Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pole powierzchni
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Optyka
2019 Nr 5 50--51
PL Widzenie w warunkach skotopowych to, nieco upraszczając, widzenie w warunkach nocnych. Dokonując ilościowego uściślenia powiemy, że to widzenie w warunkach, w których luminancja obserwowanej sceny mieści się w zakresie od 10-6 cd/m2 (niezachmurzone niebo w bezksiężycową noc) do[...]
2
86%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Prawidłowa identyfikacja międzyfazowej powierzchni wymiany ciepła w kamiennym akumulatorze ma istotne znaczenie w procesie opisu zjawiska przepływu ciepła pomiędzy złożem a powietrzem. Transfer tej formy energii zachodzi w akumulatorze podczas każdej z faz pracy tego urządzenia. Zaproponowana przez [...]
EN The correct identification of the interface of the heat exchange in a rock bed thermal storage is significant for the process of describing the heat flow between the bed and air. The transfer of this form of energy goes on during each of the phases of the device's work. New methodology of the identi[...]
3
72%
Studia Informatica
PL W niniejszym opracowaniu przedstawiono procedurę, która umożliwia uzyskanie - w warstwie GIS, którą tworzą wieloboki uogólnione - zadanych pól powierzchni, przez modyfikację, spełniającą określone warunki funkcyjne, współrzędnych wierzchołków wieloboków. Przykładowe wykorzystanie wprowadzonej proced[...]
EN The article presents the procedure of obtaining the areas of generalized polygons by conditioned modification of vertices coordinates. In the practical use, the procedure was presented for the cadastral parcels layer, managed by the Polish Land and Building Register.
4
72%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2011 Vol. 46 279-288
PL Przedstawiono rezultaty badań nad otrzymywaniem syntetycznego krzemianu magnezu metodą strąceniową w oparciu o zole kwasu krzemowego i wybrane związki magnezu. Istotnym zagadnieniem realizowanej tematyki było dobranie podstawowych parametrów prowadzenia procesu strącania, celem uzyskania produktu o [...]
EN A process of obtaining synthetic magnesium silicate by a precipitation method with the use of silicic acid sols and selected magnesium salts was analysed in order to establish the optimum parameters of the process ensuring getting a product of desired properties. The influence of the following param[...]
5
72%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów laboratoryjnych nad określeniem parametrów kolein powstałych przy ruchu pneumatycznego koła napędowego z różnym poślizgiem. Doświadczenie wykonano na stanowisku pomiarowym składającym się z symulatora obciążeń koła badanego, ruchomej wanny glebowej, oraz linoweg[...]
EN The paper presents the results of laboratory measurements on the determination of rut parameters resulting from the operation of a pneumatic drive wheel with a different slip. The experiment was performed on the test bench consisting of the researched wheel load simulator, a mobile soil tub and the [...]
6
72%
Geomatics and Environmental Engineering
PL Działka stanowi obiekt wiodący ewidencji gruntów i budynków. Jej nadrzędnym atrybutem przestrzennym są granice określające zasięg prawa własności. Pochodną granic jest pole powierzchni działki, które zgodnie z przepisami obliczane jest na podstawie współrzędnych punktów granicznych. Bazując na wypro[...]
EN A parcel constitutes a leading object in the register of land and buildings. The main spatial attribute of a parcel are its boundaries, which determine the range of proprietary right. The surface area of a parcel is a derivative of its boundaries and in accordance with the regulations in force it is[...]
7
72%
Przegląd Geodezyjny
PL Obecnie, niemalże powszechnie, opracowania map wielkoskalowych realizowane są w systemach numerycznych. Ta zmiana formy opracowywania mapy nie zwalnia jej z obowiązku spełniania zadań postawionych wcześniej mapie analogowej. W niniejszej pracy odniesiono się do dokładności obliczenia pola powierzchn[...]
EN Nowadays large-scale maps are making in numeral systems but in digital map data are not still free from traditional tasks of analogue map. The typical tasks of large-scale map are distances and areas determining, for example to realize of investment project. The paper presents analysis of accuracy i[...]
8
58%
Technical Sciences. Supplement / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2004 suppl. 1 67-75
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczące możliwości zastosowania bryły powstałej na bazie owalu Cassiniego z talią do matematycznego opisu nasion łubinu białego odmiany Wat. Za główny wyznacznik poprawności modelu przyjęto porównanie objętości rzeczywistej nasiona z objętością teoretyczną otrzymanej bry[...]
EN The paper presents the results of studies concerning the possibility of applying a solid generated on the basis of the Cassini's oval to a mathematical description of white lupine seeds, var. Wat. In order to determine the model accuracy, the actual seed volume was compared with the theoretical vol[...]
9
58%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 3 543--552
PL W pracy przedstawiono sposób przeprowadzania obliczeń cieplnych lamelowanego wymiennika ciepła, stanowiącego ujęcie dolnego źródła ciepła powietrznej pompy ciepła, pełniącego w obiegu termodynamicznym pompy funkcję parowacza. Podano algorytm obliczeń pozwalający na wyznaczenie pola powierzchni wymia[...]
EN The paper presents the heat calculations for a plate finned heat exchanger constituting the intake of the low-temperature heat source of an air-source heat pump, operating as an evaporator in the pump’s thermodynamic cycle. A calculation algorithm was provided to determine the heat exchange surface [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last