of the influence of concentration and type of polymer quenchants on the structure and hardness of EN41Cr4 steel after quenching and tempering. Research was carried out for the aqueous solutions of the Polihartenol-HI polymer within the concentration range of[...]
2
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy przedstawiono rezultaty badań charakterystyk chłodzenia wybranych chłodziw polimerowych. Badania przeprowadzono zgodnie z normą ISO 9950 za pomocą urządzenia Quenchotest wyprodukowanego przez The Swedish Institute of Production Engineering Research. Stwierdzono przydatność urządzenia Quencho[...]
EN In this work the results of investigations of cooling properties of the selected polymer quenchants are presented. The method applied conforms to ISO 9950 while the tests were executed using the Quenchotest apparatus made by The Swedish Institute of Production Engineering Research. Suitability of th[...]
3
51%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2016 nr 7-8 34--40
PL W pracy przedstawiono wyniki badań zdolności chłodzącej wodnych roztworów polimerowych Polihartex. Zakres stężeń glikolu polialkilenowego wynosił 5-30% objętościowych. Wyniki pomiarów szybkości chłodzenia uzyskane za pomocą urządzenia ivf SmartQuench pozwoliły obliczyć zależności współczynnika przej[...]
EN The results of the research on the quenching ability of the water polymer solutions Polihartex are presented in the paper. The polyalkylene glycol solutions were in the range of 5-30 vol.%. The results of the quenching rate measurements using the ivf Smart Quench device were applied for the calculat[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last