Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 55
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pojazdy wycofane z eksploatacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2005 nr 7 25-25
PL Celem ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji jest stworzenie podstaw prawnych dla utworzenia w Polsce efektywnego systemu zagospodarowania odpadów niebezpiecznych, jakimi są pojazdy wycofane z eksploatacji, który w pełni spełniałby wymagania w zakresie ochrony środowiska.
2
86%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
2005 Vol. 10, nr 1 100--109
PL Problematykę recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w polsce reguluje ustawa uchwalona dnia 20 stycznia 2005 roku. W pracy przedstawiono logistykę procesu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w ramach działań systemowo zintegrowanych, wynikających z ustawy.
EN The population of the Earth has exceeded 6 billions, and the number of proprietors of motor vehicles has reached the level of 800 millions. In Poland, the number of cars being exploited exceeds the number of 10 millions. At a certain moment, the motor vehicle losses its values of usefulness and beco[...]
3
86%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL W pracy przedstawiono zagadnienie recyklingu samochodów, które zostały wycofane z eksploatacji. Opisano etapy życia pojazdów samochodowych oraz opracowana łańcuch usuwania wytworzonych w zakładzie odpadów. Wyszczególnione zostały obszary funkcjonalne w zakładzie wraz z funkcjami. Opracowano schemat [...]
EN In this paper an issue of the recycling of cars was presented. The paper show stages of the life of cars. Functional areas were specified in the plant with functions. A scheme of the flow of materials was drawn up. A method of calculating the size of the flow of materials at the plant of the car rec[...]
4
86%
Recykling
2009 nr 11 60-61
PL Ważnym elementem rozwoju cywilizacji jest motoryzacja. Konkurencja między koncernami oraz wymagania nabywców spowodowały, że auta są coraz bardziej "nafaszerowane" nowoczesnymi technologiami. To większy komfort eksploatacji oraz... rosnąca ilość użytych różnorodnych materiałów.
5
86%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: Automotive component reuse as one of the product recovery strategy is now gaining importance in view of its impact on the environment. Research and development on components design and manufacturing as well as tools and methods to facilitate reuse are under way in many countries. To enable [...]
6
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 152--158, CD
PL Wymagania gospodarki odpadami oraz plan wprowadzenia gospodarki zamkniętego obiegu w Unii Europejskiej wywołują konieczność pełnego zagospodarowania odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji. W szczególności dotyczy to odpadów części wielomateriałowych, które są coraz powszechniej stosowane w bud[...]
EN The waste management regulations and the schedule to introduction the Circular Economy in the European Union awake the requirement to fill gaps in the of ELV waste management methods. Particular efforts must be made to improve the treatment methods of waste of the multi-material parts, which are inc[...]
7
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 331-335
PL Jednym z problemów obecnego wieku są coraz większe zagrożenia środowiska naturalnego a także zapotrzebowanie na surowce. Rozwój cywilizacji pociąga za sobą wzrost produkcji również w technice samochodowej. Pojazdy samochodowe stanowią nieodłączny element życia współczesnego człowieka. Stanowią one s[...]
EN One of the problems of this age are increasing risks to the environment and especially the demand for raw materials. Civilization development entails the production growth in automotive engineering. Motor vehicles are an integral part of contemporary human life. They are technologically complex indu[...]
8
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 345-354
PL W publikacji przedstawiono aspekty prawne określające postępowanie z odpadami pochodzącymi z demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Omówiono również recykling wybranych rodzajów odpadów niebezpiecznych z demontażu pojazdów, jako przykład sposobu ich dalszego zagospodarowania.
EN The article presents the law aspects of wastes management methods from dismantling of exploited vehicles. Also, recycling of selected hazardous wastes from dismantling of exploited vehicles was presented as an example of wastes management option.
9
86%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono przepisy prawa obowiązujące w zakresie gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji (PWE) na poziomie Unii Europejskiej oraz w Polsce. Opisano elementy systemu recyklingu pojazdów oraz przedstawiono zagospodarowanie wybranych odpadów niebezpiecznych powst[...]
EN The article presents the laws in force concerning the management of the end-of-life vehicles (ELV) at the European Union level and in Poland. The elements of the vehicles recycling system have been described and the utilisation of the selected hazardous waste generated during vehicles dismantling [...]
10
86%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 11 1929--1933
PL Import używanych aut do Polski wciąż rośnie. Osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji wymaga wykorzystania także pochodzących z nich frakcji palnych do wytwarzania paliw z odpadów. Dotychczas tworzywa sztuczne, gąbki, guma i tekstylia pochodzące z pojazdów wycofanyc[...]
EN Combustible fractions (plastics) were sepd. from 3 to be dismantled vehicles and studied for applicability as solid fuel component for cement prodn. The fractions, except for rubber and glass fiber-reinforced elements, met the quality requirements.
11
86%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2014 nr 5 385--394
PL W obecnych czasach ważne jest budowanie podstaw do właściwego zagospodarowania pozyskanych odpadów. Szczególną rolę pełni tu logistyka zwrotna postrzegana jako nowa forma usuwania odpadów oparta na dwóch kategoriach przesłanek – ekologicznych oraz ekonomicznych, które wzajemnie się uzupełniają. Prze[...]
EN Nowadays, it is important to establish the foundation for the proper waste management. A special role is played by reverse logistics seen as a new form of waste disposal based on two categories of reasons - ecological and economical, which complement each other. Data presented in this paper is an ex[...]
12
72%
Recykling
2013 nr 3 9-9
PL Na stronie internetowej 14 lutego br. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała wyniki kontroli, dotyczącej przestrzegania wybranych przepisów rozporządzenia UE w sprawie przemieszczania odpadów oraz recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
13
72%
Recykling
2010 nr 12 12-14
PL Czy do pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przed 12 marca 2010 r., a jeszcze niezarejestrowanych, należy stosować przepisy Ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w brzmieniu sprzed nowelizacji, dokonanej Ustawą z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odp[...]
14
72%
Recykling
2010 nr 11 52-52
15
72%
Recykling
2010 nr 11 22-23
PL "Krzyk ciszy" - taki tytuł nosił jeden z odcinków kultowego serialu "Zmiennicy". W filmie tym jedyny maszynopis dzieła znanego prozaika na skutek bałaganu w wydawnictwie ląduje w ... składnicy makulatury.
16
72%
Recykling
2010 nr 2 14-16
PL Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w wyniku przeprowadzonej kontroli w jednej z firm zakwestionował roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji. Zobowiązał prowadzącego działalność gospodarczą, aby przedmioty wyposażenia i części pochodzące z wyremontowanych pojazdów traktować jak[...]
17
72%
Recykling
2009 nr 11 10-11
PL Przerób złomu to proces wieloetapowy, w którym najważniejszy jest demontaż. Nie umożliwia on jednak całkowitego wyselekcjonowania najcenniejszych materiałów wchodzących w skład pojazdu, takich jak czysty złom, miedź i aluminium.
18
72%
Recykling
2009 nr 11 57-57
19
72%
Recykling
2009 nr 10 18-19
PL Rosnąca liczba pojazdów w Polsce zwraca uwagę nie tylko na problem warunków (przede wszystkim drogowych) ich eksploatacji, ale również na kwestię zagospodarowania aut po zakończeniu użytkowania. Z uwagi na starzejący się park samochodowy w kraju coraz bardziej istotne staje się zagadnienie jego recy[...]
20
72%
Recykling
2010 nr 5 46-46
PL Naczelny Sąd Administracyjny 5 marca 2010 r. wydał orzeczenie stwierdzające, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie jest organem administracji publicznej, w związku z czym nie realizuje zadań w drodze decyzji administracyjnych.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last