Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  podstawa prawna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
2016 R. 84, nr 5 29--30
PL Przedstawiono zakres akredytacji, programy, zakres przeprowadzanych badań przez jednostkę certyfikującą wyroby dla elektroenergetyki oraz podstawy prawne.
EN The paper presents the scope of accreditation, programs, scope of tests conducted by the unit certificating products for power electric industry and legal basis.
2
100%
Budownictwo i Prawo
3
84%
Geomatics and Environmental Engineering
PL Podział nieruchomości realizowany jest na podstawie ściśle wyznaczonych norm prawnych. Jedną z nich jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, która nakłada obowiązek prowadzenia postępowań podziałowych m.in. na organy wykonawcze gmin. Zgodnie z zapisami tej ustawy w prz[...]
EN The subdivision of real property is performed according to defined laws. One of the them is the Act of 21 August 1997 on real property management which imposes on the executive branch of municipalities an obligation to perform subdivision procedures. According to this Act, if the division of real pr[...]
4
84%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2004 Vol. 15 69--74
PL W pracy przedstawiono strukturę organizacji czynności dotyczących realizacji autostrad oraz podstawy prawne, związane z ustaleniem lokalizacji, przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej niezbędnej dla celów nabycia gruntu na rzecz Skarbu Państwa, oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu [...]
EN The author in paper gives many legal acts including laws and ordinances, concerning the acquisition of real estate required for the motorway building, concession for the construction, operation and location of the motorways. The law binding from 10 April 2003r concerning special rules of preparation[...]
5
84%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2005 nr 11 10--14
6
84%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 12 626--642
PL Organizując Polski Kontyngent Wojskowy przeznaczony do realizacji zadań poza granicami kraju nie należy rozpatrywać wyłącznie kwestii operacyjnych, treści zadań mandatowych czy też składu bojowego kontyngentu. Czynnikiem nie mniej ważnym jest bezpieczeństwo logistyczne, które może zapewnić właściwie[...]
EN Organizing the Polish Military Contingent intended for tasks outside of the country should not be considered solely the operating issues, content tasks mandated or composition of the militancy of the quota. Factor not less important is the safety of the logistics, which can provide a properly functi[...]
7
84%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 12 310--321
PL W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienia związane z ewakuacją ludności, mienia i zwierząt. Wskazano podstawy prawne wybranego tematu oraz rozwiązania funkcjonujące w województwie pomorskim. Ewakuacja jest niewątpliwie elementem wpisującym się w logistykę sytuacji kryzysowej. Artykuł przedstaw[...]
EN The article presents issues related to the evacuation of the population, property and animals. Authors indicated legal basis of evacuation and solutions operating in Pomerania. Evacuation is undoubtedly an important element of crisis logistics . The article presents the tasks carried out at the regi[...]
8
67%
Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego
2014 Nr 1 5--20
PL Niniejszy artykuł porusza materię związaną z optymalizacją podstaw prawnych zatrudnienia i jej wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem, szczególnie w warunkach spowolnienia gospodarczego. Poprzez analizę poszczególnych rodzajów umów – bazujących zarówno na przepisach prawa cywilnego jak i prawa prac[...]
EN The following elaboration pertains to the matter of optimization of employment legal basis and its influence on enterprise management, especially in the presence of economic slowdown. The analysis of particular types of contracts – basing both on civil and labour law regulations – allowed to visu[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last