Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  photonic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Spektrum
2008 nr 9 XXII-XXVII
PL Opisano najważniejsze procesy i układy, w których wykorzystano wzajemne oddziaływanie sygnałów pasma mikrofalowego i fal milimetrowych z sygnałami pasm optycznych. Przedstawiono podstawowe techniki transmisji sygnałów mikrofalowych łączami optycznymi oraz sposoby generacji sygnałów mikrofalowych wyk[...]
EN In this paper we present most important phenomena and systems where microwave and optical signals interact with each other. We also present elementary techniques of microwave signal transmission via optical links, optical generation of microwaves and also optical control of microwave devices. Finall[...]
2
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN Negative refraction can be achieved in photonic crystals. We briefly summarize recent studies in this field, and show that such effects are also possible in polaritonic and plasmonic structures, such as the dipole crystal. We propose a practical realization of this crystal, a periodic lattice of die[...]
3
88%
Optica Applicata
EN In this paper, a simulation study of the slowing optical signals in generalized Cantor structure is proposed. The materials constituting the structure’s layers are SiO2 and the TiO2. The slowing down factor is determined using the transfer matrix method whose purpose is to stud[...]
4
75%
Materiały Elektroniczne
PL Praca przedstawia przegląd literaturowy dotyczący układów eutektycznych metal-tlenek. Analiza prac różnych autorów pozwoliła wybrać materiały eutektyczne (HfO2-W stabilizowane przez Y2O3 oraz Cr2O3-Mo), które wykazują odpowiednią strukturę do zastosowań w nowoczesnej fotonice (metamateriały, ujemne [...]
EN This paper is a review on self-organized metal--metal oxide eutectic microstructures. These kinds of materials are very promising for novel photonics. Based on literature survey two eutectic materials have been proposed as suitable from the structural and manufacturing point of view. The selected ma[...]
5
75%
Opto - Electronics Review
EN In the light of recent advances in subwavelength optics, the development of optical nanodevices is nowadays conceivable. Among the best candidates to act as the elementary components of such devices are nanoscale structures of noble metals. These materials are capable to sustain resonant electron os[...]
6
63%
IPPT Reports on Fundamental Technological Research
2018 nr 3 1--41
PL Fotolitografia jest dobrze znanym procesem pozwalającym na tworzenie wzorów na podłożach, warstwach czy kryształach fotonicznych. W związku z tym materiały wykorzystywane w tym procesie pełnią istotną rolę, zwłaszcza ze względu na dalszy możliwy rozwój dziedziny oraz optymalizację procesu. W tym art[...]
EN Optical lithography or photolithography is well-established optical tool for patterning of substrates, layers or photonic crystals. Therefore, the materials involved in these processes play an important role, especially for the possibility of their further advancements and optimisation. In this revi[...]
7
51%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2005 nr 2 61-64
EN A stripline waveguide with double-side UC-PBG pattern is considered. To verify usefulness of the stripline structure with UC-PBG a 3 dB coupler has been designed and fabricated. Reduction of the coupler size (due to slow wave effect) has been predicted and observed. Numerical and experimental invest[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last