Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pojazdy bezzałogowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Hyperbaric Research
2012 nr 3(40) 119-138
PL W artykule przedstawiono konstrukcję systemu wodowania pojazdu podwodnego typu ROV z pokładu bezzałogowej łodzi powierzchniowej. Konstrukcję opracowano w Zakładzie Technologii Prac Podwodnych AMW w ramach projektu rozwojowego Nr O R00 0106 12 realizowanego z funduszow na naukę w latach 2010 - 2012. [...]
EN The article presents the construction of a launch system of an unmanned underwater Remotely Operated Vehicle (ROV) from the deck of an unmanned surface vehicle. The construction of the apparatus has been prepared at the Department of Underwater Works Technology of the Polish Naval Academy in Gdynia [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiono klasyfikację platform bezzałogowych pod względem masy, prędkości poruszania oraz autonomiczności działań. Przedstawiono również niektóre rozwiązania platform z różnymi systemami napędu.
EN The paper presents a classification of unmanned platforms with regard to mass, speed and autonomy of operation. It also deals with some platforms with different propulsion systems, including hybrid drive.
3
100%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2004 nr 2 (20) 35--42
PL W referacie dokonano skrótowej oceny aktualnego stanu rozwoju bezzałogowych pojazdów lądowych (BPL). Określono główne problemy badawcze oraz przedstawiono koncepcję wykorzystania opracowanego w kraju pojazdu kołowego o dużej mobilności jako zdalnie sterowanego nośnika wyposażenia i uzbrojenia – wska[...]
4
100%
Logistyka
PL Zastosowanie w działaniach militarnych Bezzałogowych Pojazdów Lądowych (BPL) wynika głównie z dwóch aspektów: troski o ochronę ludzkiego życia i zdrowia, oraz dążenia do szybkiego i precyzyjnego wykonania zadania bojowego. W referacie przedstawiono główne zadania dla pojazdów bezzałogowych w operacj[...]
EN This paper showed and described main tasks for the UGV's in military uses. Using them in such tasks was necessary because of the threat to human life and health. Afterwards research paths for further development of technology assuring vehicle's autonomy and mutual connection between the UGV's was pr[...]
5
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W artykule zaproponowano rozwiązanie zdalnego sterowania pojazdem lądowym z wykorzystaniem układu wspomagania operatora, umożliwiającego omijanie przeszkód terenowych. Następnie przedstawiono algorytm wyznaczania bezkolizyjnego toru jazdy metodą sił wirtualnych, wyniki badań symulacyjnych oraz kieru[...]
6
88%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W referacie przedstawiono analizę doboru osprzętów roboczych dla bezzałogowego pojazdu wysokiej mobilności, umożliwiającego podejmowanie i transport ładunku o masie 2000-3000 kg w bardzo trudnym terenie oraz realizację zróżnicowanych zadań poprzez dostosowanie go do szybkiego podejmowania i instalac[...]
EN The paper presents an analysis of the selection of working attachments for unmanned high-mobility vehicle, which allows making and transporting a payload of 2000-3000 kg in very difficult terrain and the implementation of various tasks by adapting it to the rapid adoption and installation of tools a[...]
7
88%
Logistyka
PL Budowa bezzałogowych pojazdów transportowych wymaga podjęcia i realizacji szerokiego spektrum prac badawczych. Jednym z problemów jest opracowanie systemu sterowania w oparciu o wyznaczanie położenia i odwzorowanie trasy wytypowanego obiektu. W referacie przedstawiono przykłady zastosowania lekkich [...]
EN The growing role of technology based on unmanned systems which allow the usage of highly automated transport types requires a lot of research work on developing it's steering systems. Steering solutions shown in this paper are a base for further work on developing a fully automated unmanned transpor[...]
8
88%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Budowa bezzałogowych pojazdów transportowych wymaga podjęcia i realizacji szerokiego spektrum prac badawczych. Jednym z problemów jest opracowanie systemu sterowania w oparciu o wyznaczanie położenia i odwzorowanie trasy wytypowanego obiektu. W referacie przedstawiono przykłady zastosowania lekkich [...]
EN The growing role of technology based on unmanned systems which allow the usage of highly automated transport types requires a lot of research work on developing it's steering systems. Steering solutions shown in this paper are a base for further work on developing a fully automated unmanned transpor[...]
9
75%
Polish Hyperbaric Research
2012 nr 3(40) 7-22
PL W latach 2009 - 2011 w ramach projektu rozwojowego pt.: "Bezzałogowa wielowariantowa platforma pływająca dla zabezpieczenia działań morskich służb państwowych" zbudowany został pierwszy w Polsce bezzałogowy pojazd nawodny (ang. USV - Unmanned Surface Vehicle). Jego [...]
EN In the years 2009-2011 a research project entitled: "Unmanned swimming platforms for the protection of national sea services" resulted in the construction of the first Polish Unmanned Surface Vehicle (USV). Its structure is based on the rigid hull of a hybrid boat (RIB - Rigid[...]
10
75%
Journal of KONES
PL Pole walki zmieniało się na przestrzeni wielu lat tak samo jak środki walki. Jednym z tych środków są pojazdy bezzałogowe. Różnią się one masą, wykonywanymi zadaniami oraz stopniem autonomii. Wyposażenie ich w hybrydowe układy napędowe znacznie zwiększa ich właściwości trakcyjne. Celem pracy było op[...]
EN The battlefield was changed during many years and the weapon was developed also. Unmanned vehicles are one of the new kinds of weapon. They have different mass, executed tasks and the scope of autonomy. Their hybrid propulsion system increase traction proprieties of these vehicles considerably. The [...]
11
75%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2008 nr 1 (23) 171--178
PL W referacie opisano zalety stosowania układów hydrostatycznych do napędu maszyn i pojazdów. Przedstawiono rozwiązanie hydrostatycznego układu napędowego zastosowanego w pojeździe LEWIATAN. Ponadto zaprezentowano wyniki badań hydraulicznego układu skrętu opracowanego dla wersji bezzałogowej opisanego[...]
EN In this paper advantages from using hydrostatic driving system in machines and vehicles are described. Application hydrostatic driving systems in the vehicle called LEVIATAN is presented. Further more results research into hydraulic steering system applying in unmanned ground vehicle are shown.
12
75%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2011 nr 1 (27) 49--58
PL W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania standardu CAN jako medium i protokołu przesyłania sygnałów sterujących w bezzałogowym pojeździe ratowniczym, gdzie główny nacisk położony jest na niezawodność pracy. Przedstawiono opis magistrali CAN oraz drogi jej rozwoju od początków jej wprowadzani[...]
EN This paper is aimed at showing the possibility of using CAN standard for sending and receiving control signal and sensory data in an high reliability unmanned ground rescue vehicle. It describes the CAN-bus and it historical development from its early stages to present times. Additionally this paper[...]
13
75%
Hydraulika i Pneumatyka
2012 nr 4 8-11
PL Wskazano na znaczenie robotów stosowanych przez wojsko do prac w trudnych warunkach terenowych. Podkreślono zalety tych urządzeń i konieczną ich mobilność . Opisano opracowaną konstrukcję robota wsparcia z napędem hydrostatycznym. Przedstawiono wyniki badań robota, dotyczące jazdy po różnych podłoża[...]
EN Robots used by the military dedicated to travel and work in rough terrain are very important. They have many advantages and must characterize high mobility level. Support root with hydrostatic drive has been developed. In the paper has been presented selected research results from driving on differe[...]
14
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
2008 R. 12, nr 2 459--464
PL Budowa bezzałogowych pojazdów transportowych wymaga podjcia i realizacji szerokiego spektrum prac badawczych. Jednym z problemów jest opracowanie systemu sterowania w oparciu o wyznaczanie położenia i odwzorowanie trasy wytypowanego obiektu. W referacie przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem k[...]
EN The growing importance technology based on unmanned systems which allow the usage of highly automated transport types requires a lot of research work on developing it’s steering systems. Steering solutions shown in this paper are a base for further work on developing a fully automated unmanned trans[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W referacie przedstawiono możliwość wykorzystania standardu CAN jako medium i protokołu przesyłania sygnałów sterujących w bezzałogowym pojeździe ratownicznym, gdzie główny nacisk położony jest na niezawodność pracy. Przedstawiono opis magistrali CAN oraz drogi jej sposoby wykorzystania pojazdów bez[...]
EN This paper is aimed at showing the possibility of using CAN standard for sending and receiving control signaI and sensory data in an high reliability unmanned ground rescue vehicle. It describes the CAN-bus and it historical development from its early stages to present times. Additionally this paper[...]
16
75%
Materiały Wysokoenergetyczne
2014 T. 6 53--63
PL Przedstawiono różnorodność obecnie stosowanych pojazdów bezzałogowych (PBz) poruszających się w przestrzeni kosmicznej, latających, jeżdżących lub kroczących po lądzie, czy też działających w środowisku wodnym (pływających po powierzchni lub pod wodą). Zaprezentowano przykłady krajowych zastosowań P[...]
EN Diversity of nowadays employed unmanned vehicles (UVs) flying in space and air, moving on ground and floating has been presented. UVs domestic applications another than military ones have been shown. It has been pointed out that in each of this areas exist armed UVs as well as potentially able to ca[...]
17
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2013 R. 17, nr 1 102-113
PL W artykule poruszono problem pomiaru bezwładnościowego parametrów ruchu pojazdów. Celem pracy jest ocena niepewności pomiaru związanej z wyznaczaniem prędkości metodą całkowania przyspieszenia zmierzonego akcelerometrem typu MEMS. Dwa akcelerometry typu MEMS zostały poddane ocenie z punktu widzenia [...]
EN Aim of the paper is to assess uncertainty associated with determination of velocity using MEMS accelerometer. Two MEMS accelerometers are evaluated from the point of view of measurement characterized by short duration and possibility of repetitions in unchanged environment. Mathematical model of mea[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego
2012 Nr 2 53--66
PL Artykuł opisuje postępujące zjawisko wzmożonego zbrojenia przestrzeni kosmicznej, głównie za sprawą światowych mocarstw, takich jak Federacja Rosyjska, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej czy Chińska Republika Ludowa. Ukazane zostają działania tych państw, związane z eksploracją kosmosu, ukierunkowa[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last