Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  połączenia hybrydowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2016 nr 3 25--28
PL W pracy zaprezentowano rezultaty badań własnych, których celem było porównanie nośności połączeń nakładkowych, stosowanych w budowie płatowców statków powietrznych, wykonywanych z polimerowych materiałów kompozytowych. Elementy były łączone metodą klejenia (połączenia adhezyjne), metodą mechaniczną [...]
EN The paper presents the results of its own studies, which aim was to compare the load capacity of the overlay joints used in the construction of aircraft airframe made of polymer composite materials. The elements were connected by adhesive joints and mechanical and hybrid (adhesive – mechanical) join[...]
2
100%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2018 nr 1 52--54
PL W pracy zaprezentowano rezultaty własnych badań, których celem było porównanie nośności połączeń dwuzakładowych, w których łączono element wykonany z polimerowych materiałów kompozytowych z dwoma elementami stalowymi. Elementy były łączone metodą klejenia (połączenia adhezyjne), metodą mechaniczną i[...]
EN The paper presents the results of own research, the aim of which was to compare the load capacity of two-lap joints, in which the element made of polymer composite materials was connected with two steel elements. The elements were joined by adhesive bonding (adhesive joints), mechanical and hybrid ([...]
3
100%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2019 nr 2 30--33
PL W pracy zaprezentowano rezultaty badań własnych, których celem było porównanie nośności i trwałości zmęczeniowej połączeń jednozakładowych, w których łączono elementy wykonane ze stopu aluminium 2024-T3. Próbki do badań łączono klejem, śrubami oraz w sposób hybrydowy (klejowo-śrubowy). W badaniach z[...]
EN The paper presents the results of experimental research the aim of which was to compare the load capacity and fatigue life of single-lap joints of 2024-T3 aluminium alloy elements. The test specimens have been connected with adhesive bonding, mechanical fastening as well as by means of hybrid joints[...]
4
84%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2013 nr 2 16—19
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, których celem było określenie trwałości zmęczeniowej połączeń mechanicznych i klejowo-mechanicznych (hybrydowych). Do łączenia elementów wykorzystano połączenia nitowe oraz połączenia śrubowe. Stwierdzono, że trwałość zmęczeniowa połączeń jednoza[...]
EN This paper presents the results of experimental studies aimed at determining the fatigue life of mechanical and adhesive-mechanical (hybrid) joints. The joints were prepared with the use of rivets and screws. The results shown that the fatigue life of single lap joints depends on the pressure forces[...]
5
84%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Technika Cyfrowej Korelacji obrazu (DIC) pozwala na obserwacje procesów deformacji w róznych aplikacjach - w tym dla hybrydowych połączeń typu SPR (przebijanych za pomocą nita). Hybrydowe połaczenie typu SPR składa sie ze standardowego połączenia SPR - próbka jednozakładowa przebitą stalowym nitem p[...]
EN Digital Image Correlation (DIC) technique gives possibility to observe deformation process in many applications including self-piercing riveting (SPR) hybrid joint. The hybrid SPR joint consists of simple SPR joint made of two adherends, steel tubular rivet (total length of 5 mm) and an adhesive. Th[...]
6
84%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2017 nr 2 61--65
PL W pracy przedstawiono wyniki badań swobodnej energii powierzchniowej kompozycji klejowych, utworzonych w celu zapewnienia właściwych warunków wypełniania szczelin w połączeniach hybrydowych, takich jak połączenie klejowo-zgrzewane. Przedstawiona w pracy analiza wartości składowych polarnej i niepola[...]
EN The paper presents the results of measurements of surface free energy for adhesive compositions created in order to provide the appropriate conditions for filling gaps in the hybrid joints, such as weld-bonded joints. Presented in the paper analysis of polar and non-polar components of surface free [...]
7
84%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2015 nr 2 50--55
PL Połączenia klejowo-nitowe są interesującym sposobem łączenia elementów w przemyśle maszynowym, zwłaszcza lotniczym i motoryzacyjnym. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością i zapewniają skuteczną hermetyzację konstrukcji. Z technologicznego punktu widzenia najkorzystniejszym wariantem wykonania tak[...]
EN Riveted-adhesive joints are an interesting connecting method of the elements in engineering particularly aerospace and automotive industries. This joints are characterized by high strength and provide effective encapsulation of structure. From a technological point of view of the preferred embodimen[...]
8
84%
Przetwórstwo Tworzyw
EN Two epoxy resin compounds were used as the adhesion interlayers at the interface between an injected glass fibre reinforced thermoplastic polymer PA6GF30 (polyamide 6 with 30% wt. of glass fibres) and steel sheet (DC01 steel, 0.5 mm thick). Both epoxy resins, Epidian62 and Epidian57, were filled wit[...]
9
67%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy dokonano przeglądu różnych typów połączeń hybrydowych stosowanych w lotnictwie. Szczególną uwagę zwrócono na trzy typy połączeń: 1) zgrzewanie punktowe - klejenie, 2) nitowanie - klejenie, 3) klinczowanie - klejenie. Modele numeryczne złączy zawarte w pracy, ujawniają złożoną i trudną do prz[...]
EN The aim of the paper is to review different types of modern hybrid joints applied in aerospace. We focused on three particular cases: 1) spot welding - adhesive, 2) rivet-bonded and 3) clinch-bonded joints. The numerical models presented in the paper for these joints describe their complex behaviour[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last