Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plants irradiation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule zaprezentowano eksperymentalny system pozwalający na ocenę przydatności najnowszych osiągnięć technologii SSL LED dla potrzeb doświetlania roślin. Zastosowane w systemie diody LED zostały wprowadzone do sprzedaży w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, a ich parametry pozwoliły na prognozo[...]
EN The article presents the experimental system to measure the usefulness of the latest SSL LED technology for irradiation of plants. LEDs applied to the system were introduced for sale in the last several months, and their parameters allowed us to predict a positive outcome of the experiment. When des[...]
2
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł omawia najnowsze trendy i rozwiązania w bieżącej technice doświetlania roślin, niezbędnej dla intensyfikacji ich upraw. Niezwykle prawdopodobny staje się rozwój tej techniki w perspektywie jutra, umożliwiający wysoce efektywne doświetlanie roślin z wykorzystaniem diod LED zasilanych z autono[...]
EN The paper discusses the latest trends and solutions in actual plants' irradiation technique as well in the sphere of their cultivation's intensification. The development of these techniques in terms of tomorrow becomes uncommonly probable, permitting a highly effective plants' irradiation by means o[...]
3
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2014 Z. 267 97--107
PL W artykule zaprezentowano praktyczną realizację sześciostanowiskowego systemu doświetlania roślin, zbudowanego w oparciu o najnowsze osiągnięcia technologii SSL LED. System został zaprojektowany i wykonany dla potrzeb projektu badawczego nr 2011/01/B/NZ9/00058 finansowanego przez NCN (2011-2014) i r[...]
EN This article presents the practical implementation of the six research stations system for plant supplemental lighting, based on the latest SSL LED technology. The system has been designed and made for the purposes of the research project no 2011/01/B/NZ9/00058, funded by the National Science Centre[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last