Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  planowanie przewozów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 97 531--543
PL Obecne uwarunkowania prawne organizacji przewozów drogowych sprawiają istotne utrudnienia podczas planowania oraz realizacji przewozów, zwłaszcza na duże odległości. Znajomość ograniczeń prawnych nakładanych na przedsiębiorców w tym zakresie jest niezbędna dla prawidłowej oraz efektywnej realizacji [...]
EN Current legal organization conditions in road transport causes significant difficulties while planning and realizing transport, especially for long distances. Knowing legal restrictions on businesses in this area is necessary for proper and effective implementation of transport processes. The articl[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 689--692
PL Artykuł opisuje obszar rozwiązań, które wspomagają zarządzanie procesem transportowym. Ponadto ukazano rynek transportowy jako mechanizm regulacji działalności sektora transportu. Przedstawiono również istotę kształtowania cen usług oraz kosztów w procesie planowania przewozu. W artykule skupiono si[...]
EN The article presents a range of solutions, which supports management in transportation processes. It depicts the transport market as a regulatory mechanism of operations within the transport sector. It has also been shown to influence the shaping of transport prices and expenses when planning carria[...]
3
100%
Transport Miejski i Regionalny
2018 nr 4 5--9
PL Punktem wyjścia rozważań są wymagania poprawy funkcjonalności węzła przesiadkowego w naziemnym miejskim transporcie publicznym (integrującego tramwaje, autobusy, ewentualnie trolejbusy). Poprawa funkcjonalności ma tu dotyczyć przede wszystkim zwiększenia przepustowości węzła (umożliwienia obsługi wi[...]
EN The requirements to improve the functionality of the interchange node in above-ground urban public transport (integrating trams, buses or trolleybuses) are the starting point for the considerations. The improvement of functionality is to be mainly related to increasing the capacity of the node (enab[...]
4
84%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 11 145--155
PL [...]Im więcej zleceń i pojazdów, tym trudniejszy problem optymalizacyjny (w przypadku 50 miejsc załadunku i 40 pojazdów należy rozpatrzyć 4000 połączeń, spośród których trzeba wybrać 40). Liczba możliwych wariantów może być limitowana przez ograniczenia czasowe (czas, w jakim dane zlecenie może być[...]
EN The optimization of Full Truck Loads carriages in practice is a very diffi cult task because of many factors that have to be taken into consideration. There are methods which allow fi nding optimal solutions. In some cases however they have to completed with certain costs components and take in to c[...]
5
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1484--1489, CD
PL W artykule omówiono nowe techniki usprawniania zautomatyzowanych sieci transportowych (ATN, wcześniej nazywanych Personal Rapid Transit - PRT), opartych na narzędziach sztucznej inteligencji. Głównym kierunkiem jest poprawa współpracy autonomicznych modułów, które używają protokołów negocjacyjnych w[...]
EN This paper discusses new techniques to enhance Automated Transit Networks (ATN, previously called Personal Rapid Transit - PRT) based on Artificial Intelligence tools. The main direction is improvement of the cooperation of autonomous modules that use negotiation protocols, following the IoT paradig[...]
6
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1511--1514, CD
PL W artykule przedstawiono problematykę planowania przewozów międzynarodowych. Przeanalizowano wpływ czasu oczekiwania na przejściach granicznych na czas oraz koszt przewozu. Przedstawiono zastosowaną metodę prognozowania czasu oczekiwania na przejściu granicznym. Przedstawiono autorską metodę planowa[...]
EN The article presents the problems of international transport planning. The impact of waiting time to cross the border on time and cost of transport is analyzed. The method of forecasting the waiting time to cross the border is presented. The author presents the method of planning international road [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last