Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pojazdy ekologiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 1 56--61
PL Współczesne pojazdy o hybrydowych spalinowo-elektrycznych układach napędowych są istotnym ogniwem w strategii zmniejszania zużycia paliwa i emisji składników spalin. Determinantą ich stosowania i rozwoju jest uzyskanie istotnych korzyści w odniesieniu do klasycznych układów napędowych pojazdów wypos[...]
EN Modern vehicles with hybrid combustion-electric drive systems are an important element in the strategy for reducing fuel consumption and emissions of exhaust gas components. Determinant of the use and development is to achieve substantial benefits in terms of classical powertrain vehicles equipped w[...]
2
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 118 17--29
PL Jednym z aktualnych wyzwań w obszarze transportu w skali globalnej jest e-mobilność, rozumiana jako elektromobilność (electro-mobility), ekomobilność (ecology-mobility) i ekonomika mobilności (economy-mobility). W artykule przedstawiono uzasadnienie podejścia 3E do e-mobilności, czyli symultaniczne [...]
EN One of the current challenges in global transport is e-mobility, understood as electromobility, ecomobility and mobility economics. The paper presents grounds for the 3E approach to e-mobility, which means a simultaneous approach as electromobility, ecomobility but also mobility economics. It is als[...]
3
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2017 z. 4/113 13--21
PL W artykule przedstawiono obecny stan prawny dotyczący zasad, warunków i instytucji uprawnionych do wydawania świadectw homologacyjnych na nowe pojazdy, części i ich wyposażenie. Coraz to nowe obostrzenia przepisów w zakresie emisji spalin oraz rosnące ceny paliw stają się inspiracją do tworzenia now[...]
EN The article describes the current status of the legal framework comprising principles, requirements and institutions authorised to issue type approval certificates for new vehicles as well as their parts and equipment. Consecutive new legal restrictions adopted with regard to emission of exhaust gas[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last