Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pola wektorowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W niniejszym artykule zaprezentowana została interaktywna metoda wizualizacji trójwymiarowych pól wektorowych. W celu osiągnięcia zamierzonego celu zastosowano dynamiczny system cząstkowy, gdzie cząstki są bezpośrednio związane z wartościami pola magnetycznego. Wykorzystanie procesora graficznego - [...]
EN In this paper we present an interactive method for visualizing three-dimensional vector fields. We decided to apply dynamic particle system, which is directly connected with the values of magnetic field. We introduce a GPU implementation for the simulation stage and rendering stage of a dynamically [...]
2
84%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2018 T. 8, nr 2 79--82
PL Artykuł dotyczy sposobu wskazania rodzaju ruchu przy pomocy przetwarzania i analizy obrazu cyfrowego na przykładzie sekwencji przemieszczania się pyłu węglowego. Prezentowane podejście ma poszerzyć perspektywę zastosowania systemów wizyjnych w kontroli procesów spalania, podnosząc tym samym ich efek[...]
EN The article refers to the method of indicating the type of movement by means the digital image processing and analysis on the example of a coal dust movement sequence. Presented approach is broaden the perspective of use the vision systems in the combustion processes control, thus increasing their e[...]
3
84%
Demonstratio Mathematica
EN For natural numbers n > 2 and r > 1 all natural operators T* (Jr(*2T*)) lifting vector fields from n-manifolds M into 1-forms on Jr(*2T*) are classified. It's proved that the set of all natural operators A.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last