Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  piroliza węgla
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Karbo
2000 Nr 9 307-310
PL Celem zastosowania reaktora z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym do pirolizy węgla jest m.in. uzyskanie karbonizatu do produkcji bezdymnego, formowanego paliwa stałego. Piroliza węgla przebiega w wysokiej temperaturze 700-900°C przy częściowym zgazowaniu węgla. Proces badano w reaktorze o zdolności prz[...]
EN The objective of application of the reactor with circulating fluidal bed for coal pyrolysis consists , among others, obtaining of carbonisates for production of smokeless , formed solid fuel. Coal pyrolysis is carried out at high temperature 700 - 900°C with partial gasification of coal. The process[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
2001 z. 143 3-190
PL W pracy przedstawiono metodykę powiększania skali reaktora pirolizy węgla pracującego w reżimie szybkiego złoża fluidalnego charakteryzującego się strukturalną cyrkulacją wewnętrzną oraz wymuszoną cyrkulacją zewnętrzną. Zasada działania reaktora jest typowa dla innych zastosowań cyrkulacyjnych złóż[...]
EN A scaling up methodology of circulating fluidized bed coal pyrolysis reactor is presented. The reactor operates under the fast fluid-bed conditions with structural, characteristic internal circulation and forced external solids feedback. The principle of reactor operation is typical for other applic[...]
3
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Na podstawie opracowanego modelu laboratoryjnego dwustopniowego rozkładu cieplnego węgla kamiennego była badana kopiroliza węgla z węglowymi dodatkami. W pierwszym etapie (900°C) otrzymywano koks w pionowym reaktorze kwarcytowym. Lotne produkty były rozkładane w drugim etapie (1100°C) w poziomym rea[...]
EN On the laboratory model two-stage pyrolysis of hard coal and copyrolysis of coal with carbonaceous additives were studied. In the first stage (900°C) coke was obtained in the vertical quartz reactor. Volatile products were pyrolysed in the second stage (1100°C) of the horizontal quartz reactor, wher[...]
4
63%
Przegląd Górniczy
PL Podziemne zgazowanie węgla (PZW) jest kontrolowanym procesem konwersji surowca, jakim jest węgiel zalegający w pokładzie, na gaz syntezowy. Jednym z zagadnień efektywności energetycznej zgazowania jest optymalizacja zachodzących w jego trakcie procesów chemicznych, do których należy piroliza węgla. [...]
EN Underground Coal Gasification (UCG) is a controlled process which converts coal from the seam into syngas. Gasification efficiency depends on the optimization of chemical processes, including coal pyrolysis. This paper discusses the process of coal seam devolatilization and its products. It also pre[...]
5
51%
Journal of Sustainable Mining
EN Coal pyrolysis is a complex process involving a large number of chemical reactions. Pyrolysis is a key step in all coal conversion processes. The Distributed Activation Energy Model (DAEM) is a state-of-the art approach to the problem of predicting the amount of volatile released versus activation e[...]
6
44%
Environment Protection Engineering
EN The primary objective of this work was to ascertain the effectiveness of the Microtox system in assessing the quality of groundwater polluted with by-products of coal pyrolysis. Another major objective was to investigate how biological treatment contributes to the change in water toxicity. Making us[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last