Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  połączenie doczołowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2010 Nr 12 15-18
PL Wymiary geometryczne zgrzewu doczołowego, przebieg procesu. Wpływ parametrów na szerokość wypływki przy zgrzewaniu doczołowym . Zaproponowano graniczne szerokości wypływek dla PE 100 SDR17,6 i SDR11 , które mogą być wprowadzone do procedur opracowanych przez operatora sieci dystrybucyjnej, pozwa[...]
EN Geometrical dimensions of frontal weld. The process. Influence of parameters on fin's breadth during frontal welding. Suggestions for border fins' breadths for PE 100 SDR 17.6 and SDR 11, which can be introduced in the procedures established by the distribution net operator, that allow for evaluatio[...]
2
44%
Przegląd Spawalnictwa
PL VM12-SHC jest najnowszą stalą o zawartości 12% chromu opracowaną przez firmę V&M. Dzięki dużej zawartości chromu oraz innych pierwiastków stopowych stal ta odznacza się dużą odpornością na utlenianie w wysokich temperaturach. Niestety zadeklarowana przez producenta wytrzymałość na pełzanie w tempera[...]
EN VM12-SHC is a new developed by V&M steel with 12% Cr content. Thanks to this it has a very high corrosion resistance properties and is foreseen to the high temperature and pressure parts of boilers. In spite of very high corrosion resistance properties, VM12-SHC doesn't has declared by producer cree[...]
3
38%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2009 nr 12 83-94
PL W pracy zaproponowano symulację komputerową połączenia doczołowego zwykłego. Model komputerowy opracowano na podstawie programu Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010. Przeanalizowano mapy sił wewnętrznych i naprężeń na blachach czołowych połączenia. Analiza map pozwoliła określić prze[...]
EN In the paper the authors propose computer simulation of simple end plate joints. A computer model has been elaborated using the Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 software programme. Maps of internal forces and stresses on end plates of a joint have been analysed. The analysis of t[...]
4
38%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 9 477-480
PL Zaproponowano kształtowanie geometrii dociskanych przekładek dystansowych doczołowych połączeń montażowych w sposób umożliwiający sprężanie blach czołowych. Wykazano, że takie rozwiązanie umożliwia około 2-krotne zwiększenie nośności blach czołowych i około 4-krotne zwiększenie sztywności obrotowej [...]
EN Formation of the geometry of pressed distance spacers in assembly head connections is proposed in a way which enables head metal sheets to be compressed. It is shown that such a solution makes possible to obtain about twofold increase of the carrying capacity of front sheet metals and about fourfold[...]
5
38%
Konstrukcje Stalowe
PL Przy doborze śrub w sprężanych połączeniach doczołowych projektanci na ogół kierują się tylko warunkami nośności chwilowej. W przypadku doczołowych połączeń obciążonych dynamicznie konieczna jest również reologiczna analiza odkształceń śrub. Odkształcenia reologiczne śrub mogą bowiem powodować rozwa[...]
6
38%
Konstrukcje Stalowe
PL Celem niniejszego opracowania jest zbadanie mechanizmów pracy doczołowego połączenia śrubowego, w którym występują luzy między powierzchniami łączonych elementów oraz między nakrętką lub łbem śruby a powierzchnią elementu. Analizę numeryczną połączenia doczołowego z luzami przeprowadzono na typowym [...]
7
38%
Konstrukcje Stalowe
2016 nr 5 34--37
8
38%
Badania Nieniszczące i Diagnostyka
2018 nr 3 94--95
9
38%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL W roku 2018 mija 40 rocznica śmierci prof. Andrzeja Fabiszewskiego (1924–1978), prekursora prowadzenia badań rentgenograficznych spoin czołowych w konstrukcjach eksploatowanych mostów kolejowych na terenie całego kraju. W artykule przedstawiono wyniki badań złączy spawanych 11 mostów kolejowych usyt[...]
EN This year marks the 40-th anniversary of Professor Andrzej Fabiszewski’s death (1924–1978). He was a forerunner of the X-ray testing of butt welds in railway bridges in Poland. Professor Fabiszewski spent most of his life in Szczecin. The paper presents results of welded joint tests of 11 railway b[...]
10
38%
Konstrukcje Stalowe
2000 nr 2 41-44
11
32%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2013 z. 60, nr 2 117--136
PL Przedstawiono analizę porównawczą MES i metody składnikowej w przypadku zginanego doczołowego połączenia z wieloma szeregami śrub. Analiza obejmuje styk belki dwuteowej o przekroju W760x265x220 z jednym szeregiem śrub na zewnątrz pasa i ośmioma szeregami śrub między pasami. Przyjęto gatunek stali S3[...]
EN The comparative analysis FEM and component method of multiple bolt rows end-plate moment connection has been presented. Investigated extended end-plate splice of W760x265x220 beam have one row extended and eight internal bolt rows between beam flanges. Steel S355 and bolts M24-10.9 class are assumed[...]
12
32%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2013 z. 60, nr 2 219--229
PL Połączenia doczołowe śrubowe są najczęściej stosowane w konstrukcjach ramowych. W tych konstrukcjach poddane są one zazwyczaj zginaniu w płaszczyźnie ramy. Jednak w konstrukcjach przestrzennych dosyć często mogą występować momenty zginające połączenie w dwóch płaszczyznach. Ze względu na swoje rozmi[...]
EN End plate bolted connections are most often applied in frame structures. Normally they connecting H or I sections. In these structures joints are designed for in-plane bending only. However in spatial structures often appear both in-plane and out – of- plane bending moments. Bolts in such joints due[...]
13
32%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2013 z. 60, nr 2 231--242
PL Dokładność obliczeń sił wewnętrznych w układach prętowych można zwiększyć uwzględniając rzeczywistą sztywność połączeń. Charakterystyki połączeń można wyznaczyć wykonując obliczenia komputerowe z wykorzystaniem modeli MES. W referacie przedstawiono analizę styków belek wykonaną metodą elementów skoń[...]
EN The accuracy of analysis of structures consisted of beams and columns can be increased by considering a real rigidity of connections. Characteristic of the joints can be found using FEM models. The bjective of the analysis was to find moment-rotation curves. The analysed splices were shaped conside[...]
14
32%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Większość doczołowych połączeń śrubowych posiada w strefie rozciąganej tylko dwie śruby w szeregu. W przypadku belek krępych nośność takich połączeń jest niewystarczająca do przeniesienia węzłowego momentu zginającego. W takim przypadku stosowne są węzły z czterema śrubami w szeregu. Procedury oblic[...]
EN The most common end-plate connections utilize only two bolt rows in the tension zone with two bolts in each row. When the beam is made from H section, designers apply joints with four bolts in each row. Design rules given in Eurocode 3 [1] relate to bolted end-plate joints with only two bolts in eac[...]
15
32%
Konstrukcje Stalowe
2014 nr 1 27--31
16
32%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 4 206-213
PL Przedstawiono wybrane zagadnienia projektowania i omówiono budowę drogowego wiaduktu łukowego typu Langera, rozpiętości 80,0 m. Pomost wiaduktu został wykonany z elementów prefabrykowanych zespolonych płytą żelbetową. Łuki zaprojektowano z żelbetowych elementów prefabrykowanych łączonych w stykach d[...]
EN The paper presents some design problems and describes construction of an arch viaduct of Langer system, spanning 80,0 m. The deck was designed partly in precast technology - precast elements connected together with reinforced concrete slab. The arches were designed from precast concrete elements wit[...]
17
32%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 8 457-461
PL Opracowano algorytm wyznaczania i sprawdzania sztywności obrotowej połączeń podatnych dźwigarów o przekroju dwuteowym na podstawie pomiaru prędkości kołowej drgań swobodnych. Algorytm sprawdzono w badaniach doświadczalnych 8 modeli doczołowych połączeń podatnych, wykonanych w skali 1:1. Modele spełn[...]
EN An algorithm for determination and check of rotational rigidity of semirigid joints of 1-section girders on the basis of measurements of circular speed of free oscillations was formulated. The algorithm was proved in an experimental research on 8 models of semirigid joints performed in 1:1 scale. Th[...]
18
32%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2008 z. 50 [256] 130-140
PL Na podstawie analizy konstrukcji doczołowych połączeń podatnych oraz przyczyn pękania śrub zaproponowano podział połączeń podatnych na 4 klasy: quasi przegubowe (O), podatne (P), quasi sztywne (QS) oraz sztywne (S). W podziale uwzględniono połączenia na samoczynnie sprężone blachy czołowe i sposób o[...]
EN On the basis of an analysis of flexible head connections in bar structures and the causes of screw breaking, a division of flexible connections into four classes is proposed: quasi-articulated (Q); flexible (P); quasi-rigid (QS); and rigid (S). Advantages and disadvantages of the particular classes [...]
19
32%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Doczołowe połączenia kołnierzowe rur dużych średnic są stosowane w konstrukcjach stalowych, takich jak: kominy, siłownie wiatrowe, konstrukcje wsporcze budowli o charakterze wieżowym, rurociągi itp. Dotychczas opracowane metody obliczeniowe i normy przedmiotowe skupiają się głównie na określaniu noś[...]
EN Flange bolted joints are the most popular type of connections of steel elements with large diameter circular hollow cross section. Essential feature of such connections is axisymmetric arrangement of the bolts in flanged plate. They are used very often in structures such as chimneys, supports of ele[...]
20
32%
Konstrukcje Stalowe
1998 nr 1 34-35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last