Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pneumatic motor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 303--306
PL W artykule przedstawiono możliwość zastosowania sprężonego powietrza do napędu pojazdów samochodowych. Zostaną zaprezentowane nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne silników pneumatycznych oraz samochodów, w których źródłem napędu jest silnik pneumatyczny.
EN The article presents the possibility of using compressed air to drive the vehicle. There will be presented modern design solutions pneumatic motors and vehicles in which the power source is a pneumatic motor.
2
88%
Journal of KONES
EN One of the alternative powertrain systems of cars, commercial vehicles and mobile machines are hybrid drives with pneumatic motors for compressed air. This paper presents a mathematical model and the results of simulation calculations of piston pneumatic motor. Mathematical model was based on the fu[...]
3
75%
Napędy i Sterowanie
2016 R. 18, nr 4 110--113
PL Celem pracy jest opisanie nowego polskiego wynalazku silnika pneumatycznego według patentu PL 214371. W pracy przedstawiono budowę oraz zasadę działania, opisano stanowisko badawcze, wstępne wyniki pomiarów oraz wyznaczono podstawowe kierunki dalszych prac badawczych.
EN The aim of this thesis is to describe a new, Polish pneumatic engine invention according to patent nr PL 214371. The construction, principals of functionality, the inspection facility, were described in the thesis. Initial measurement results and main directions of further research were also provide[...]
4
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 341--345
PL W artykule przedstawiono kilka technologii stosowanych do napędu pojazdów. Przybliżono alternatywne źródła zasilania mogące osiągnąć sukces w dziedzinie redukcji zanieczyszczeń, które wytwarzane są przez większość obecnych samochodów.
EN The article presents several technologies used to power vehicles. An alternative power source that can achieve success in the reduction of pollution, which are produced by most of today's cars has been presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last