Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  photodynamic diagnosis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
2
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL W pracy badano wnikanie światłouczulacza fotolonu do komórek He-La. Przeprowadzono badania spektroskopowe fotolonu w obecności i bez formaldehydu, stosowanego do utrwalania komórek. Badania mikroskopowe przeprowadzono za pomocą mikroskopu konfokalnego. Komórki inkubowano ze światłouczulaczem przez 4[...]
EN The entrapment of the photosensitizer Photolon into the He-La cells, was studied. The fluorescence of photosensitizer was examined without and in the presence of formaldehyde. The study was performed by means of confocal microscopy of cells incubated for 4 hours and 12 hours. It was stated that 4 h[...]
3
75%
Engineering of Biomaterials
PL Wykorzystywanie światła wraz z substancją foto-uczulającą w terapii medycznej jest znane od dawna, a obecnie rozwijana jest również diagnostyka fotodynamiczna (PDD). Diagnostyka fotodynamiczna jest metodą nieinwazyjną stosowaną w diagnozowaniu wielu rodzajów nowotworów, takich jak: rak podstawnokomó[...]
EN Application of light and photosensitzers molecules in medicinal therapy and diagnosis (PDD) is known. Photodynamic diagnosis is used for a lot of tumors, for example: basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, pulmonary carcinoma, malignant neoplasm of the brain. The main problem of PDD is to ch[...]
4
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 12 170-174
PL Artykuł opisuje metodę podpowierzchniowego mapowania fotonów użytą do symulowania procesu transportu światła w tkance ludzkiej jelita grubego. Najpierw przedstawiono model teoretyczny tkanki uwzględniając wartości liczbowe opisujące jej właściwości optyczne jak i fluorescencyjne. Następnie wykorzyst[...]
EN This paper describes the method of subsurface scattering to simulate the process of light transport in human colon tissue. First the theoretical model was introduced including parameters characterizing its optical and fluorescent properties. Then using Monte-Carlo algorithm images were generated, wh[...]
5
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne klasyfikatora maszyny wektorów podpierających oraz uzyskane przy jego zastosowaniu wyniki klasyfikacji obrazów wielospektralnych pozyskanych z 21 kanałowego systemu wielospektralnego obrazowania endoskopowego. Uzyskana rozróżnialność obszarów zmienionych ch[...]
EN The paper presents the theoretical basis and results obtained with use of the support vector machine classifier on multispectral image classification gained with 21-channel system for endoscopic multispectral imaging. Obtained distinguishability of pathological changes areas is higher than in the ca[...]
6
51%
Studia Informatica
PL Artykuł opisuje metodę transportu światła w tkance ludzkiej jelita grubego. Tkanka jest traktowana jako struktura pylasta, dlatego można było zastosować dla niej model podpowierzchniowego rozpraszania. Użyto rozszerzonego o zjawisko fluorescencji algorytmu mapowania fotonów, aby wygenerować obrazy. [...]
EN This paper describes the method of light transport in human colon tissue. The structure is treated as a turbid medium, so that subsurface scattering model can be applied. Extended photon mapping algorithm is utilized to add a contribution of fluorescence phenomenon and finally generate images. The q[...]
7
51%
Studia Informatica
PL Artykuł przedstawia zastosowanie metody propagacji światła w stosunku do tkanek ludzkich. Model podpowierzchniowego rozpraszania razem z algorytmem mapowania fotonów zostały użyte do generowania obrazów. Aby w pełni symulować zjawisko fluorescencji, wykorzystano powierzchniowe i wolumetryczne mapy [...]
EN This paper presents the method of light propagation in human tissue. Subsurface scattering model together with photon mapping is applied to generate images. Surface and volumetric photon maps were used to fully describe the fluorescence phenomenon. The qualitative comparison between images will be p[...]
8
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono dwie optyczne metody diagnostyki nowotworowej: diagnostykę fotodynamiczną i biopsję optyczną. Diagnostyka fotodynamiczna oraz biopsja optyczna są alternatywą dla metod inwazyjnych rozpoznawania i leczenia nowotworów. Obie te metody wykorzystują światło z zakresu fal niebieskich. Zaleta[...]
EN We present two optical methods for diagnostic neoplasm: pthotodynamic diagnosis and optical biopsy. The photodynamic diagnosis is the alternative method of diagnosis of neoplastic diseases. Both methods bases on the interaction blue light with agents present in target tissue. The advantage of this n[...]
9
51%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
2018 Vol. 67, nr 4 113--130
PL Kwas 5-aminolewulinowy (5-ALA) jest stosowany jako lek w terapii fotodynamicznej (PDT) i diagnostyce fotodynamicznej (PDD) raka. Wraz z promieniowaniem o odpowiedniej długości fali jest używany jako prekursor fotouczulacza w celu identyfikacji lub/i zabicia komórek nowotworowych. W komórkach 5-ALA p[...]
EN 5-aminolevulinic acid (5-ALA) is used as a drug in the photodynamic therapy (PDT) and photodynamic diagnosis (PDD) of cancer. Combined with irradiation at the appropriate wavelength, it is used as a photosensitizer precursor to identify/kill tumour cells. In cells, 5-aminolevulinic acid is converted[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last