Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 180
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pojazd elektryczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 4(97) 49-52
EN The paper presents advantages and disadvantages of motor vehicles with electric motor. The paper discusses kind of electric motors and shows the methods of regulation circuits of electric motors. Estimated range and travel expenses of vehicles with electric motor are also presented in the paper. Tra[...]
2
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2008 Nr 80 245-250
EN The paper presents advantages and disadvantages of motor vehicles with electric motor. The paper discusses kind of electric motors and shows the methods of regulation circuits of electric motors. Estimate range and travel expenses of vehicles with electric motor are also presented in the paper. Trav[...]
3
80%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 8 20-28
PL W artykule opisano zasadę pracy wodorowego ogniwa paliwowego oraz jego możliwości zasilania pojazdów elektrycznych. Porównano wady i zalety pojazdów spalinowych i elektrycznych zarówno pod względem technicznym jak i ekologicznym.
EN The article show base work of hydrogen fuel cell and his possibility to supplying electric vehicles. We compare advantages and disadvantages of electric and petrol vehicles in technical and ecology respect.
4
80%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 7 169-175
PL W artykule zawarto założenia i projekt konstrukcji wielofazowego bezszczotkowego silnika elektrycznego zintegrowanego z felgą – do pojazdów elektrycznych. Przedstawiono również sposób jego sterowania napięciem stałym oraz zamodelowano taki silnik w 3D wykorzystując program Solid Edge ST2.
EN The article includes assumptions and construction project of multiphase electric engine without brushes integrated with rim - to electric vehicle. We also present how to steer constant voltage and we made that engine in 3D using Solid Edge ST2 program.
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych opracowanej przez autorów konstrukcji czteropasmowej maszyny reluktancyjnej przełączalnej o konfiguracji 8/6, której wymiary wyznaczono na podstawie wielowariantowych obliczeń polowych. W ramach badań wyznaczono charakterystyki statyczne maszyny o[...]
EN The simulation research results of four-phase 8/6 switched reluctance machine which its dimensions were received by multi-variant field calculations have been presented in the paper. Static characteristics of designed motor and time waveforms of current and electromagnetic torque have been determine[...]
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki prac projektowych, konstrukcyjnych i badawczych maszyny wzbudzanej magnesami trwałymi z możliwością regulacji wzbudzenia pola magnetycznego dedykowanej do napędu samochodu elektrycznego. Pokazano modułową budowę wirnika i stojana z dodatkową nieruchomą cewką r[...]
EN The paper presents chosen results of design, construction and testing of the machine with permanent magnet with adjustable magnetic field excitation dedicated to modern drives for electro-mobiles. A modular structure of the rotor and the stator with an additional stationary coil to regulate the magn[...]
7
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 5(93) 87-92
EN The paper presents project descriptions of two switched reluctance motors. The motors are assigned to drive small electric vehicles. 12/8 and 16/12 types SRM have been analyzed. Static characteristics of the designed motors have been presented. The characteristics were received by field calculations[...]
8
80%
Spektrum
2008 nr 9 XII-XVII
PL Pojazdy elektryczne nie emitują spalin i hałasu. Efektywność silników elektrycznych i rozwój nowoczesnych magazynów energii sprawiają, że pojazdy elektryczne stanowią techniczną i ekonomiczną alternatywę dla pojazdów tradycyjnych. W artykule przedstawiono ogólne perspektywy rozwoju pojazdów elektryc[...]
EN Electric vehicles do not emit exhaust gases nor noise. Efficiency of electric motors and development of modern energy stores make electric vehicles to be a technical and economic alternative to traditional vehicles. Presented are general perspectives concerning development of electric vehicles, comp[...]
9
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 81 107-111
EN Carbon dioxide emissions from fossil fuels have a lasting detrimental effect on the environment, compounding the green house emissions. The transport industry is a major contributor to the problem; more specifically private transportation in the form of internal combustion engine (ICE) driven motor [...]
10
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 81 113-118
EN Electric vehicles have been attracting unprecedented attention in light of the volatile market prices and prospect of diminishing supplies of fuel. Advances in battery technology and significant improvements in electrical motor efficiency have made electric vehicles an attractive alternative, especi[...]
11
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2015 Nr 1 (105) 113--118
PL W ostatnich latach duży postęp w dziedzinie wydajności elektrochemicznych źródeł zasilania spowodował intensywny rozwój badań pojazdów z napędem elektrycznym. Zasadniczą zaletą tych pojazdów jest możliwość pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w strefach o ograniczonej emisji spalin, czy też w strefa[...]
EN In recent years significant progress in the field of efficiency of electrochemical power supplies caused intense development of vehicles with an electric drive. The main advantage of such vehicles is a possibility of operation in closed rooms, limited emission zones or limited noise zones. The purpo[...]
12
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2012 nr 3 42-43
PL Cena pojazdu elektrycznego dla konsumenta to kwestia zasadnicza, ale do tego dochodzą koszty eksploatacji, serwisu, ceny energii, warunki do ładowania pojazdu, czy także to, czemu właściwie taki pojazd ma służyć: jeździe po mieście, na zakupy czy też do dalszych podróży. Ilu znawców tematu, tyle zda[...]
13
80%
Przegląd Komunalny
2017 nr 11 94--95
PL Rozwój elektromobilności, a tym samym wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych niesie za sobą potrzebę zagospodarowania powstających zużytych baterii. Nie oznacza to jednak końca ich życia.
14
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2016 z. 5/109 51--57
PL Pojazdy napędzane silnikiem elektrycznym posiadają wiele zalet, jedną z nich jest niska emisja hałasu. Jednak ta cecha jak opisano w niniejszym artykule, ma też swoją uciążliwą wadę w postaci ryzyka potrąceń, szczególnie przy niskich prędkościach w miastach. W wyniku tych nieszczęśliwych faktów prod[...]
EN Vehicles powered by an electric motor have many advantages, one of which is the low noise emission. However, feature described in this article has its onerous drawback in the form of risk of accidents involving pedestrians, especially at low speeds in urban areas. As a result of these unfortunate fa[...]
15
80%
Przegląd Komunalny
2017 nr 7 64--66
PL W ostatnich latach wiele odcinków linii kolejowych w Niemczech, a także w Polsce zostało wycofanych z eksploatacji bądź popada w stopniową degradację. Zamiast więc zamykać tak zwane nierentowne linie kolejowe konieczne jest przeobrażenie ich w nową jakość.
16
80%
Elektroinstalator
2017 nr 5 22--24
PL Ze względów bezpieczeństwa każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu, powstałych na przykład wskutek drobnych uszkodzeń izolacji, urządzenie to odłącza niebezpieczne napięcie, chroniąc użytkowni[...]
17
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2018 No. 95 199--208
PL W pracy przedstawiono propozycję zastosowania silnika SRM o zmodyfikowanej geometrii stojana do napędu pojazdów elektrycznych, a w szczególności do roweru elektrycznego. W artykule zostały zaprezentowane wyniki obliczeń pola elektromagnetycznego dwóch konstrukcji silnika reluktancyjnego. Wstępną ana[...]
EN This paper presents the stator structure design of SRM to use in electric vehicles in particular for an electric bicycle. The article presents the results of electromagnetic calculations of two reluctance motor designs. Initial analysis of the studied structures was carried out using two-dimensional[...]
18
70%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 2(90) 145-150
EN This paper presents the prepared mathematical models of electrochemical battery Ni-MH and supercapacitors used to simulate components of hybrid bus propulsion system. The model does not provide a self-discharge process of electric energy storage due to the nature of electricity receiver. Frequent ch[...]
19
70%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2007 Nr 76 19-24
EN The increasing requirements regarding the protection of environment and more and more restricted regulations on emission control, makes that soon the conventional simple propulsion system of vehicle would not fulfill environmental demands. "Zero emission" or "partial zero emission" vehicles can be p[...]
20
70%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W czerwcu 2005 r. w Instytucie Elektrotechniki, przy współpracy z Tramwajami Warszawskimi, podjęte zostały prace badawcze nad konstrukcją umożliwiającą poruszanie się pojazdu elektrycznego bez sieci trakcyjnej.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last