Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  photosynthesis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Journal of Ecology
EN From March 1997 to March 1998 the photosynthesis (PhS) and respiration of seston (Rs) and bacteria fraction (Rb) in the water of the Upper Vistula River on the section from 10.9 to 336.7 km of the river course were investigated. Methods applied: PhS - light and dark bottles, Rs - dark bottles, Rb - [...]
2
100%
Fundamenta Informaticae
EN By considering the inner regions of living cells' membranes, P systems with inner regions are introduced. Then, a new type of membrane computing systems are considered, called K-subset transforming systems with membranes, which can treat nonintegral multiplicities of objects. As an application, a K-[...]
3
88%
Oceanological and Hydrobiological Studies
2015 Vol. 44, No. 3 381--392
EN An excess of nitrogen and phosphorus causes an increase in productivity, leading to degradation of a water reservoir. In order to reduce the eutrophication, protective and restoration methods are used. The objective of the paper was to determine the hourly and daily variability in nitrogen and phosp[...]
4
88%
Polish Journal of Ecology
EN The effects of pinolene-base Vapor Gard (VG) emulsion type film and Kaolin, Surround (WP) particle type film antitranspirants on stomatal behavior, water status, carbon assimilation and transpiration rate of tuberose (Polianthes tuberosa L.) were stubied. The plants grown under the irrigation regime[...]
5
88%
Journal of Ecological Engineering
2019 Vol. 20, nr 5 135--141
EN Plants of soybean (Glycine max L.) cv. Augusta grew in the soil with addition of Ni in the concentration of 80 (C-80) or 120 mg∙kg-1 dry mass (C-120) or without Ni (C-0), and they were subjected to UV-B (300 nm – 315 nm) dose of 1.8 kJ m-2 d-1 for 28 days. The additi[...]
6
75%
Oceanological Studies
EN In waters of Dobczyce reservoir, the organic carbon content, biomass of algae and bacteria, respiration of bacteria and respiration of aquatic organisms (measured by oxygen uptake), and energetic expenditures per unit of bacterial biomass ('costs of maintenance') at the beginning of spring water blo[...]
7
75%
Przegląd Papierniczy
2015 R. 71, nr 7 375--378
PL Mało kto zdaje sobie sprawę, jak wielką rolę w naszej egzystencji odgrywają rośliny. To właśnie one dały życie na naszej planecie. Stworzyły atmosferę, stymulowały ewolucję. Dzięki nim istnieją zwierzęta i ludzie. Ta fundamentalna prawda jakoś nie trafia do świadomości dzisiejszego cywilizowanego cz[...]
8
75%
Oceanological and Hydrobiological Studies
EN Comparative significance and synchronicity of morphological and photosynthetic adjustments of Potamogeton perfoliatus to shore-specific environments were examined on plants growing at the maximum depth of colonisation of the northern and southern shores of Lake Balaton. The shore-specific environmen[...]
9
75%
Przegląd Górniczy
2010 T. 66, nr 11 126-130
PL Rozwiązanie problemu CCS - sekwestracji węgla - można osiągnąć przez masowe wydzielanie tlenu O2 z dwutlenku węgla CO2, a nie przez separowanie dwutlenku węgla z powietrza i gazów spalinowych i chowanie w pojemnikach lub zatłaczanie do podziemnych przestrzeni porowych lub, nasycanie solanek. Proste [...]
EN The problem of Carbon Capture and Storage (CCS) is confused with the "carbon dioxide and storage" somewhere underground; the latter involves expensive technologies and remains environmentally dubious. Simple technology for mass removing of excess atmospheric CO2 with relaxing free oxygen back to atm[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL Badania prowadzone w ciągu dwóch ostatnich dziesięcioleci dają obiecującą perspektywę produkcji biowodoru. Jednak z punktu widzenia ekonomii procesu jego wydajność musi być znacząco zwiększona. Celem badań powinno być poszukiwanie nowych metod umożliwiających odzysk wodoru z substratów organicznych [...]
EN Studies carried out over the past two decades, gives a promising perspective biohydrogen production. However in terms of economy pro-cess its efficiency must be significantly increased. A current research goal should be to find new methods of recovery of hydrogen from organic substrates at the highe[...]
11
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL W pracy przedstawiono zmiany niektórych parametrów fotosyntetycznych liści roślin kapusty (Brassica oleraee L, cv. Gloria di Enkhouizen 2) wywołane nadmiarem chelatu Cu(II)-EDTA w środowisku odżywczym roślin. Hodowlę roślin przeprowadzono w kulturach wodnych na pożywce Hoaglanda o pH 5,7 uzupełnione[...]
EN Changes of some photosynthetic parameters were studied in younger and older leaves of cabbage plants (Brassica oleracea L, cv. Gloria di Enkhouizen 2) grown in water solution (PH 5.7) containing Cu(II)-EDTA chelate, in which the molar ratio of the metal (M) to the ligand (L) was 1:0.5 and 1:1. Such [...]
12
63%
Przegląd Papierniczy
2015 R. 71, nr 7 389--397
PL Naszą Ziemię nie od rzeczy nazywamy Zieloną Planetą, gdyż porastają ją zielone rośliny, a przede wszystkim lasy, choć morza i oceany też kipią życiem w tym względzie, czego gołym okiem z brzegu nie widzimy, chyba że jest to rzęsa wodna, ale to pływająca roślina. Zwłaszcza teraz na wiosnę zieleń u na[...]
EN Photosynthesis on the Earth is disscused as the only origin of life and spectacular biodiversity on our planet. It is perfect factory of huge amounts of biomass, including cellulose. Pulp and paper industry is minor consumer of wood, using only 0.2–0.3% of annual growth of cellulose.
13
63%
Proceedings of ECOpole
2013 Vol. 7, No. 1 207--213
PL Celem pracy było zbadanie wpływu nadmiaru kobaltu w podłożu na te parametry aparatu fotosyntetycznego fasoli szparagowej odmiany Dakota, które w fizjologii stresu przyjmowane są jako miara stresu abiotycznego. Uprawę fasoli przeprowadzono w kulturach wazonowych, w fitotronie. Kobalt zastosowano w fo[...]
EN The aim of the study was to examine the effect of cobalt excess in the substrate on these parameters of the photosynthetic apparatus of string-bean cv. Dakota which are assumed to be a measure of abiotic stress in stress physiology. String-bean was grown in pot cultures in a greenhouse. Cobalt was a[...]
14
63%
Polish Journal of Ecology
EN An expression of plants response to light availability is their shade tolerance which refers to the capacity of a given plant to tolerate low light levels. Survival in a shaded environment can determine phenotypic consequences at morphological and/or physiological levels and such changes may be cruc[...]
15
63%
Proceedings of ECOpole
PL Badania przeprowadzono na roślinach kapusty (Brassica olerace L.) odmiany Gloria di Enkhouizen 2, których wzrost przeprowadzono w kulturach wodnych na pożywce Hoaglanda (pH 5,7) uzupełnionej chelatem miedzi Cu(II)-EDTA, w którym stosunek molowy metalu (Me) do Uganda (L) wynosił 1:0,5 oraz 1:1. Param[...]
EN Changes of the parameters of photosynthetic apparatus were studied in younger and older leaves of cabbage (Brassica oleracea L., cv. Gloria di Enkhouizen 2) grown in water solution (pH = 5.7) containing Cu(II)-EDTA chelate, in which the molar ratio of the metal (M) to the ligand (L) was 1:0.5 and 1:[...]
16
63%
Civil and Environmental Engineering Reports
2018 No. 28(1) 130--145
PL Tereny zanieczyszczone i odłogowane stanowią opcję dla uprawy roślin na cele energetyczne, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę rozporządzenia dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (2009/28/EC). Spełnienie jej wymogów może być po części zrealizo[...]
EN Contaminated and marginal lands are favourable place for biomass feedstock establishment, especially due to European Union directive 2009/28/EC. This strategy not only cover local demand for energy and heat but also can be valuable in those land phytomanagment. The second-generation perennial energy[...]
17
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2019 T. 35, z. 1 165--176
PL Z raportów Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) wynika, że rosnąca emisja gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla pochodzącego ze spalania paliw kopalnych, prowadzi do negatywnych zmian klimatu. Wobec takiego zagrożenia poszukuje się metod prowadzących do ograniczenia emisji do at[...]
EN The reports of Intergovernmental Panel for Climate Change indicate that the growing emission of greenhouse gases, produced from the combustion of fossil fuels, mainly carbon dioxide, leads to negative climate changes. Therefore, the methods of mitigating the greenhouse gases emission to the atmosphe[...]
18
63%
Oceanologia
2012 No. 54 (4) 565-610
EN The paper discusses the utilization budgets of the excitation energy of phytoplankton pigment molecules activated on absorbing solar radiation under various typical conditions obtaining in the World Ocean. The deactivation of these molecules following the conversion of the excitation energy to the f[...]
19
63%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2012 Z. 256 75-86
PL Rośliny pomidora uprawiane w szklarni w okresie jesienno-zimowym (listopad - grudzień) doświetlano przy pomocy lamp sodowych lub LED (diody emitujące światło czerwone, niebieskie oraz w zakresie bliskiej podczerwieni). Kombinację kontrolną stanowiły rośliny rosnące w warunkach naturalnego światła. P[...]
EN The objective of the study was to evaluate the physiological response and growth of tomato transplants grown under different light treatment. During cultivation period (November - December), the transplants received supplemental artificial lighting provided by standard high-pressure sodium lamps (HP[...]
20
63%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2012 Z. 256 191-209
PL W artykule podano wyniki analizy możliwości zastosowania półprzewodnikowych źródeł światła (LED) w doświetlaniu wybranych gatunków sadzonek roślin. Przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu doświetlania upraw szklarniowych światłem sztucznym z uwzględnieniem aspektów fotosyntetycznych i fotomorfog[...]
EN The article analyzes the applicability of semiconductor light sources (LED) for illumination of selected plant seedlings. Few chosen problems of supplementary artificial light illumination of greenhouse spices including photosynthetic andmphotomorphogenetic aspects were presented. The studies were p[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last