Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  poślizg koła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 10, nr 41 411-420
PL W pracy, na przykładzie robota trzykołowego z napędem na przednie koła, zastosowano uniwersalną metodykę modelowania analitycznego dynamiki mobilnych robotów lądowych. Uwzględnia ona warunki współpracy kół jezdnych z podłożem i występowanie poślizgów. Istotą podejścia zastosowanego w pracy jest podz[...]
EN In this paper, on example of a three-wheeled mobile robot, a universal methodology for analytical modeling of dynamics of ground mobile robots is presented. This methodology takes into account wheel-ground contact conditions and wheels slippage. Essence of the approach used in this work is the divis[...]
2
84%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
2009 z. 139 3--140
PL Przedmiotem rozprawy jest modelowanie matematyczne i analiza zjawisk występujących w systemach elektromechanicznego przetwarzania energii pojazdów trakcyjnych, w szczególności zaś - opracowanie sposobu sterowania pojazdu trakcyjnego z silnikami asynchronicznymi, który zapewnia jazdę z wykorzystaniem[...]
EN The subject of this paper is mathematical modeling and analysis of phenomena that occur in an electromechanical system of traction vehicle energy conversion. In particular, the aim is to elaborate on the manner of controlling the traction vehicle with asynchronous motors which drive it using the max[...]
3
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2002 Nr 54 67-74
EN The article discusses the material and legal criteria of the car braking process decisive for the safety of use of a passenger car. The results of proving ground testing are presented. The tests were carried out with a passenger car equipped with anti-lock braking system (ABS), with which emergency [...]
4
84%
Logistyka
2015 nr 3 993--1001, CD 1
PL Transport urobku i materiałów, jak również przewożenie ludzi do miejsc pracy jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych w podziemnych zakładach górniczych. Odbywa się on w warunkach zagrożenia metanowego oraz zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, co wymusza stosowanie odpowiednio bezpiecznyc[...]
EN Transportation of coal run-of-mine and materials, as well as transportation of people to workplaces is one of the most important process in underground mine. It takes place under the risk of methane and coal dust explosion hazard, which requires special protection. A possibility of using the diesel [...]
5
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1051--1057
PL W artykule omówiony został projekt realizowany na Politechnice Łódzkiej, którego celem było zaadaptowanie istniejącego stanowiska badawczego, tak aby umożliwiało wykonanie pomiaru tarcia (przyczepności) opony przy poślizgu koła jezdnego 100%. Nawiązano do pojęć takich jak poślizg, siła tarcia (przyc[...]
EN Paper discussed the project realized at the Lodz University of Technology which aim was to adapt already existing test stand so that it enables measurements of the tire friction (tire adhesion) during 100% slippage conditions. Firstly, several terms connected directly with the topic of wheel (as the[...]
6
84%
Drogownictwo
2016 nr 5 165--170
PL W artykule przedstawiono kryteria i metodologię pomiarów szorstkości (współczynnika tarcia) na nawierzchniach dróg publicznych w Norwegii. Zaprezentowano sprzęt stosowany w przeszłości oraz jego najnowsze wersje, opracowane w kooperacji z innymi krajami z regionu Skandynawii.
EN In the paper, there have been presented the criteria and methodology of skid resistance (coefficient of friction) measurements on the public road pavements in Norway. The equipment used in the past has been presented as well as its newest versions, developed in co-operation with other countries from[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last