Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  physical adsorption
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN
2005 nr 5 5-16
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczących sorpcji fizycznej na powierzchni ścierów gumowych. Wyznaczono izotermy oraz krzywe kinetyczne związane z adsorpcją głównych składników powietrza na próbkach ścieru gumy CR/BR. Stwierdzono jednoznacznie brak fizycznej adsorpcji tlenu i azotu na badanych próbkach[...]
EN The results of experimental studies are presented concerning the physical sorption of air onto rubber scraps. Adsorption isotherms and kinetic curves were measured for the adsorption of oxygen and nitrogen over the CR/BR rubber scraps. No physical adsorption of O2 or N2 was found for the samples ana[...]
2
75%
Optica Applicata
EN We have presented the results of our investigation concerning adsorption in porous glass (PG). Chemical adsorption of gas molecules is due to indicator substances which were deposited from solution on the surface of pores. Physical adsorption of organic molecules is due to OH-adsorption centres whic[...]
3
75%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2013 nr 3-4 50--54
PL W technologiach ceramicznych uziarnienie substratów – surowców i półproduktów – ma istotne znaczenie dla jakości wytwarzanych tworzyw. Zwłaszcza pomiar wielkości ziaren poniżej 100 μm nabiera szczególnego znaczenia. W przypadku pigmentów ceramicznych od uziarnienia zależą ich parametry barwy, a w ko[...]
EN In the ceramic substrate technology the particle size of raw materials and semi-finished products is essential for the quality of the produced materials. Especially the measurement of particle size less than 100 microns is of particular importance. In the case of ceramic pigments, the color paramete[...]
4
63%
Journal of Power of Technologies
2012 Vol. 92, nr 2 115--126
EN This paper presents a method for cleaning exhaust gas of nitrogen oxides using the process of physical adsorption on novel sorbents obtained from fly ash. Use of this method, combined with CO2 capture, allows emission standards to be met.
5
63%
Inżynieria Mineralna
2014 R. 15, nr 1 111--117
PL Procesy adsorpcji fizycznej CO2 na różnego rodzaju adsorbentach mineralnych są istotne z punktu widzenia technologii wychwytywania i separacji tego gazu z dużych źródeł stacjonarnych (CCS). W artykule przedstawiono wyniki adsorpcji CO2 na haloizycie ze złoża Dunino, który może mieć potencjalne zasto[...]
EN Physical adsorption of carbon dioxide on various mineral adsorbents is becoming extremely interesting in the field of energy and environment where CCS technology is an option for CO2 emission reduction. In the article the halloysite from Dunino deposit was assessed in terms of its potential use as a[...]
6
38%
Tribologia
2000 nr 3 375-390
PL Przeprowadzono testy tribologiczne, w których węzeł tarcia smarowano kwasami tłuszczowymi. Następnie powierzchnię par trących badano w podczerwieni (FTIRM) w celu identyfikacji produktów przemian tribochemicznych kwasów. Stwierdzono, że w warunkach tarcia tworzą się sole kwasów tłuszczowych, jak rów[...]
EN Tribological tests were carried out with pure fatty acids. Then FTIRM analysis was applied and spectra of balls and discs surfaces were obtained to identify tribological reactions products. On the base of those results it was stated that salts of fatty acids were created. On the other hand chelates [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last