Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  photometry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Matematyka, Fizyka, Chemia
1999 Z. 19 67-81
PL W niniejszej pracy zaprezentowano algorytm obliczania rozkładu natężenia oświetlenia na danej powierzchni ograniczającej obszar zamknięty. Umożliwia on określenie dokładności wyznaczonego rozkładu natężenia oświetlenia na danej powierzchni.
EN This paper presents the algorithm of calculating the distribution of the illumination intensity over the given surface limiting a closed area. It enables the indication of the accurateness of the designated distribution of the illumination intensity over the given surface.
2
80%
Journal of KONES
EN Imaging elements has been used in photometry for a few years. They found application in matrix luminance meters and colorimeters. In Motor Transport Institute such device was developed. It uses digital camera as data source. System is called Illuminator. It allows luminance distribution measurement [...]
3
80%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 10 989-993
4
80%
Optica Applicata
EN Analysis of luminous flux transfer through a conical ring-core light guide is presented. Three optical guides of this kind are the main elements of an original instrument for measurement of the luminance distribution in the field of view constructed by the authors. It was found that in the case of t[...]
5
80%
Optica Applicata
EN A method based on weakly guiding approximation which allows calculation of luminous intensity in step-index fibre was proposed. The calculation shows that spatial distribution of luminous intensity is rotationally symmetrical and has a discrete character. The quantity and values of emission angles d[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Matematyka, Fizyka, Chemia
1999 Z. 19 113-119
PL W pracy omówiono podstawowe parametry optyczne krzemowych fotoogniw pomiarowych. Przedstawiono także metody badania jakości przetworników oraz wyniki pomiarów dla przykładowo wybranego fotoogniwa BPYP 07.
EN In the paper of the basic parameters of measuring photovoltaic cell BPYP 07 discused. The method of testing the quality of the cell and the results of measurement made on the silicon cell are given.
7
80%
Optica Applicata
2019 Vol. 49, nr 2 345--354
EN Age-dependent changes in human eye spectral sensitivity play an important role in contemporary lighting research. Nowadays lighting designing practices take into account the fact that an illuminance level perceived by a given observer depends also on his age. According to recommendations of the Inte[...]
8
70%
Journal of KONES
EN In each discipline of lighting technology where light has influence on the users' health and safety, for the use of lighting devices, the so called, maintenance systems was established. Based on the accepted algorithms, among the others, intervals of light sources replacement and cleaning of luminar[...]
9
70%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Referat przedstawia rozważania poświęcone zastosowaniu scalonych przetworników obrazu w fotometrii i kolorymetrii. Przedstawiono zarówno metrologiczne jak i oświetleniowe spojrzenie na to zagadnienie. Punktem ciężkości rozważań jest kwestia możliwości metrologicznych w zakresie pomiaru luminancji i [...]
EN In this paper considerations dedicated to the use of integrated image transducers in photometry and colorimetry are presented. Both metrology and lighting perspectives are introduced. The central point of considerations are metrological opportunities of luminance and colour measurements as well as [...]
10
70%
Przegląd Elektrotechniczny
2003 R. 79, nr 4 274-277
PL Omówiono przyczynę powstawania błędów z powodu zbyt krótkiej odległości fotometrowania źródeł światła i opraw oświetleniowych o określonych wymiarach obszaru świecącego. Rozpatrzono też przypadek, gdy powierzchnia świecąca charakteryzuje się nierównomiernym rozsyłem strumienia świetlnego.
EN The reason of the errors caused by the short measurement distance In photometry of light sourses and luminaries has been discussed. The case of the irregular luminous intensity distribution of light surface has been also analysed.
11
70%
Optica Applicata
EN A method for calculation of luminous flux emitted by the front surface of a fibre was proposed. A step-index fibre was considered. Calculations were based upon known electromagnetic field distribution inside the core represented by analytical equations. Particular modes were shown as the superpos[...]
12
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono analizę zjawisk zachodzących w torze optycznym kamery astronomicznej podczas oraz po uruchamianiu jej chłodzenia. Badania przeprowadzono na kamerze ATIK 383L+ wyposażonej w czujnik CCD firmy Kodak KAF-8300. Przy współpracy z obserwatorium PTMA im. Jana Śniadeckiego w Kamieńc[...]
EN Analysis of thermal effects in astronomical camera optical path was presented in the article. Experiments used ATIK 383L+ camera equipped with Kodak KAF-8300 CCD sensor. In collaboration with PTMA Society and Observatory in Kamieniec it was proven that thermal effects lead to errors in astronomical [...]
13
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 6 341--344
PL W artykule porównano rozsyły światłości diod świecących, mierzone w różnych odległościach fotometrowania. Również porównano skuteczności świetlne, luminancje i natężenia oświetlenia uzyskane od źródeł LED w odniesieniu do wyników uzyskanych dla świetlówek. Również porównano charakterystyki energetyc[...]
EN In this article each luminous intensity curve of LED sources, measured in different photometric distances were compared. It also compares the luminous efficacy, luminance and illuminance provided with LED sources compared to fluorescent sources. It also compares the energy demands of different sourc[...]
14
61%
Nowa Elektrotechnika
15
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 10 212-217
PL W referacie przedstawiono wyniki badań rozkładu natężenia oświetlenia typowych konstrukcji reflektorów samochodowych (reflektor z odbłyśnikiem paraboloidalnym z kloszem ryflowanym, z odbłyśnikiem wielokrzywiznowym z kloszem gładkim oraz reflektor soczewkowy z odbłyśnikiem elipsoidalnym i kloszem gła[...]
EN This paper present passing lights illuminance measurement results of typical headlamps design (headlamp with parabolic reflector and ribbed lens, free form reflector with plain lens and elliptical lens reflector with plain lens) equipped with selected, currently manufactured halogen filament lamps g[...]
16
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 1 300--302
PL W artykule przedstawiono różne rozwiązania konstrukcji głowicy fotometrycznej luksomierza. Wykazano istnienie wpływu rodzaju tej konstrukcji, na jakość korekcji uchybu spowodowanego skośnym padaniem światła na jego głowicę pomiarową. Przedstawiono model matematyczny elementu w optymalny sposób koryg[...]
EN The article presents various designs of photometric head of luxmeters. It also showed the influence of designing parameters of luxmenter on quality of its correction. The mathematical model of this correction element is shown also.
17
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W publikacji przedstawiono wyniki badań zmian rozkładu natężenia oświetlenia światła mijania w typowych konstrukcjach reflektorów samochodowych (reflektor paraboloidalny, wielokrzywiznowy oraz soczewkowy) spowodowane odchyłkami geometrii homologowanych oraz nie homologowanych żarówek halogenowych.
EN This article presents tests results of passing lights illuminance distribution changes in typical constructions of headlamps (parabolic rellector, free-form reflector and lens reflector) caused by geometrical deviations of approved and non approved halogen filament lamps.
18
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W referacie omówiono w jaki sposób zostały zrealizowane wymagania norm w części dotyczącej pomiarów parametrów fotometrycznych materiałów fosforescencyjnych. Przedstawiono wymagane przez normy: rodzaje źródeł światła wzbudzenia, wartości natężenia oświetlenia wzbudzenia oraz czasy wzbudzenia. Szczeg[...]
EN In this paper we present the way we have realized requirements of standards in part related to measurements of the phosphorescent materials. The kinds of light sources used for excitation, the values of excitation illuminance and times of excitation are discussed. Special attention is paid to excita[...]
19
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2006 z. 40 [229] 167-172
PL W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania metody fotografii cyfrowej do wyznaczania chwilowych rozkładów luminacji sfery niebieskiej, Proponowana metoda daje możliwości uzyskania dokładnych obrazów sfery niebieskiej w dowolnym okresie dnia, zas po odpowiedniej obróbce graficznej zestaw informac[...]
EN The paper presents digital sky scanning method applied for estimation of sky luminance distribution. The advantages of proposed method were pointed out and the obtained sky models were compared with standard ClE sky distribution. The results of initial outdoor measurements done in Lodz during select[...]
20
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Matematyka, Fizyka, Chemia
1999 Z. 19 105-111
PL W pracy omówiono sposoby korekcji kątowej głowicy fotometrycznej luksomierza. Poddano także analizie obecnie obowiązujące zalecenia dotyczące jakości tej korekcji. Analiza ta pozwala wyciągnąć wniosek, że przepisy normalizacyjne z tego zakresu, zarówno krajowe, jak i zagraniczne wymagają aktualizacj[...]
EN In the paper of the errors of angular correction of a luxmeter photometric hea is discused
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last