Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plane strain
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics
EN The plane strain behaviour of sand is studied using, previously proposed, incremental model describing its pre-failure deformations. Original model has been formulated for the tri-axial configuration, and then generalized for 3D conditions. This 3D model was subsequently adapted to study deformation[...]
2
88%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2013 Vol. 51 nr 1 105--116
PL W pracy wyprowadzono uogólnione rozwiązanie ograniczenia górnego problemu wytłaczania bimetalowych belek o przekroju prostokątnym za pomocą tłoczników o dowolnym kształcie. Wyznaczono wyrażenia potęgowe opisujące wewnętrzne, ścinające oraz tarciowe obciążenia i zastosowano je w modelu matematycznym [...]
EN In this paper, a generalized upper bound solution is developed for extrusion of bi-metallic rectangular cross-section bars through dies of any shape. The internal, shearing and frictional power terms are derived and they are used in the upper bound model. By using the developed upper bound model, th[...]
3
88%
Studia Geotechnica et Mechanica
PL Przedstawione dane doświadczalne umożliwiają badanie asymptotycznego zachowania się piasku w warunkach płaskiego stanu odkształcenia. Badania przeprowadzono w warunkach kontrolowanego płaskiego stanu odkształcenia z konsolidacją w jednoosiowym stanie odkształcenia, korzystając z nowo zaprojektowaneg[...]
EN Experimental data are presented, which allows the asymptotic behaviour of sand under plane-strain conditions to be studied. K0 consolidated plane-strain tests were conducted using a new plane-strain apparatus under strain path-controlled conditions. The stress-strain behaviour of sand in very loose [...]
4
88%
Foundations of Civil and Environmental Engineering
2007 No. 10 131-141
EN When a loose sand specimen is loaded under an undrained condition, it may become unstable leading to a static iiqucfaction beahviour. Static liquefaction or instability of loose sand under undrained conditions is one of the most frequent causes of flow failures in granular soil slopes. However, the [...]
5
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
1998 Z. 18 239-257
PL W pracy podano proste zależności naprężeń od prędkości odkształcenia piasków w płaskim stanie odkształcenia. Zależności te otrzymano z teorii wzmocnienia objętościowego dla ośrodków niespoistych sztywno-plastycznych. Analizując wyniki badań laboratoryjnych nad dwuosiowym ściskaniem piasku z Karlsruh[...]
EN Basing one the effective dissipated energy hypothesis an original formula of the dependence of stress on the strain velocity is presented. The formula is more adequate than those presented by Rowe or Bolton. In the light of the results discribed in the paper we can state thad the effect of hardening[...]
6
63%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
EN The main aim of the present work is to predict the formability of adhesive bonded sheets and validate the same with experimental results at different adhesive properties. The tensile and in-plane plane-strain formability tests are carried out to predict the formability of adhesive bonded sheets. The[...]
7
63%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2014 Vol. 14, no. 3 360--369
EN The main goal of this paper is to investigate the digital material representation of a single-phase polycrystalline unit cell. Particular attention is put on the amount of grains in the microstructure, which can be considered as the representative volume element of a sample subjected to plastic defo[...]
8
63%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The paper presents a comprehensive analysis of the stress field and selected triaxiality parameters near the crack tip for C(T) specimen dominated by the plane strain state using the finite element method. It includes some theoretical information about elastic-plastic fracture mechanics, the basics [...]
9
51%
Mechanik
2016 R. 89, nr 4 282--287
PL Wyjaśniono pojęcie nośności granicznej i omówiono numeryczną metodę jej wyznaczania na przykładzie zginanej czteropunktowo belki zawierającej szczelinę. Analizowano zależność nośności granicznej od granicy plastyczności oraz względnej długości pęknięcia zarówno przy dominacji płaskiego stanu napręże[...]
EN A method of determination of the limit loads for four point bending beam with a crack is discussed in the paper. Accordingly, numerical model and numerical results for plane stress and plane strain dominance are presented. Also the effects of the yield stress and relative crack length are discussed.[...]
10
51%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2019 Vol. 24, no. 3 549--576
EN The paper presents a comprehensive analysis of the stress field near a crack tip for a compact specimen dominated by the plane strain state using the finite element method. The analysis also includes the calculation of some parameters of in-plane constraints, both for small and large strain assumpti[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last