Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 86
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pneumatyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2008 nr 5 39-45
2
100%
Pneumatyka
2002 nr 2 38-40
PL Technologia mechatroniczna rozszerza możliwości wykorzystania układów pneumatycznych w systemach technicznych.
3
100%
Pneumatyka
2002 nr 6 38-39
PL Przedmiotem tego opracowania jest występujący nagminnie w pneumatyce przepływ gazu z dużą prędkością, gdy gęstość jest funkcją prędkości.
4
100%
Pneumatyka
2000 nr 4 38-39
PL Tegoroczne 72. Międzynarodowe Targi Poznańskie odbywały się pod hasłem targów technologii przemysłowych i dóbr inwestycyjnych. Znalazło się na nich szereg interesujących ekspozycji poświęconych procesom dostosowania polskiej gospodarki do wymogów Unii Europejskiej oraz roli polskiej nauki w rozwoju [...]
5
100%
Pneumatyka
2000 nr 5 16-17
PL Tegoroczna edycja targów zgromadziła około 120 wystawców w jednym pawilonie i na kilku stoiskach na zewnątrz budynku. W zakresie pneumatyki swoje wyroby zaprezentowało niespełna 30 firm. Chociaż nie jest to liczba imponująca, jak na kraj 40 milionowy, to i tak w chwili obecnej jest to największa kra[...]
6
100%
Pneumatyka
2001 nr 3 16-17
PL Pisząc dwa lata temu sprawozdanie z targów w Hanowerze, zatytułowałem je "Automatyzacja środkami pneumatyki", uzasadniając to w tekście drogą, jaką zmierza współczesna pneumatyka. Tendencja ta jeszcze bardziej się pogłębiła - pneumatyka w zasadzie występuje już tylko w branży automatyka, gdyż przy d[...]
7
100%
Pneumatyka
1998 nr 3 43-44
PL Czynny udział Normalizacyjnej Komisji Problemowej NKP nr 208 ds. napędów i sterowań pneumatycznych w pracach Komitetu Technicznego TC131 ds. napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO daje asumpt do adaptowania krajowej pneumatyki do wymagań no[...]
8
100%
Pneumatyka
2003 nr 2 54-56
PL Jakie są perspektywy rozwoju gospodarki światowej, a jakie w naszym kraju? Odpowiedzi na te pytanie szukamy między innymi na targach przemysłowych. Kto w minionych latach miał przyjemność odwiedzać targi w Hanowerze, ten wie, że są one miarodajne w tym zakresie. Odpowiednio przygotowana infrastruktu[...]
9
100%
Pneumatyka
2013 Nr 1 26--27
PL Obecnie w budownictwie zastosowanie znajdują dwa podstawowe systemy napędowe klap dymowych: systemy pneumatyczne oraz elektryczne. Główne różnice dotyczą budowy samego systemu oraz źródła zasilania powodującego otwarcie się klap.
10
100%
Pneumatyka
2005 nr 5 44-46
PL W poprzednim numerze "Pneumatyki" zwróciliśmy uwagę czytelników na stan i aktualność powszechnie dostępnych Polskich Norm, stosowanych przez producentów i użytkowników pneumatyki. Oprócz znanych norm krajowych, z którymi można zapoznać się w większości bibliotek technicznych, bardzo istotne dla nasz[...]
11
100%
Pneumatyka
2005 nr 6 20-22
PL W niniejszej, trzeciej części publikacji na temat norm dla pneumatyki w pierwszej kolejności omówione będzie bardzo istotne zagadnienie jakości sprężonego powietrza, które jest najpopularniejszym czynnikiem roboczym stosowanym w pneumatycznych urządzeniach oraz układach napędowych i sterujących.
12
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2010 Nr 13 63-70
PL Celem niniejszego opracowania jest opis stanowiska badawczego przeznaczonego do badania bezdotykowych chwytaków pneumatycznych. Głównym parametrem, jaki powinien być mierzony na tym stanowisku, jest minimalna siła zdolna do zerwania połączenia między chwytakiem i elementem. Jest to niezbędna informa[...]
EN The aim of this paper is to describe a test stand for examination of pneumatic non-contact grippers. The main parameter that shall be measured on the stand is the minimal force required to break connection between the gripper and an element. This provides essential information when choosing a grippe[...]
13
80%
Pneumatyka
1999 nr 3 13-14
PL Pisząc dwa lata temu o tar­gach w Hanowerze, zwróciłem uwagę na fakt wyodrębnienia się dwóch grup wystawców. Pierwsza obejmowała duże firmy, posiadające bardzo szeroki asortyment produkcyjny; druga - mniejsze, o bardzo wyspecjalizowanym, lecz wąskim profilu produkcji.
14
80%
Pneumatyka
1999 nr 4 14-15
PL Goście tegorocznych 71. Międzynarodowych Targów Poznańskich, szukając w katalo­gach branży pneumatycznej, przecierają oczy ze zdumienia. Okazuje się bowiem, że ta dziedzina techniki została wtopiona w inne branże, l tak klasyczna pneumatyka napędowa i sterująca wchłonięta została przez automatyzację[...]
15
80%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W referacie przedstawiono ocenę krajowego rynku uszczelnień technicznych, scharakteryzowano krajowych producentów uszczelnień oraz przedstawiono perspektywy rozwoju.
EN The paper assesses the home market of technological seal, describes the home seal manufacturers and presents the development prospects.
16
80%
Pneumatyka
2002 nr 3 40-42
PL Opisano koncepcję i metodykę generowania poliharmonicznych sygnałów pneumatycznych za pomocą specjalnych zaworów. Wykazano, że generowanie pneumatycznego sygnału poliharmonicznego można zrealizować przez jednoczesne generowanie kilku pneumatycznych sygnałów monoharmonicznych o częstotliwościach odpo[...]
17
80%
Pneumatyka
2002 nr 3 22-23
PL Jedną z podstawowych zasad pneumatyki jest dostarczanie powietrza o wymaganym ciśnieniu, wymaganej jakości i ilości przy jak najniższym koszcie energetycznym.
18
80%
Pneumatyka
2002 nr 5 48-50
PL Od kiedy rozpoczął się rozwój pneumatyki szeroko stosowanej w przemyśle, producenci elementów i urządzeń obligowani są przez nabywców do podawania informacji o swoich wyrobach, jednoznacznie charakteryzujących ich funkcjonalność, w tym parametrów technicznych istotnych dla niezawodności i poprawnej [...]
19
80%
Pneumatyka
2003 nr 3 16-17
PL Urządzenia do wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza są oferowane w Polsce przez niewiele ponad 20 firm. Są wśród nich prawdziwi potentaci - polskie przedstawicielstwa znanych na całym świecie producentów z krajów zachodnich, są producenci polscy i mniejsze firmy handlowo-usługowe.
20
80%
Pneumatyka
2002 nr 2 54-55
PL Widoczne w ostatnich latach przyspieszenie prac przygotowawczych poprzedzających integrację Polski z Unią Europejską wywiera silny nacisk także na krajową działalność normalizacyjną. Wymagania, jakie stawia przed nami UE, to między innymi członkostwo Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w europejskic[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last