Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pollutans
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 425--428
PL W pracy przedstawiono analizę oddziaływań szkodliwych składników spalin silnikowych na zdrowie człowieka. W oparciu o badania wykonane w warunkach laboratoryjnych, na silniku BMW N43B20AY analizatorem AVL SESAM-FTIR, w przeprowadzonych analizach uwzględniono ilości tworzących się substancji szkodliw[...]
EN The paper analyses the influence of harmful fume’s components on human health. On the basis of tests carried out under laboratory conditions on the BMW N43B20AY engine using analyser AVL SESAM-FTIR, in the research carried out account has been taken of the amount of forming of harmful substances and[...]
2
80%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL W pracy przedstawiono nowy sposób obliczania drogi mieszania zanieczyszczeń oparty na współczynniku stopnia wyrównania stężeń. Wykorzystano do tego celu dwa modele: Bielskiego i Boczara adwekcyjnego transportu zanieczyszczeń z dyspersja poprzeczną. W pracy podano metodę wyznaczania współczynników a([...]
EN The paper presents a new method of calculating the mixing length of pollutants, based on the coefficient of the degree of concentrations leveling. Two models have been used: of Bielski and of Boczar of advective transport of pollutants with transverse dispersion. A method of determining the coeffici[...]
3
80%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL W pracy badano zależność pomiędzy aktywnością dehydrogenaz a zawartością wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebie użyźnionej osadem ściekowym. Osad ściekowy wprowadzano do gleby lekkiej w następujących dawkach: 30 MgTha, 75 MgTha, 150 MgTha, 300 MgTha oraz 600 Mglha. Zawartość WWA w [...]
EN In the presented work, relations between activity of dehydrogenase and the content of polycyclic aromatic hydrocarbons in light soil fertilised with sewage sludge was studied. Sewage sludge was introduced to the soil in the following doses: 30 Mg/ha, 75 Mg/ha, 150 Mg/ha, 300 Mg/ha and 600 Mg/ha. The[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last