Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pojemność cieplna budynku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Instalacyjny
2017 Nr 3 90--93
PL W artykule podjęto próbę określenia wpływu pojemności cieplnej obiektu na efektywność funkcjonowania ogrzewania podłogowego z akumulacyjną płytą grzewczą. Jako metodę badawczą przyjęto badania numeryczne z wykorzystaniem programu ESP-r dla danych klimatycznych miasta Katowice. Analizowano efekty ene[...]
EN In the article the impact of thermal capacity of the object on the efficiency of the operation of the floor heating with an accumulator stove was considered. As the test method adopted numerical studies of ESP-r for climate data of the city of Katowice. Energy effects for floor heating, electric pow[...]
2
86%
Polska Energetyka Słoneczna
2012 nr 1-4 41-44
PL Analiza niekonwencjonalnych sposobów pozyskania energii promieniowania słonecznego wymaga przeprowadzenia, co najmniej uproszczonej symulacji i dlatego ważne jest określenie właściwości dynamicznych budynków. Stosowana powszechnie metoda bilansów miesięcznych nie pozwala na uzyskanie wiarygodnych wy[...]
3
72%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2015 Vol. 15, no. 4 1193--1201
EN Reported measurements were intended as a preliminary check of a free run of a sports hall passive building in summer conditions. Indoor microclimate measurements lasted for three hot summer days and were carried out at the time when there was no building occupancy. In adverse conditions of high ambi[...]
4
58%
Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych
2016 T. 12, nr 1 29--39
PL Indoor air quality and building’s thermal comfort depend very much on a ventilation system. At the same time they have an influence on health and well- being of users of buildings. The users prefer the natural ventilated spaces. The running costs of naturally ventilated buildings are smaller than[...]
EN System wentylacji ma wpływ zarówno na występującą w budynku jakość powietrza, jak i na panujący w nim komfort termiczny. Jakość powietrza i klimat wewnętrzny oddziaływają na zdrowie i samopoczucie użytkowników budynków. Użytkownicy preferują budynki przewietrzane w sposób naturalny. Koszty e[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last