Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polerowanie elektrochemiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 355-362
PL Elektrochemiczne polerowanie stali jest coraz częściej wykorzystywane jako obróbka wykończająca, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych kształtów obrabianych detali. Obróbka najczęściej jest przeprowadzana w kąpieli złożonej z kwasu siarkowego H2SO4 oraz fosforowego H3PO4 z niewielkim dodatkiem wody [...]
EN Electrochemical polishing of steel is increasingly used as a finishing treatment especially for the parts of complex shapes. The treatment is usually carried out in a bath consisting of sulfuric acid (H2SO4) and phosphoric acid (H3PO4) with small amount of water (usually 10%). After the process the [...]
2
75%
Inżynieria Maszyn
2011 R. 16, z. 4 117-123
PL Przedstawiono sposoby wykonania powierzchni stosowanych w produkcji wyrobów jubilerskich. Zaprezentowano interesujący sposób pomiarów zmiennoprądowych do oceny warstwy powierzchniowej i stanowisko pomiarowe. Z pomiarów impedancyjnych otrzymano diagramy Nyquista. W pracy zamieszczono widma impedancyj[...]
EN Presents ways to do surface used in the manufacture of jewelry. Presented an interesting way to evaluate the measurement of AC surface layer and position measurement. From the measurements of impedance Nyqist diagrams obtained. The work includes impedance spectra and the corresponding electrical sch[...]
3
75%
Inżynieria Maszyn
PL W artykule omówiono polerowanie elektrochemiczne jubilerskich stopów metali szlachetnych w elektrolitach bezcyjankowych. Przedstawiono wpływ rodzaju prądu i wspomagania procesu na efekty obróbki. Opisano sposób oceny jakości powierzchni polerowanej poprzez pomiar połysku.
EN The paper presents electropolishing alloys of noble metals using in jewelry workshop in non-cyanide electrolytes. Described results of using a different kind of current in electropolishing process. Results of the measurements of surfaces roughness and gloss after processing was published.
4
75%
Mechanik
2015 R. 88 nr 4CD 120--124
PL W artykule przedstawiono proces polerowania elektrochemicznego stopów tytanu. Omówione zostały w skrócie metody wspomagania polerowania elektrochemicznego. Zbadany został wpływ dodatku środków powierzchniowo czynnych na przebieg procesu polerowania elektrochemicznego. Przedstawione zostały efekty ob[...]
EN The paper presents the process of electro-chemical polishing titanium alloys. Are briefly discussed methods for supporting electrochemical polishing. Examined was the effect of adding surfactants on electrochemical polishing process. Presented machining effects were and the effects of surfacants add[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2014 Z. 18 313--320
PL W artykule przedstawiono proces polerowania elektrochemicznego stopów tytanu i składy stosowanych elektrolitów. Przeprowadzono pomiary impedancji faradayowskiej. Omówiono stanowisko do badań elektrochemicznych. Z przeprowadzonych pomiarów otrzymano krzywe polaryzacyjne, na podstawie których oceniono[...]
EN The paper presents the process of electrochemical polishing of titanium alloys and compositions used in the electrolyte. Faraday impedance measurements were carried out. From the measurements obtained on the basis of polarization curves which subjects rated resistance of alloys to the electrolyte. B[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2006 z. 68 [231] 199-206
EN The electrochemical polishing is the finishing method based on the diminishing of the asperities height as consequenee of the process of electrochemical dissolution. Some initial experimental remarks led the authors of the present paper to the conclusion that the more intense dissolution of the aspe[...]
7
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 7 1364-1366
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 367-371
PL Stal C45 jest najbardziej popularnym materiałem używanym w przemyśle samochodowym. W poniższym artykule przedstawiono powierzchnie otrzymane po obróbce mechanicznej oraz elektrochemicznej. Na podstawie otrzymanych wyników wnioskuje się, że powierzchnie po polerowaniu mechanicznym mają zupełnie inną [...]
EN Carbon steel C45 is one of the most popular construction materials used for different purposes, also for automotive industry. In the paper the surfaces after mechanical and electrochemical treatments are presented. The results show that the surface after mechanical polishing has a completely differe[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2004 Nr 1 383-388
PL W artykule podjęto próbę opisania postępowania przy wyborze i określaniu parametrów pracy elektrolitu. Sporządzono kilka elektrolitów alkaicznych do elektropolerowania stopu aluminium PA6 o możliwie korzystnym działaniu i składnikach łatwych do utylizacji.
EN It became evident that out of proposed alkaline electrolytes E3, E4, E5, E6, E7 in which sodium carbonate and sodium phosphate were the main ingredients, most effective was the E4 of pH 9. It was reached in this one brightening and greatest decrease of surface roughness, in average 20%. 3% addition [...]
10
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 682--685, CD
PL W artykule przedstawiono powierzchnie stali AISI 316Ti (EN 1.4571), która zawiera głownie takie pierwiastki stopowe takie jak: chrom (16-18%), molibden (2.0-3.0%), nikiel (10.0-14.0%), tytan (max 0.7), po standardowym polerowaniu elektrochemicznym przy gęstości prądu wynoszącej 50 A/dm2, w temperatu[...]
EN The AISI316Ti (EN 1.4571) austenitic stainless steel sample (50 × 30 × 1,5 mm) was used for the study. The main elements forming the steel are: chromium (16-18%), molybdenum (2.0-3.0%), nickel (10.0-14.0%), titanium (max 0.7%), and iron as the rest of the steel composition. The electrolytic polishin[...]
11
63%
Mechanik
PL Stosowane metody polerowania elektrochemicznego srebrnych wyrobów jubilerskich nie dają zadowalających efektów, a uzyskanie wymaganej powierzchni jest kłopotliwe. Należy ściśle przestrzegać warunków procesu takich jak temperatura, charakterystyka prądowo-napięciowa oraz czas. Do elektrolitów wprowad[...]
EN The methods used electrochemical polishing silver jewelry products do not produce satisfactory results and obtain the required surface is confusing. Adhere to the process conditions such as temperature, current-voltage characteristics and the time. The electrolyte was introduced additives surfactant[...]
12
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 353--356
PL Stale nierdzewne zawierają minimum 50% żelaza i powyżej 10,5% chromu, co daje im odporność korozyjną zbliżoną do chromu. Z tego względu są szeroko stosowane do budowy zbiorników i cystern do przewozu środków stężonych chemicznych i płynów spożywczych. Ich odporność korozyjna wynika z pasywnych nanow[...]
EN Stainless steel is more resistant to corrosion as carbon one and it is increasingly used in transportation as construction materials for cisterns and tanks transporting chemicals and foodstuffs. Generally, under normal conditions on the surface of stainless steel is present a self-healing, passive l[...]
13
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 233-236
PL W artykule omówiono wpływ rodzaju polerowania, mechanicznego ściernego oraz elektrochemicznego, austenitycznej stali stopowej AISI 304 na zawartość związków chromu oraz żelaza w warstwie wierzchniej, jak i na ich stosunek Cr/Fe.Badana stal nierdzewna jest szeroko stosowana w wielu gałęziach przemysł[...]
EN The paper discusses the chromium compounds to iron compounds ratio of austenitic AISI 304 stainless steel after mechanical and electrochemical treatments. The tested stainless steel is widely used in many industries. The X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) studies show, that after electrochemical[...]
14
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2014 R. 15, nr 6 240-243
PL W pracy zaproponowano metodę identyfikacji warstw o różnej nanotwardości powstałych po walcowaniu na zimno austenitycznej stali stopowej AISI 316L. Przedstawiono wyniki badań nanoindentacyjnych warstw wierzchnich stali AISI 316L po roztwarzaniu w wyniku polerowania elektrochemicznego w prądach o gęs[...]
EN The article proposes a method to surface identify layers of different nanohardness created after cold rolling of austenitic stainless steel AISI 316L. The results of research of AISI 316L surface layers after electrochemical polishing EP with the current density of 50, 500 and 900 dm² are given. The[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last