Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  planowanie trasy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Problems
PL Celem artykułu jest wypracowanie koncepcji planowania tras (trasowania) w sieci drogowej, w której koszty połączeń nie są stałe, lecz zmieniają się w sposób liniowy. Zastosowane rozwiązanie opiera się na klasycznym algorytmie Dijkstra, który umożliwia znajdowanie tras po koszcie minimalnym. Proponow[...]
EN The goal of this paper is to work out a concept for route planning in a road network, where the costs of roads are not constant, but changing in a linear way. The solution developed is based on the classical Dijkstra's algorithm, which helps to find the route with minimal cost. The new algorithm tak[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1174-1179
PL Transport wiąże się z przemieszczaniem osób, ładunków w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków transportu. Potrzeby te należą do grupy potrzeb wtórnych człowieka i są związane z faktem różnego rozmieszczenia przestrzennego zasobów, skupisk ludzkich i miejsc pracy. Transport towarzyszył [...]
3
100%
Production Engineering Archives
2017 Vol. 16 22--27
EN The results of route planning researches are monitored by logistic and automotive industries. The economic aspects of the cost saving are in the focus of the attention. An optimal route could cause time or fuel savings. An effective driving or an optimal route is a good basis to achieve an economica[...]
4
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2009 z. 227 3-144
PL Celem pracy jest przedstawienie systemu nawigacyjnego robota mobilnego, w którym wykorzystano, wzorowane na strukturze układu nerwowego organizmów żywych, neuronowe sieci komórkowe (CNN). Chua zaprojektował CNN w 1988 r. Są to sieci jednowarstwowe, w których neurony są rozłożone w formie regularnej [...]
EN The book provides an overview of applications of Cellular Neural Networks CNN for mobile robot navigation. CNN, a single-layer network defined on regular lattices, was introduced by Chua in 1988. This definition was extended in 1997 by the author. It is assumed that CNN consists of cell that interac[...]
5
84%
Pomiary Automatyka Robotyka
2012 R. 16, nr 2 281-288
PL Sterowanie robotem mobilnym jest podstawowym zagadnieniem w trakcie tworzenia projektu związanego z platformą mobilną. Najnowsze trendy wskazują, że w chwili obecnej najpowszechniej rozwijane są autonomiczne systemy sterowania ruchem. W artykule przedstawiono projekt naukowy, którego celem jest zbud[...]
EN The control of mobile robot is a fundamental and basic task. Nowadays, the most actual trends focus on autonomous control systems. This paper describes a scientific project, which main goal is fully autonomous navigation system, designed for new construction of mobile robot. Final stage of the proje[...]
6
84%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2013 Vol. Spec. 23--33
PL W niniejszej pracy zostało przedstawione tworzenie map semantycznych na podstawie danych z naziemnego skaningu laserowego. Mapa semantyczna bazuje na danych pomiarowych z przypisanymi etykietami. Te etykiety mogą zostać wykorzystane w wielu aplikacjach, jak nawigacja robota mobilnego z wykorzystanie[...]
EN In this paper creating semantic maps based on laser terrestrial data is shown. Semantic map is based on transformed geometric data (3D laser range finder) into the data with assigned labels. This labels can help in several applications such as navigation of mobile robot by finding traversable and no[...]
7
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 104--111
PL W artykule omówiony został problem wykorzystania planerów podróży w zastosowaniach sportowych, turystycznych i rekreacyjnych. Przedmiotowy problem zilustrowano na przykładzie wykorzystania planera podróży o nazwie Green Travelling Planner (GT Planner). Każdy planer podroży służy do wyznaczenia ścież[...]
EN The article discussed the problem of the use trip planners for sports, tourist and recreational. The present problem exemplified use for this purpose route planner called Green Travelling. Each journey planner is used to determine the path in the transport network between the starting point of the j[...]
8
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Pomimo znacznych postępów w tematyce zwiększenia autonomiczności bezzałogowych obiektów latającego, pozostaje jeszcze wiele problemów do rozwiązania, jednym z nich to problem autonomicznego planowania trasy. Mimo iż ten problem jest obecnie przedmiotem badań licznych ośrodków badawczych na świecie, [...]
EN Despite significant progress in the field of increasing the autonomy of unmanned aerial vehicles (UAVs), there are still a number of problems which needs to be solved. One of such example is the problem of autonomous path planning. In this paper, the problem of UAV path planning in mountainous terra[...]
9
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 266--270, CD
PL Niniejsza praca ma na celu przybliżyć pojęcia z zakresu metod probabilistycznych w zadaniu planowania trasy przejazdu w systemach telematycznych. W zadaniu klasyfikacji zastosowano model bazujący na probabilistycznym klasyfikatorze Bayesa i funkcji gęstości prawdopodobieństwa. W części pierwszej pra[...]
EN This paper aims to familiarize readers with notions related to probabilistic methods used for planning routes in telematics systems. The classification task made use of the model based on probabilistic Bayes’ classifier and the probability density function. The first part of the paper describes prob[...]
10
67%
Infrastruktura Transportu
2013 nr 5 52--55
PL W poprzednim numerze „Infrastruktury Transportu” opublikowany został artykuł przedstawiający uwarunkowania uzasadniające budowę metra w średniej wielkości metropoliach [2]. Nakreślono również ogólny obraz problemów komunikacyjnych Wrocławia. Wskazano argumenty lokujące to miasto wśród tych, w któryc[...]
11
67%
Production Engineering Archives
2018 Vol. 19 37--42
EN Driving a road vehicle is a very complex task in terms of controlling it, substituting a human driver with a computer is a real challenge also from the technical side. An important step in vehicle controlling is when the vehicle plans its own trajectory. The input of the trajectory planning are the [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last