Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  planting
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 3 20-23
PL Nie wystarczy posadzić piękne rośliny, by stanowiły prawdziwą ozdobę miejsc. Aby rozwijały się pod silnym działaniem promieni słonecznych i przy tym wyglądały efektownie i zdrowo, należy je odpowiednio dobrać do stanowisk przeznaczonych do obsadzenia.
2
88%
Zieleń Miejska
2006 Nr 3 12-13
PL Przy wyborze drzew do obsadzenia terenów zieleni w miastach obowiązuje podstawowa zasada: "właściwe drzewo na własciwym miejscu". W założeniach krajobrazowych, szerokich ulicach i alejach najlepiej sprawdzają się drzewa silniej rosnące i o większych koronach.
3
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Z uwagi na duże powierzchnie do zalesienia (ok. 2 mln ha) w kraju i produkcję różnych szczepionek mikoryzowych przez wiele firm, istnieje potrzeba powołania jednostki niezależnej, określającej przydatność i dopuszczanie do handlu szczepionek spełniających określone kryteria. Badania porównawcze prow[...]
EN Taking into account large areas assigned to afforestation (2 millions hectares) in Poland and production of different mycorrhiza mycelium by many companies there are a need to establish an independent unit, which will determine usability and issue permits to produce and sell mycorrhiza mycelium, whi[...]
4
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule przedstawiono sposoby wprowadzania drzew w trudnych warunkach miejskich przy użyciu nowoczesnych technologii budowlanych oraz materiałowych. Silnie przekształcone przestrzenie miejskie, w wyniku intensywnie prowadzonych prac budowlanych przestają być przyjazne dla drzew i utrudniają ich t[...]
EN The paper presents the ways of leading trees in difficult urban conditions with using modern building and material technologies. Strongly transformed urban spaces, as a result of intensive building works, are unfriendly for trees and they are making their long-lasting adaptation hard. Using new buil[...]
5
75%
Zieleń Miejska
2010 Nr 11 36-37
PL Kolejnymi istotnymi etapami związanymi z nowoczesnymi technikami sadzenia drzew jest prawidłowe zabezpieczenie pnia, ukierunkowanie korzeni oraz rozluźnienie gleby w obrębie bryły korzeniowej.
6
75%
Zieleń Miejska
2010 Nr 7-8 58-59
PL Każde posadzone drzewo wymaga stabilizacji. Ma ona na celu zabezpieczenie bryły korzeniowej przez jej rozrywaniem oraz ruchem obrotowym w dole, którego rezultatem może być wywrócenie drzewa przez wiatr.
7
75%
Zieleń Miejska
2010 Nr 5 32-33
PL Odpowiednie miejsce dla roślin zależy nie tylko od gleby i wody, ale także od mikroklimatu panującego na danym obszarze, czyli tam, gdzie konkretna roślina ma być posadzona.
8
75%
Zieleń Miejska
2006 Nr 1 12-13
PL Kładąc znak równości między architekturą krajobrazu a ogrodnictwem, często zapomina się, że to szeroka dziedzina wymagająca zmysłu plastycznego, wyobraźni przestrzennej, gruntownej wiedzy ogrodniczej oraz wyczucia projektanta. Jednak, aby uzyskać własciwy efekt finalny realizowanego projektu zieleni[...]
9
75%
Zieleń Miejska
2006 Nr 2 16-16
PL Dlaczego wciąż tak często nowe nasadzenia drzew w polskich miastach źle wyglądają? Po części problem leży w zawartości specyfikacji nasadzeń, która towarzyszy projektom (np. modernizacji dróg w miastach) oraz braku odpowiednich zobowiązań gwarancyjnych wykonawcy.
10
75%
Drogownictwo
2004 nr 6 202-205
PL Nasadzenia roślinne w drogownictwie mają na celu izolowanie i ochronę środowiska, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, kompensowanie strat przyrodniczych i ochronę walorów przyrodniczo-krajobrazowych. Projektowanie zieleni odbywa się na etapie koncepcji programowej, decyzji lokalizacyjnej i projektu bu[...]
EN Planting the vegetation in road engineering is for insulation and environment protection, increase of road safety, and compensation of the nature losses and protection of the nature and landscape value. Vegetation design is made on the three stages of design: conceptual, location and final. Vegetati[...]
11
75%
Zieleń Miejska
2014 Nr 9 30--32
PL Od wielu lat największe nasilenie sprzedaży roślin obserwujemy w okresie wiosennym. Pomimo że jest to bardzo dobry termin na realizację zielonych inwestycji, wcale nie oznacza, że sadzenie roślin jesienią jest wyborem gorszym. Początek jesieni to odpowiedni okres na zakładanie terenów zieleni. Pod k[...]
12
75%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 10 255--262
PL W pracy przedstawiono technologię uprawy wierzby energetycznej obejmującą: przygotowanie gleby, mechaniczne sadzenie, pielęgnację i ochronę roślin. Do sadzenia wierzby wykorzystano półautomatyczne sadzarki do rozsady: sadzarkę chwytakową Super Prefer i sadzarkę z tarczami elastycznymi RSMB-4. Porówn[...]
EN Technology of raising power willow, e.g. preparing of soil, mechanical planting, cultivation and plant protection was presented in the paper. Semi-automatic planter-grab transplanted Super Prefer and transplanted with elastic disc RSMB-4 were used for planting of the willow. The effects of using the[...]
13
75%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2008-2009 w uprawie wierzby na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Badano w nich wysokość plonowania wierzby w zależności od gęstości sadzenia. Najwyższe plony świeżej masy zebrano przy obsadzie 72 tys. szt: ha-1 - ( 2008 - 40, 1 t ha-1; 2009 - 32,6 t[...]
EN A field experiment was carried out in 2008-2009 in the cultivation of willows at the University of Life Sciences in Poznan. They were studied willow yielding height, depending on the density of planting. The highest yields of fresh matter were collected at 72 thousand pieces of plants. ha-1 - ( 2008[...]
14
75%
Journal of Ecological Engineering
2019 Vol. 20, nr 6 190--197
EN The field experiment was carried out in 2016-2019 at the Agricultural Experimental Station – Zawady belonging to the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce. The experiment was established in a random splitplot system in three repetitions. The surface of one plot was 21 m-2
15
63%
Zieleń Miejska
2006 Nr 2 14-15
PL Warunki wzrostu drzew i krzewów w miastach, a zwłaszcza na terenach towarzyszących arteriom komunikacyjnym, są bardzo trudne. Dlatego bardzo ważny jest ich własciwy dobór i pielęgnacja.
16
63%
Zieleń Miejska
2009 Nr 7-8 46-47
PL Wraz z nowymi inwestycjami w miastach zmniejsza się powierzchnia dla nasadzeń nowych drzew. Coraz częściej tylko zastosowanie odpowiednich systemów antykompresyjnych gwarantuje prawidłowy rozrost korzeni drzew w otoczeniu podziemnej infrastruktury.
17
63%
Zieleń Miejska
2006 Nr 2 14-15
PL Wśród drzew nadających się do nasadzeń w miastach ważną i dużą grupę stanowią klony. Są one szczególnie dekoracyjne jesienią, kiedy ich liście przybierają intensywnie żółte lub złotawe zabarwienie.
18
63%
Zieleń Miejska
2019 Nr 4 29--31
PL Najpopularniejsze sposoby sadzenia drzew większych i z zakrytym systemem korzeniowym to stosowanie roślin balotowanych lub umieszczanych w donicach oraz innego rodzaju pojemnikach.
19
51%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 6 133-140
PL Zwięzłość gleby w okresie wegetacji i zbioru ziemniaków jest bardzo istotna z punktu widzenia wielkości i jakości plonu. W badaniach określono zwięzłości gleby do głębokości 0,55 m na plantacji ziemniaków w czasie cyklu produkcyjnego rośliny, penetrometrem stożkowym. Badania przeprowadzono na polach[...]
EN Compactness of soil during potato vegetation and harvesting is very important from point of view of crop size and quality. The research involved determination of soil compactness in potato plantation down to the depth of 0.55 m, carried out during plant production cycle with conical penetrometer. Th[...]
20
51%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Bilans biomasy dostępnej w kraju wskazuje, że do wypełnienia zobowiązania Polski dotyczącego udziału energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii potrzebna będzie znacząca ilość biomasy z upraw roślin energetycznych. Przewiduje się, że w ciągu kilku lat areał nasadzeń roślin energetycznych powi[...]
EN The balance of biomass available in our country shows that in order to fulfil the Poland's obligations regarding the share of energy generated from renewable sources, a significant amount of biomass from the energy plants will be required. It is expected that within next few years the acreage of ene[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last