Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polarization mode dispersion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Opto - Electronics Review
EN In this paper we present numerical and experimental results of propagation and polarization properties of the photonic liquid crystal fibers (PLCFs) in which only selected micro holes were filled with nematic liquid crystal (LC) guest materials. As a host photonic crystal fiber (PFC) structure, we u[...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 8 144--147
PL Rozpatrzono przypadek w którym chwilowa wartość DGD jest estymowana na podstawie przebiegów sygnału przesyłanego w światłowodzie, przy czym użyto modelu PMD, który zaniedbuje zależność PMD od częstotliwości, sytuację, która może prowadzić do błędnej estymacji. Ze względu na losową naturę chwilowych [...]
EN The case is considered in which momentary DGD is estimated from waveforms of a signal transmitted in a fiber while a PMD model is used that ignores PMD frequency dependence, a situation which can lead to erroneous estimation. Due to random nature of momentary parameters of PMD it is proposed to eval[...]
3
100%
Opto - Electronics Review
EN Simultaneous twist and longitudinal strain effects on polarization mode dispersion (PMD) in highly birefringent (HB) bow-tie and photonic crystal fibers have been investigated. External twist has been found to modify both modal birefringence and differential group delay (DGD) in HB fibers, and in pa[...]
4
75%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2009 nr 1 72-81
EN Properties of two different photonic crystal fibers (PCF) were characterized, enabling comparisons. Properties investigated included spectral attenuation, polarization mode dispersion (PMD), optical time domain reflectometer characteristics, elastooptic factor describing transmission delay induced b[...]
5
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 2b 211--216
PL Linia światłowodowa ze skramblerami polaryzacji została zamodelowana jako zmienny w czasie system liniowy. Wyprowadzono zależności na zmienną w czasie odpowiedź impulsową i powiązano jej parametry z PMD linii oraz z parametrami sygnałów sterujących skramblerami. Przedstawiono i zilustrowano wynikami[...]
EN Optical fibre line with polarization scramblers is modelled as a time-variant linear system. The formula for time varying impulse response of such a system is derived and relations to PMD and to parameters of scramblers control are shown. One possible application of the time varying impulse response[...]
6
75%
Optica Applicata
EN The possibility of compensation of polarization mode dispersion (PMD) by using highly birefringent (HB) fibers was proposed a few years ago. In this paper, we present our results of measurement of PMD value in a new type of birefringent microstructured fibers: photonic crystal fibers (PCF). Their lo[...]
7
63%
Rynek Energii
2012 Nr 2 115--119
PL W oparciu o opracowany model matematyczny układu laser – włókno światłowodowe występujące w kablu OPGW albo OPCC – detektor (scharakteryzowany w pracy [10]), w którym na zmianę polaryzacji propagowanego światła mają wpływ następujące czynniki: polaryzacja źródła światła, dwójłomność włókna światłowo[...]
EN Using the mathematical model of the system consisting of laser – optical fiber located in the OPGW or OPCC cable – detector (characterized in the article [10]), in which to change the polarization of light following factors influence: polarization of the light source, birefringence of optical fiber,[...]
8
63%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2008 nr 1 56-66
EN Experiments and theoretical analysis of influence of temperature on polarization mode dispersion (PMD) in single mode optical fibers and cables are presented. Forces generated by contracting buffer create optical birefringence and increase fiber PMD at low temperatures. Single mode fiber (SMF) in 0.[...]
9
63%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2008 nr 3 65-73
EN The paper presents optical measurements - spectral loss, OTDR and PMD, temperature cycling and mechanical tests - bending, twist and crush, performed on Yb-doped single mode fibers and small-core photonic crystal fibers (PCF). Several issues related specifically to characterization of such specialty[...]
10
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 11 148--153
PL Sformułowano model łącznego rozkładu prawdopodobieństwa błędów estymacji DGD i współczynnika podziału mocy, parametrów opisujących dyspersję polaryzacyjną I rzędu w światłowodzie, który użyto jako narzędzia do zbadania wpływu niepewności sygnału referencyjnego, wymaganego przez metodę pomiaru PMD, n[...]
EN Joint probability density function of estimation errors of DGD and power split factor, the parameters defining the first order Polarization Mode Dispersion in an optical fibre, is formulated and used as a tool for investigation of influence of uncertainty of the reference signal, required by PMD mea[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe. Telekomunikacja i Elektronika / Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
2010 z. 13 55--66
PL W pracy omówiono zagadnienie dyspersji polaryzacyjnej – PMD (ang. Polarization Mode Dispersion), która jest charakterystyczna dla transmisji z wykorzystaniem jednomodowego włókna światłowodowego. Przedstawiono również interferometryczną metodę pomiaru współczynnika dyspersji polaryzacyjnej, statysty[...]
EN This paper presents a subject of the Polarization Mode Dispersion (PMD). PMD is characteristic for a single mode optical fiber transmission. Several aspects have been presented in the paper, such as the interferometric method for measuring the PMD, as well as the statistical analysis of the measurem[...]
12
63%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2005 nr 3 96-104
EN This paper presents results of laboratory tests investigating influence of temperature on polarization mode dispersion (PMD) in variety of single mode optical fibers and cables. Research was focused primarily on tight-buffered fibers, where most pronounced effects resulting from buffer shrinkage or [...]
13
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2007 nr 10 896-899
PL Omówiono zjawisko dyspersji polaryzacyjnej, które jest charakterystyczne dla transmisji w światłowodzie jednomodowym (światłowodzie telekomunikacyjnym). Przedstawiono jego wpływ na transmisję. Zaprezentowano metodę interferometryczną pomiaru współczynnika PMD, przykładową analizę otrzymanych w czasi[...]
EN In this paper is presented the subject of Polarization Modę Dispersion - PMD, that is characteristic for single modę optical fiber trans-mission. There is shown interferometrie method of measurement PMD and example statistical analysis of measurement results, and a way of making conclusions.
14
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 7 86--89
PL Przeanalizowano wpływ niepewności sterowania kompensatorem PMD pierwszego rzędu na prawdopodobieństwo niedostępności w światłowodowej linii telekomunikacyjnej. Dla układu kompensator PMD – monitor PMD zaproponowano charakterystykę umożliwiającą prezentację granic kompensacji. Numerycznie przeprowadz[...]
EN The effect of uncertain control of a first order PMD compensator on outage probability in fiber optic communication line is analyzed. For a PMD compensator – PMD monitor set a characteristics is proposed that is capable of presenting limits of compensation. Relation between outage probability and un[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last