Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 231
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  photogrammetry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geodezja i Kartografia
PL Jednym z problemów w fotogrametrii cyfrowej jest pasowanie obrazów (Image Matching Technique) dla identyfikacji punktów homologicznych modelu utworzonego z pary stereogramów. Technika spasowania w obszarach danych rastrowych - ABM (Area-Based Matching) jest bardziej precyzyjna niż technika spasowani[...]
EN One of the major tasks in digital photogrammetry is image matching technique for finding corresponding points in a stereopair. Area-based matching has been acknowledged as being more precise than feature-based matching. Least squares multi-point matching (LSMM) is one of the Global Image Matching (G[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Zielonogórska
PL Jednym z zastosowań fotogrametrii jest rejestracja zjawisk dynamicznych. W artykule przedstawiono przebieg badań nad pomiarem chwilowego kształtu zwierciadła wody. Badania laboratoryjne obejmowały rejestrację pięciu stanów chwilowych lustra wody napełnianego modelu śluzy, analityczno-numeryczne opra[...]
EN One from photogrammetry uses is registration of dynamic occurrences. In paper one presented course of investigations over measurement of temporary shape of water table. Laboratory investigations embraced registration of five temporary water table states of filled model of sluice, analytical-numeric [...]
3
100%
Geodezja i Kartografia
PL Jednym z podstawowych procesów w fotogrametrii jest identyfikacja wraz z wykonaniem pomiarów punktów homologicznych znajdujących się w pasie podwójnego pokrycia zdjęć. W fotogrametrii analitycznej proces ten jest rozwiązywany przez obserwatora, natomiast w fotogrametrii cyfrowej, automatycznie poprz[...]
EN One of the basic processes in photogrammetry consists of identification and measurements of conjugate (homologous) points located within image overlapping. In analytical photogrammetry this process is solved manually by an observer. In digital photogrammetry this process is solved automatically by s[...]
4
100%
Geodezja i Kartografia
2001 T. 50, z. 4 189-200
PL Ekstrakcja budynków jest głównym zadaniem trójwymiarowego modelu miasta dla urbanizacji i jednym z bardzo trudnych problemów w komputerowej wizji. Mimo dużego wysiłku aż do dzisiejszego dnia nie ma takiego algorytmu dopasowania obrazów {image matching}, który byłby kompletnie stabilny i satysfakcyjn[...]
EN Building extraction in the main task of 3D model city for urban planning and one of the most difficult problems in computer vision. In spite of more endeavours until now none of matching algorithm for urban areas have been completely satisfactory. For automatic building extraction the point matching[...]
5
100%
Geodezja i Kartografia
2001 T. 50, z. 4 177-188
PL W opracowaniach fotogrametrii cyfrowej są powszechnie wykorzystywane zdjęcia metrycznie i niemetryczne. Zdjęcia te wyrażają pewne rodzaje informacji opisującej zjawiska lub obiekty. Proces powstawania obrazu uznawany jest za jakościowo zasadniczy, i od niego zależy dokładność opracowania fotogrametr[...]
EN Aerial and non-metric images are widely applied in digital photgrammetry. They are certain kinds of information which describe phenomena and objects. The most important is the process of image creation, which influences elaboration accuracy. By means of a measuring camera, mutual relations between r[...]
6
100%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2000 Vol. 10 33-1--33-6
7
80%
Metrology and Measurement Systems
2013 Vol. 20, nr 4 601--612
EN This paper presents a method of correcting the effects caused by refraction phenomena in an optical measurement system. The correction algorithm proposed can be applied in many different photogrammetric applications affected by these effects. To validate this algorithm, a foot sole optical measureme[...]
8
80%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 4 155--161
EN The methodology of the vehicle damage identification was presented in this article. Presented method used reverse engineering methodology for compare the shape of new vehicle, including CAD models of vehicle, and change of vehicle shape after damage. The method is based on three-dimensional scanning[...]
9
80%
Przegląd Geodezyjny
10
80%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
EN Advisability of railway track vehicle gauge measurements is discussed in the paper as well as new measurement techniques and devices. In particular the newest systems implemented by PKP have been outlined in detail.
11
80%
Reports on Geodesy
1999 z. 5/46 47-51
12
80%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2000 Vol. 10 8-1--8-6
PL Początek rozwoju fotogrametrii na Politechnice Lwowskiej przypada, podobnie jak na innych uczelniach Europy, na przełom XIX i XX wieku. We Lwowie rozwój metod fotogrametrycznych jest ściśle związany przede wszystkim nazwiskami profesorów W. Laski i K. Weigla. W latach 1898-1899 wydano we Lwowie ksią[...]
13
80%
Mining Science
2015 Vol. 22 75--83
EN The spatial information systems of mining company can be used for monitoring of mining activity, excavation planning, calculations of the ore volume and decision making. Nowadays, data base has to be updated by sources such as surveying positioning technologies and remote sensed photogrammetry data.[...]
14
80%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
1999 Vol. 9 69--72
PL Przeprowadzone analizy wykazały, że w terenie równinnym (0÷6°) z powodu wpływu chropowatości jego powierzchni, głównym parametrem determinującym dokładność aproksymacji powierzchni terenu przy pomocy siatki punktów NMT jest odległość punktów tej siatki, przy odpowiednio mniejszym wpływie dokładności[...]
15
80%
Machine Graphics and Vision
EN A tool has been constructed to use information extracted from photographs captured using uncalibrated cameras to fill occlusions which occur in three-dimensional models of photogrammetrically captured sites. Capturing the geometry of archeological sies by photogrammetric means is relatively expensiv[...]
16
80%
Measurement Automation Monitoring
EN The objective of the paper is to review the state of the art of analytical methods of integration of photogrammetric and laser scanning data which is an important scientific and practical issue. Basing on the conclusions included in previous studies, it can be observed that the analytical integratio[...]
17
70%
Journal of KONES
EN Air structures like Mi-24 were designed in last decades of the XX century, when computer aided design was not available. Philosophy of the exploitation so-called "safe life" postulate exploitation is defined by the manufacturer time. Such attitude turned out very uneconomical because of the various [...]
18
70%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2007 Vol. 17b 495--504
PL W artykule przedstawiono technologie wykonania aerotriangulacji na bazie archiwalnych zdjęć lotniczych z lat 1951, 1964, 1975 i 1984, wykonanych w różnych skalach dla terenu Słowińskiego Parku Narodowego. Zdjęcia, w postaci diapozytywów, pozyskano z zasobów Zarządu Geografii Wojskowej w Warszawie. J[...]
EN The paper presents technology of aerotriangulation on the basis of multitemporal (1951, 1964, 1975, and 1984), aerial photos of the Słowinski National Park in various scale Those photos, as negatives, were obtained from the resources of military geographic authorities Military Geography Management i[...]
19
70%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2002 Vol. 12 282--294
PL Pokazano sposób wykorzystania teorii niezawodności w technikach fotogrametrycznych stosowanych w pomiarach inżynierskich. Szczegółowo przeanalizowano podstawowe konstrukcje fotogrametryczne, opierając się na spostrzeżeniu, iż rozchodzenie się zaburzenia wywołanego błędem grubym ilustruje struktura o[...]
20
70%
Bio-Algorithms and Med-Systems
EN The aim of the study is to present the differences between the human body posture (HBP) of healthy people and those suffering from specific disorders – both those clearly connected with HBP (scoliosis, coxarthrosis) and those seemingly unrelated (e.g. depression). The study was conducted based on th[...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last