Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 62
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pojazd hybrydowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Artykuł ukazuje jeden z wariantów rozwiązania problemu coraz bardziej rygorystycznych ograniczeń ekologicznych nakładanych na producentów pojazdów samochodowych. Przedstawione jest zastosowanie hybrydowego układu zasilania typu silnik spalinowy z elektrycznym. Układ taki o nazwie THS ( Toyota Hybrid[...]
EN The article discusses one of the solutions to the problem of increasingly strict ecological restrictions imposed upon motor vehicle manufacturers. It presents the use of a hybrid power transmission system on the example of a combustion engine combined with an electric motor. Such a system named THS [...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Daimler AG oferuje swoim klientom zarówno autobusy jak i samochody ciężarowe z napędem hybrydowym. W obydwu segmentach dominują pojazdy eksploatowane w miatach, a więc niskowejściowe i niskopodłogowe autobusy miejskie oraz małe ciężarówki dystrybucyjne i specjalne pojazdy komunalne. W pojazdach cięż[...]
3
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 4(97) 71-74
EN In the paper the concepts of conversion a van vehicle for bimodal hybrid car was described. A special synchronous permanent magnets motor attended to the hybrid vehicle was designed. New motor will be mounted directly on the Cardan shaft. The electric motor will be able to work in motor and generato[...]
4
80%
Recykling
2008 nr 2 20-20
PL Światowy przemysł samochodowy podlega obecnie zmianom związanym z problemami XXI w., spowodowanymi skażeniem środowiska naturalnego, globalnym ociepleniem, produkcją odpadów czy starzeniem się społeczeństw krajów uprzemysłowionych. W związku z tymi zagadnieniami na pierwsze miejsce wysuwają się aspe[...]
5
80%
Recykling
2008 nr 1 24-26
PL Głównym aspektem konstrukcji nowych pojazdów jest zmniejszenie ich masy w celu ograniczenia zużycia paliwa i redukcji emisji szkodliwych związków. Wzrost bezpieczeństwa to kolejny element wymuszający używanie w pojazdach nowych materiałów konstrukcyjnych, takich jak aluminium, magnez, elementy plast[...]
6
80%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Topologia pojazdów hybrydowych, maksymalne prędkości i wymagana siła napędu wyznaczają rodzaj maszyn elektrycznych i stawiane im wymagania. Maszyny elektryczne są szeroko stosowane do napędów kolejowych. Zastosowanie maszyn z magnesami trwałymi stwarza szerokie możliwości projektowania i optymalizac[...]
EN The transmission topology of hybrid electric vehicles, the maximum speed and the desired traction force predefine the number of electric machines and their requirements. Synchronous machines are widely used within drive trains. The application of those with embedded magnets offers a variety of desig[...]
7
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zaprezentowano nowy autobus hybrydowy Scanii, który w założeniu konstruktorów spełnia miemal wszystkie wymagania stawiane przez przewoźników obsługujących linie miejskie. Nowy pojazd jest przyjazny dla środowiska, łatwo dostępny i komfortowy dla pasażerów, zwrotny i łatwy do prowadzenia d[...]
8
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Pierwszy autobus hybrydowy Solaris Urbino zaprezentowano podczas 61 targów IAA w Hanowerze w 2006 roku. Od tego czasu do przewoźników z Niemiec, Polski, Francji i Szwajcarii trafiło 11 egzemplarzy tego typu pojazdów, w tym 4 pierwszej generacji, które są eksploatowane w dziesięciu miastach, m.in. w [...]
9
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Od 6 do 9 października 2009 roku hybrydowe Volvo 7700 obsługiwało linię pośpieszną E we Wrocławiu. Celem tego krótkiego testu było sprawdzenie parametrów eksploatacyjnych nowego pojazdu w warunkach normalnego ruchu ulicznego i weryfikacja wielkości zmniejszonego zużycia paliwa. Była to zarazem polsk[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2013 Nr 60 63--74
PL Artykuł rozpoczęto od przedstawienia istoty zrównoważonego rozwoju. Opisano przesłanki powstania tej koncepcji oraz przedstawiono jej różne definicje. Pojęcie zrównoważonego rozwoju omówiono z uwzględnieniem polskich aktów prawnych oraz dokumentów Unii Europejskiej. Zaproponowano sposób działania ma[...]
EN The article begins with the presentation of the essence of sustainable development. It describes the conditions for the creation of this concept and shows its various definitions. The concept of sustainable development has been shown from the point of view of Polish legal acts and documents of the E[...]
11
70%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zaprezentowano nowoczesny pojazd Phileas z napedem hybrydowym. Krótko omówiono system transportu publicznego APTS Phileas, który został wdrożony w Holandii. Opisano również infrastrukturę drogową trasy systemu APTS.
12
70%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 2(90) 145-150
EN This paper presents the prepared mathematical models of electrochemical battery Ni-MH and supercapacitors used to simulate components of hybrid bus propulsion system. The model does not provide a self-discharge process of electric energy storage due to the nature of electricity receiver. Frequent ch[...]
13
70%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2007 Nr 76 19-24
EN The increasing requirements regarding the protection of environment and more and more restricted regulations on emission control, makes that soon the conventional simple propulsion system of vehicle would not fulfill environmental demands. "Zero emission" or "partial zero emission" vehicles can be p[...]
14
61%
Diagnostyka
2012 nr 3(63) 43-48
PL Samochód hybrydowy z autonomicznym czterokołowym systemem napędowym jest obiecującym rozwiązaniem, szczególnie w kontekście spełnienia wymagań co do niskiego poziomu emisji toksycznych składników spalin, małego zużycia paliwa oraz wysokiego komfortu jazdy, a także pod katem maksymalnej wydajności pr[...]
EN The hybrid electric vehicle with independent four-wheel power transmission system is a promising solution, especially due to fulfilment of requirements for low-level emission of toxic exhaust components, a small fuel consumption and high ride comfort, and also for maximum efficiency of energy conve[...]
15
61%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL W artykule przedstawiono przegląd rozwiązań konstrukcyjnych nowoczesnych pojazdów kołowych z napędem hybrydowym. Dla wybranego układu kinematycznego pojazdu hybrydowego przedstawiono modele matematyczne obwodów: elektromagnetycznego, elektrodynamicznego, kinematycznego oraz silników spalinowych. Mod[...]
EN The paper present.s a review of constructions solution a modern wheel vehicle hybrid drives systems. For selected kinetic system of hybrid vehicle presented a mathematical model's of: electromagnetic system, electro dynamic system, kinetic system, and petrol motor models. A multilevel control system[...]
16
61%
Napędy i Sterowanie
2007 R. 9, nr 10 141-154
PL Wzrastające wymagania odnośnie ochrony środowiska i związane z tym m.in. coraz ostrzejsze normy dotyczące toksyczności spalin wyczerpują powoli możliwości konstrukcyjne w obszarze napędu spalinowego. Uwarunkowania 'emisji zero' mogą zostać dzisiaj spełnione tylko przez zastosowanie napędu elektryczn[...]
17
61%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 4/80 25-34
EN This paper presents the design method of hybrid drive configuration for the minibus with some limiting conditions. The approach of design hybrid drive system is based on the dynamic modeling and simulation of the hybrid minibus with planetary gear system. The main target of the design is to obtain t[...]
18
61%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL W artykule dokonano przeglądu rozwiązań konstrukcyjnych pojazdów kołowych z napędem elektrycznym i hybrydowym: szeregowym, równoległym i szeregowo-równoległym, z połączeniem silnika elektrycznego i spalinowego. Przedstawiono także różne konstrukcje silników trakcyjnych: silnik indukcyjny (z podwójny[...]
EN The paper present's a review of the constructions solution of wheel vehicle drives systems with electric and hybrid drive: series, parallel, and series-parallel connection petrol and electric motors. Some constructions of the traction motors are presented in the paper: induction motors (double rotor[...]
19
61%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W elektrycznych pojazdach hybrydowych, w których napęd jest przekazywany do kół poprzez silnik elektryczny, możliwy jest odzysk energii w czasie hamowania. Trudności w jednoczesnym uzyskaniu wysokich wartości gęstości mocy i gęstości energii oraz żywotności obniżają wartość baterii elektrochemicznyc[...]
EN The energy recuperation in Hybryd electric Vehicles is possible by means of electric motor drive used In generator mode. Electrochemical batteries cannot be used for large amount of energy receive from regenerative braking. In such a case, using the supercapacitor bank is a good solution. Supercapac[...]
20
61%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Referat przedstawia obliczenia zapotrzebowania mocy dla samochodu Toyota Corolla w cyklu jazdy miejskiej ECE 15 i pozamiejskiej EUDC oraz wyznaczenie mocy silnika elektrycznego i spalinowego. W celu wyznaczenia mocy oporów ruchu należy obliczyć siły oporów ruchu pojazdu. Z obliczeń można wyznaczyć m[...]
EN The report presents calculations of car the power demand of Toyota Corolla in the cycle the municipal track as well as determination of engine power combustion and electric. In order to determine the power of tractive resistances the force of tractive resistances should be calculated. From the avera[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last