Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pierwszeństwo przejazdu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 3 48--50
PL Wprowadzanie rozwiązań technicznych przy zarządzaniu ruchem drogowym powoduje, że transport zbiorowy może skutecznie konkurować z samochodem osobowym. Jednak problemy, z jakimi można się przy tym spotkać, sprawiają, że w wielu miastach Polski nie ma możliwości uprzywilejowania środków komunikacji zb[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W publikacji przedstawiono problem dotyczący zdarzeń drogowych spowodowanych nie ustępowaniem pierwszeństwa przejazdu przez kierujących, którzy wyjeżdżają z dróg podporządkowanych. Określono stan prawny, który reguluje zachowanie się kierujących na drogach krzyżujących się. Wskazano na tragiczne sku[...]
EN In this article the problem connected with failure-to-yield accidents has been presented. The most common scenario involved drivers turning from the minor road. Road traffic regulations, which regulate the behavior of the drivers at the intersections, have been presented in this article. Tragic resu[...]
3
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1503--1506, CD
PL W sieciach transportowych ATN (Autonomous Transit Network) na przepustowość mają wpływ jej główne elementy jak struktura sieci, maksymalna prędkość, liczba pojazdów itd. Inne parametry jak struktura przystanków, dynamiczny wybór drogi czy zachowania pojazdów na skrzyżowaniach grają niewielką rolę. J[...]
EN In Autonomous Transit Networks some basic elements influence the throughput: network structure, maximum velocity, number of vehicles etc. Other parameters like station structure, dynamic routing or vehicle behavior on intersections play minor role. Yet in highly congested nets, when vehicles interfe[...]
4
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 110--114, CD
PL Założenie, że każdy uczestnik ruchu drogowego przestrzega przepisów, idealnie dostosowuje swoje zachowanie do warunków panujących na drodze, jest nierealistyczne, a jako podstawa podejmowania działań może doprowadzić do kolizji i wypadku. W artykule przedstawiono modele teoriogrowe pozwalające zrozu[...]
EN The assumption that each road participant adheres to the rules, ideally adapts his behavior to the prevailing road conditions, is unrealistic, and as the basis for taking action can lead to collisions and accidents. The article presents the theoretical models allowing to understand the behavior of d[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last