Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pojazd zabytkowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 186-188
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów sił hamowania oraz opóźnienia hamowania samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Badania wykonano dla pojazdów współczesnych oraz dla pojazdów zabytkowych. Pomiary są elementami składowymi okresowego badania technicznego każde[...]
EN In the article there are presented specific test results concerning braking force and braking delay for cars up to 3,5 tons axle load. Tests were performed on modern vehicles and monument vehicles. The above mentioned tests are elements of the standard periodic motor vehicle inspection to be run once[...]
2
75%
Mechanik
2011 R. 84, nr 11 926-927
3
63%
Świat Obrabiarek
PL 125 lat temu Robert Bosch założył swój "Warsztat Mechaniki Precyzyjnej i Elektrotechniki" w Stuttgarcie. Od tamtej pory przedsiębiorstwo opracowało wiele rozwiązań i komponentów dla układu napędowego, koncepcji bezpieczeństwa i komfortu, które były stosowane w kolejnych epokach rozwoju motoryzacji.
4
63%
Mechanik
2011 R. 84, nr 2 151-151
PL Artykuł omawia użycie zaawansowanych narzędzi CAD, w połączeniu z tradycyjnymi technikami modelarskimi, podczas rekonstrukcji historycznych pojazdów wojskowych. Stosowanie obydwu metod pozwala w pełni wykorzystać potencjał zespołu młodych inżynierów pod kierownictwem doświadczonego szefa mgr. inż. Z[...]
EN The article depicts the usage of highly developed CAD tools in combination with traditional modelling techniques while reconstructing historical military vehicles. Applying both methods fully allows to use the potential of young engineers under the guidance of their experienced leader, MSc Zbigniew [...]
5
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 150--153
PL Opracowano model samochodu zabytkowego z wykorzystaniem metody masa-sprężyna, służącego do symulacji procesu hamowania pojazdu zabytkowego z możliwością pomiaru drogi hamowania. Konfiguracja sieci połączeń między punktami mas elementów zawieszenia oraz opony okazuje się mieć bardzo duży wpływ na zac[...]
EN The physical model of the historic car was created with usage of mass-spring approach, to create simulation of the braking process of historic vehicle for estimation of braking distance. The configuration of network, connecting the elements mass-points, turned out to be crucial for the resulting beh[...]
6
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
EN Przeprowadzone zostały badania układu hamulcowego oraz skuteczności tłumienia zawieszenia ponad 50 pojazdów. Celem pracy było porównanie działania wyżej wymienionych układów w samochodach z różnych lat produkcji oraz zweryfikowanie ich z warunkami technicznymi obowiązującymi podczas przeprowadzania [...]
7
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2013 z. 3/94 63--74
PL Artykuł traktuje na temat użycia nowoczesnych technik inżynierskich zastosowanych do odbudowy i renowacji pojazdów zabytkowych. Na rzeczywistych przykładach opisano w nim efekt prac inżynierów dla projektu odbudowy mostu napędowego ciągnika artyleryjskiego C2P oraz budowy repliki czołgu rozpoznawcze[...]
EN This paper focuses on modern engineering techniques applied to the reconstruction and renovation of historic vehicles. The actual examples describe the effect of the engineers' work in the reconstruction project of the bridge drive C2P artillery and reconnaissance of the built of TKS replica tank. T[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last