Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plan inwestycyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2017 nr 9 25--26
PL Obowiązujące przepisy nie wskazują na rodzaj relacji między zasadniczą częścią wojewódzkich planów gospodarki odpadami a postanowieniami planu inwestycyjnego.
2
100%
Przegląd Komunalny
2015 nr 8 26--27
PL Niecały rok pozostał województwom na aktualizację planów gospodarki odpadami oraz sporządzenie tzw. planów inwestycyjnych, które będą determinowały kształt systemu w poszczególnych regionach. Kwestie te budzą jednak wiele wątpliwości i pytań.
3
88%
Przegląd Komunalny
2016 nr 12 20--21
PL Kilkumiesięczne już spóźnienie w przyjmowaniu wojewódzkich planów gospodarki odpadami jest konsekwencją zbyt późnego przyjęcia Krajowego Planu. Problemy stwarza konieczność uzgadniania z ministrem samorządowych planów inwestycyjnych.
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Zwiększenie konkurencyjności Europy i pobudzenie inwestycji sprzyjających tworzeniu miejsc pracy - zgodnie z deklaracją złożoną przez Jeana-Claude'a Junckera w wystąpieniu poprzedzającym głosowanie nad zatwierdzeniem przez Parlament Europejski jego kandydatury na nowego szefa Komisji Europejskiej w [...]
EN Increasing Europe’s competitiveness and stimulating investment for job creation is a priority for the European Commission. According to this idea, the European Commission has prepared a threefold initiative to accelerate the recovery from the crisis and investment growth in the years 2015-2017. The [...]
5
75%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2019 nr 1 3--7
PL Niniejszy dokument przedstawia informację o planach inwestycyjnych przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej, a tym samym stanowi wkład do oceny długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, w szczególności możliwości długoterminowego zrównoważen[...]
6
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Zwiększenie konkurencyjności Europy i pobudzenie inwestycji sprzyjających tworzeniu miejsc pracy – zgodnie z deklaracją złożoną przez Jeana-Claude’a Junckera w wystąpieniu poprzedzającym głosowanie nad zatwierdzeniem przez Parlament Europejski jego kandydatury na nowego szefa Komisji Europejskiej w [...]
EN Increasing Europe's competitiveness and stimulating investment for job creation is a priority for the European Commission. According to this idea, the European Commission has prepared a threefold initiative to accelerate the recovery from the crisis and investment growth in the years 2015-2017. The [...]
7
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2013 Nr 3 50
PL Rok 2012 był dla Polski wyjątkowy ze względu na odbywające się w naszym kraju Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Wydarzenie to w powszechnej świadomości postrzegane było jako szansa na szybki rozwój infrastruktury komunikacyjnej w zakresie budowy bądź modernizacji szlaków komunikacyjnych – przede ws[...]
EN 2012 has been an exceptional year for Poland due to the UEFA European Football Championships. In general opinion, Euro was a chance for rapid development of transport infrastructure - either construction of new or modernization or existing transport routes, most of all roads, but also railways.
8
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2005 Nr 1 10-12
PL Rozmowa z Krzysztofem Adamczykiem pełnomocnikiem prezydenta Krakowa ds. inwestycji strategicznych.
9
63%
Recykling
2015 nr 7-8 12--14
10
51%
Przegląd Mechaniczny
2003 nr 5 26-30
PL Umiejętny dobór zautomatyzowanych środków produkcji zwiększa efektywność ich wykorzystania i wymiernie może wpływać na wysokość kosztów produkcji, zadanie to ułatwia posiadanie odpowiednich narzędzi, dzięki którym istnieje możliwość przewidywania efektów (produkcyjne, organizacyjne i ekonomiczne) po[...]
EN Automatization of production involves high investment costs. A sensible selection of the automatized production means guarantees their good effectiveness, which influences the production costs. This boils down to having proper tools thanks to which it is possible to forecast the effect (relating to [...]
11
51%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Sieć kolejowa w Polsce w wyniku wieloletnich zaniedbań, spowodowanych przede wszystkim brakiem jasno sprecyzowanych zasad finansowania jej rozwoju i utrzymania, jest obecnie w fatalnym stanie technicznym. Wymaga wielu natychmiastowych działań interwencyjnych skierowanych głównie na remonty i naprawę[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last