Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polymer laminates
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Powierzchni
2016 Nr 4 14--17
PL Laminaty, czyli kompozyty polimerowe utworzone z wielu warstw tkanin lub mat włóknistych, służą do produkcji m.in. osłon przeciwudarowych. Jako osnowy laminatów w powyższym zastosowaniu wykorzystywane są głównie polimery z grupy duroplastów, a w ostatnich latach coraz częściej również polimery termo[...]
EN Laminates, that is polymer composites formed from multiple layers of fabrics or fiber mats are applied for the production, inter alia, of surge protections. The polymers belonging to the group of hardening plastics and in recent years increasingly also thermoplastic polymers are mainly used as warps[...]
2
75%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL W pracy przedstawiono metodę identyfikacji pęknięć wielopołożeniowych opartą o dyskretną transformację falkową. Analiza została przeprowadzona na belkach z laminatu polimerowego. Wyznaczenie lokalizacji pęknięć polegało na ocenie postaci własnych drgań belek z pęknięciami. Postacie własne były otrzy[...]
EN A method for the identification of multiple cracks based on Discrete Wavelet Transform is presented. The analysis is provided on beams made of polymeric laminate. The estimation of the crack locations is based on the evaluation of natural modal shapes of precracked beams. The modal shapes were estim[...]
3
63%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL Struktury laminatowe o osnowie polimerowej są szeroko stosowane w wielu odpowiedzialnych aplikacjach. Dlatego zachowanie tych struktur powinno być przewidywalne w różnych warunkach fizycznych i warunkach obciążeń. Polimery mogą być opisane sprężystym modelem reologicznym tylko przy statycznym obciąż[...]
EN Laminate structures on a polymer base are widely used in many responsible applications. Therefore, behaviour of these structures must be predictable in different physical conditions and working loads. Behaviour of polymers can be described by an elastic rheological model only in static loading and s[...]
4
51%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono materiał kompozytowy wykonany z laminatów polimerowych wzmacnianych włóknami węglowymi jako implant dla laryngologii. Implant został wytworzony z polisulfonu i włókien węglowych. Zastosowano dwa rodzaje włókien węglowych dla otrzymania laminatów różniących się właściwościami me[...]
EN Composite material made of two polymer laminates reinforced with carbon fibres as reconstructive implant for laryngology is shown. The composite has been made from polysulphone and carbon fibres. Two different type of fibres were used to prepared two laminates differing in mechanical and biological [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last