Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  podatność przemiałowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Karbo
2008 Nr 3 122-125
PL Przeprowadzono badania nad możliwością wspólnego mielenia węgli kamiennych typu 31.1 z wysuszonym osadem ściekowym z biologicznej oczyszczalni ścieków zakładu koksochemicznego. Przeanalizowano wpływ wielkości dodatku osadu do węgla na podatność przemiałową węgli ocenianą metodą Hardgrove'a. Przy wyk[...]
EN Examinations were carried out to determine whether it is possible to grind hard coals of type 31.1 together with the dried sewage sludge formed during the biological treatment of waste waters from a cokery. The influence of the amount of sludge addition to coal on the grindability of blends determin[...]
2
100%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2007 nr 3 39-53
PL Jakość węgli i ich przydatność technologiczną określa się bardzo często, wykorzystując jedynie ich podstawowe właściwości. Najczęściej jest to zawartość popiołu, wilgoci, siarki całkowitej oraz wartość opałowa. W przypadku stosowania węgla w konkretnych technologiach niejednokrotnie ważne są inne pa[...]
EN The quality of coals and their technological usefulness are very often determined using only their basic properties. Most frequently those are the content of ash, moisture, total sulphur, as well as the calorific value. In the case of coal use in real technologies more than once important are other [...]
3
100%
Inżynieria Mineralna
2003 nr S. 3 208-216
PL Celem referatu jest przedstawienie wybranych metod określania podatności przemiałowej surowców mineralnych. Standardową metodą jest metoda F. C. Bonda określania indeksu pracy. Dla młynów prętowych test Bonda jest stosunkowo łatwy do przeprowadzenia, natomiast dla młynów kulowych jest to procedura ż[...]
EN The aim of this paper is to present several methods for determination of grindability. The standard method for determination the Work Indeks is F. C. Bond standard test. Bond test for rod mill can be performed relatively easy and quickly, due to easier screening at larger mesh sizes of the test siev[...]
4
84%
Polityka Energetyczna
2014 T. 17, z. 4 89--102
PL Bezpieczeństwo energetyczne Polski, jak i świata uzależnione jest od racjonalnego wykorzystania węgla, a jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków jego energochemicznego przetwórstwa jest proces zgazowania. Obecnie węgiel, obok ropy naftowej, gazu ziemnego, odpadów przemysłu rafineryjnego i b[...]
EN The energy security of Poland and of the world is dependent on the rational use of coal. The gasification process is one of themost promising directions of chemical processing of coal. Currently, coal is the most widely used raw material for gasification apart from petroleum, natural gas, pet-coke, [...]
5
84%
Karbo
2015 Nr 3 94--98
PL Parametrem opisującym zdolność przemiałową węgla, a tym samym pozwalającym zróżnicować węgle pod kątem ich zachowania w procesie mielenia (kruszenia), jest współczynnik przemiałowości Hardgrove’a (HGI). Im wyższa jego wartość tym łatwiej substancja węglowa poddaje się procesowi mielenia, co bezpośre[...]
EN Hardgrove grindability index (HGI) is the parameter describing the grindability of coal and thus allowing to diversify the coals for their behavior in the process of grinding (crushing). The higher HGI value, the better coal substance is subjected to a milling process which directly leads to increas[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last