Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  place zabaw
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2007 Nr 1 26-27
PL Chcąc zapewnić dzieciom optymalne bezpieczeństwo na placach zabaw niezbędne jest egzekwowanie przez ich zarządców wszystkich wymogów oraz stosowanie przez producentów obowiązujących norm.
2
100%
Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych
2016 T. 12, nr 2 85--93
PL Partycypacja społeczna jest obecnie nieodłącznym elementem procesów rewitalizacji, a te z kolei stanowią je - den z nurtów projektowania urbanistycznego. W kształtowaniu współczesnych przestrzeni publicznych i półpublicznych, nie tylko w środowiskach zabudowy mieszkaniowej, ważną rolę pełn[...]
3
86%
Zieleń Miejska
2007 Nr 4 40-41
PL Obecność wody na terenach rekreacyjnych zawsze zwiększa ich atrakcyjność. Warto więc na placach zabaw stosować wodne urządzenia zabawowe. Niektóre z nich można montować nawet na terenie szerzej rozumianej przestrzeni publicznej.
4
86%
Zieleń Miejska
2007 Nr 2 30-31
PL Przepisy prane i normy odnoszące się do placów zabaw oraz ich wyposażenia są wyjątkowo ważne, ale nie mogą one przesłonić zasadniczego celu, jakim jest wartościowa zabawa dzieci.
5
86%
Zieleń Miejska
2007 Nr 6 31-33
PL Bezpieczna zabawa dzieci, bezpieczne urządzenia zabawowe, bezpieczne otoczenie... O bezpieczeństwie powstaje obecnie wiele opracowań, gdyż jest to jeden z najbardziej istotnych problemów dotyczących miejsc, w których bawią się nasze dzieci.
6
72%
Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa
2011 Vol. 9, nr 7 150-156
EN According to the assumptions of Agenda 21 humanitarian education became a part of canon of actions, with the purpose of spreading the sustainable development principles. Simultaneously in the early 1990's, the current of active education towards "pro" attitudes (e.g., pro-social, proecological, pros[...]
7
72%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Przeprowadzone badania miały na celu ocenę stopnia zanieczyszczenia Cd, Pb. Zn, Cu, Cr i Ni wierzchniej warstwy gleb osiedlowych placów zabaw północnej części Krakowa. Badania przeprowadzono na materiale glebowym pobranym z 12 obiektów. Oznaczone zawartości chromu i niklu były podobne do występujący[...]
EN The research was conducted to assess the degree of pollution with Cd, Pb, Zn, Cu. Cr and Ni in the top layer of soils from district playgrounds in the northem part of Kraków. The analyses were conducted on soil material collected from 12 objects. Determined values of chromium and nickel were similar[...]
8
72%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Początek wieku XX przyniósł dyskurs kwestii nowej „kultury rekreacji” i fenomenu stosunkowo nowego wynalazku, jakim był plac zabaw. Do zabawy – troski o ciało i ducha – nawiązywali w swojej twórczości wielcy moderniści i sam papież modernizmu, Le Corbusier. Nieistniejące obecnie, brutalistyczne plac[...]
EN The beginning of the 20th century brought discourse on the issue of a new “culture of recreation” and the phenomenon of a relatively new invention – the playground. Play – caring for the body and the spirit – interacted in the work of all the great modernists, and the pope of modernism himself, Le C[...]
9
72%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2010 Vol. 17, nr 10 1241-1247
PL Nadmierne ilości metali ciężkich mogą występować w środowisku przyrodniczym zwłaszcza w obszarach miejskich. W wielkich miastach, bardzo często jedynym miejscem wypoczynku i rekreacji są osiedlowe place zabaw. Dzieci bawiące się na tych placach mogą być narażone na negatywne oddziaływania chemiczneg[...]
EN Excessive amounts of heavy metals can occur in the natural environment especially in urban areas. In big cities district playgrounds are very often the only places for rest and recreation. Children playing on playgrounds can be exposed to the negative impact of the chemical soil contamination. The o[...]
10
72%
Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych
2016 T. 12, nr 3 51--61
PL W pierwszej części artykułu przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów kierunku Architektura, Politechniki Lubelskiej, ukazujące, jakie warunki musi spełniać przestrzeń, by stać się idealnym miejscem zabaw dla dzieci i młodszej młodzieży. Wnioski z nich płynące stawiają pod zna[...]
EN The first part of the paper presents the results of surveys conducted among students of Architecture, Technical University of Lublin, showing which terms must meet the space to become the ideal playground for children and young adolescents. The conclusions call into question the design solutions us[...]
11
58%
Przestrzeń i Forma
2016 nr 26 39--52
PL Nowoczesne place zabaw powinny zapewnić dzieciom bezpieczeństwo oraz dać możliwość wszechstronnie rozwijających zabaw. Na podstawie przeprowadzonych w roku 2011 badań 400 warszawskich publicznych placów zabaw (z wykorzystaniem metody M. Kosmali, A. Gawłowskiej i E. Rosłon-Szeryńskiej) podjęto próbę [...]
EN The modern playgrounds should ensure children’s safety and allow for a broad range of developing plays. Based on the research carried out in 2011 on 400 public playgrounds in Warsaw (using the method of M. Kosmala, A. Gawłowska and E. Rosłon-Szeryńska) it was attempted to evaluate the quality and va[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last