Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pokrzywa zwyczajna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2010 Vol. 17, nr 9 1061-1068
PL W badaniach polowych przeprowadzonych w latach 2004-2006 oceniano wpływ wieku plantacji i terminu zbioru ziela na skład chemiczny i aktywność antyoksydacyjną pokrzywy zwyczajnej. Największą zawartość barwników (chlorofilu a+b i karotenoidów) oraz wapnia stwierdzono w roślinach jednorocznych, natomia[...]
EN In 2004–2006 field experiment aimed at the assessment of the effect of plantation age and harvest term on chemical composition and antioxidant activity of stinging nettle. The research showed that the highest content of pigments (chlorophyll a+b and carotenoids) and calcium were characterized plants[...]
2
100%
Proceedings of ECOpole
2015 Vol. 9, No. 2 459--464
PL Celem przeprowadzonych badań była ocena właściwości przeciwgrzybowych ekstraktów z liści i korzenia pokrzywy zwyczajnej wobec Fusarium proliferatum. Ocenę właściwości antagonistycznych ekstraktów w stężeniach 2,5, 5,0, 10, 20 i 40% przeprowadzono metodą hodowlano-płytkową z zastosowaniem podłoży PDA[...]
EN The aim of conducted research was to determine the antifungal properties of the leaf and nettle rot extracts on the growth of Fusarium proliferatum. The antagonistic properties of nettle extracts at 2.5, 5.0, 10, 20 and 40% concentrations were assayed with a dual culture plate method on PDA and Toma[...]
3
84%
Ekologia i Technika
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące zawartości Pb, Cd, Ni, Co, Cr, Mn, Zn, Fe, Cu, Na, K, Ca, i Mg w kumulowanych części naziemnej, liściu, łodydze i korzeniu pokrzywy zwyczajnej pochodzącej z terenów przemysłowych (Górnego Śląska) oraz terenów rekreacyjnych (Beskidu Śląskiego i Wyżyny Śląs[...]
EN This work addresses Common Nettle (Urtica dioica} in the context of its bioindication properties and a level of metals accumulation in the plant. The content of Pb, Cd, Ni, Co, Cr, Mn, Zn, Fe, Cu, Na, K, Ca and Mg was determined in the shoot, leaf, stem and root of samples collected from industrial [...]
4
84%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 2 231--235
PL Badano wpływ dodatku ekstraktu z pokrzywy, pozyskanego w procesie ekstrakcji pokrzywy nadkrytycznym CO2, oraz ekstraktu z korzenia mydlnicy na właściwości szamponów do włosów. Opracowano dwie bazowe receptury, różniące się surfaktantami zastosowanymi jako główny składnik myjący. W jednej recepturze,[...]
EN The titled exts. were added to nonionic and anionic surfactants-contg. shampoo formulations and studied then for their cosmetic properties (pH, viscosity, detergency and foaming). The addn. of Urtica dioica extract into the shampoo formulations did not significantly affect the cleansing properties o[...]
5
67%
Ekologia i Technika
2008 R. 16, nr 3 114-119
PL Przeprowadzono oznaczenie zawartości metali ciężkich: Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb i Zn w korzeniu pokrzywy zwyczajnej zebranej z terenu przemysłowego i rekreacyjnego. Zawartość metali ciężkich oznaczono we wszystkich próbkach oznaczono spektrofotometrycznie metodą AAS. Wykrywalność metody AAS wyn[...]
EN Content of the following heavy metals: Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn in the root of the Common Nettle was determined. The plant samples were collected from the industrial and recreation areas. The method applied was atomic absorption spectrometric (AAS) method with the detection limit equal [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last