Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  podwykonawca
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2014 nr 3 80--81
PL Kwestia podwykonawstwa w zamówieniach publicznych została uregulowana Ustawą z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 24 grudnia 2013 r.
2
100%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 4 35--37
PL 8 listopada 2013 r. Sejm uchwalił kolejną nowelizację Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako "PZP"). Choć obecna nowelizacja nie należy do największych, wprowadza jednak istotne zmiany do systemu zamówień publicznych.
3
100%
Przegląd Komunalny
2009 nr 10 50-50
PL Realizując zadanie, wykonawca często korzysta z pomocy podwykonawców. Zamawiający nie ma już prawa, tak jak kiedyś, ograniczać udziału podwykonawców, za wyjątkiem sytuacji, kiedy jego zamówienie jest specyficzne, co z kolei jest bardzo trudne do udowodnienia.
4
100%
Przegląd Komunalny
2011 nr 5 62-63
PL Wykonawca składający ofertę - zwłaszcza w dużych i skomplikowanych postępowaniach o zamówienie publiczne - może nie być zdolny do samodzielnego wykonania przedsięwzięcia. W praktyce często zdarza się, że wykonawcy realizują zamówienie przy pomocy innych podmiotów, zwanych podwykonawcami. Fakt ten ko[...]
5
100%
Przegląd Komunalny
2009 nr 11 70-70
PL Przy realizowaniu zadania wykonawca często korzysta z pomocy podwykonawców. Jednak zamawiający nie może stawiać tym ostatnim żadnych warunków, jeśli nie chce narazić się na protesty ze strony wykonawców.
6
100%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 8-9 44--47
PL 24 grudnia 2013 r. weszły w życie przepisy dotyczące podwykonawców zaangażowanych w realizację zamówień publicznych. Podstawowym celem nowelizacji jest ochrona podwykonawców w zamówieniach publicznych na roboty budowlane przed brakiem zapłaty należnego im wynagrodzenia.
7
100%
Magazyn Autostrady
2017 Nr 5 84--87
PL Każde poważniejsze przedsięwzięcie inwestycyjne o charakterze budowlanym wiąże się ze współpracą szeregu podmiotów przy realizacji robót budowlanych. Powszechne jest przy tym tworzenie struktur wertykalnych, w ramach których umowa o roboty budowlane łączy zamawiającego jedynie z jednym wykonawcą (lu[...]
8
100%
Magazyn Autostrady
2017 Nr 4 38--39
PL W artykule omówiono zmiany, które zaszły w regulacjach odnośnych do korzystania z usług podwykonawców.
9
100%
Magazyn Autostrady
2018 Nr 4 44--47
PL Pomimo rygoryzmu i formalizmu Ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca ma pewną swobodę w realizacji zamówienia – w jego gestii leży decyzja, czy realizuje zamówienie samodzielnie, czy też przy pomocy podwykonawców. Swoboda ta nie ma jednak charakteru absolutnego.
10
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2015 nr 3 30--32
PL Umowa o podwykonawstwo – to umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych [...]
11
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2006 nr 10 27-28
PL Na początku września 2006 r. ogłoszono, iż amerykańska giełda online MFG.com kupiła europejską witrynę SourcingParts.com. Na e-rynku, który obsłuży połączona firma, będzie działać ponad 100 tys. kupujących -- firm poszukujących podwykonawców, oraz sprzedających -- firm oferujących swoje usługi. W os[...]
12
88%
Przegląd Komunalny
2009 nr 12 67-67
PL Kwestia podwykonawców od zawsze budziła kontrowersje. Kolejne ustawy co rusz zmieniały zasady ich udziału w procedurach przetargowych. Jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, zamawiający dokonują zapisów w SIWZ, które mają chronić jego interes prawny. W tej kwestii stosunki pomiędzy zamaw[...]
13
88%
Materiały Budowlane
2007 nr 9 84-85
14
88%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2012 nr 5 26--29
15
88%
Przegląd Budowlany
16
75%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2013 Nr 1 198--208
PL Udział podwykonawców może prowadzić do podniesienia jakości, a także redukcji czasu i kosztów realizowanego przedsięwzięcia budowlanego. Zatrudniając podwykonawców, generalny wykonawca może skoncentrować się na zarządzaniu i realizacji kluczowych procesów. Firmy podwykonawcze dostarczają specjalistó[...]
EN The participation of subcontractors in a project can result in cost, risk and employment reduction. By employing subcontractors, the general contractor can concentrate on the key activity. Subcontractors provide specialists, technologies, equipment and work methodology. The participation of subcontr[...]
17
75%
Przegląd Budowlany
18
75%
Warstwy
1998 nr 4 152-154
19
63%
Materiały Budowlane
2012 nr 2 2-4
20
63%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2013 nr 2 86-91
PL W dniu 11 marca 2013 r. projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 12 lutego 2013 r., został skierowany do Sejmu. Dotyczy on uregulowania kwestii podwykonawstwa i podwykonawców w zamówieniach publicznych – przewiduje w tym zakresie zmian[...]
EN On 11th March 2013 the draft amendments to the Public Procurement Act adopted during the session of the Cabinet on 12th February 2013, was submitted to the parliament. Its purpose is to settle the matter subcontracting and subcontractors within public procurement, while the proposed changes are of a[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last