Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  photo radar
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2014 nr 6 6669--6676
PL W niniejszym opracowaniu dokonano analizy funkcjonowania systemu mierników prędkości na bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce. Opisano wpływ fotoradarów na prędkość przemieszczania się uczestników ruchu, która jest głównym zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa. Dokonano wyszczególnienia negatywnych c[...]
EN The study includes an analysis of the influence of speed measuring devices on road traffic safety in Poland. The role, photo radars play in providing road users and pedestrians with safety, has been discussed in the context of excessive speed which is the major traffic threat. Negative factors conne[...]
2
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 9 119--123
PL Referat dotyczy wpływu działania fotoradarów na drogach na zmianę systemu bezpieczeństwa w transporcie drogowym. W szczególności skupiono się na związku pomiędzy wyłączeniem fotoradarów a ewentualnymi zmianami w liczbie śmiertelnych wypadków w porównywalnym okresie W referacie porównano między innym[...]
EN The paper describes impact of the operating speed cameras on the change in the road safety system. In particular, the main focus is on the relationship between disconnection of certain speed cameras and possible changes in the rate of mortal accidents in the similar period. Authors present a compari[...]
3
84%
Transport Samochodowy
2011 z. 2 25--39
PL W artykule opisane są wybrane uwarunkowania wdrażania zarządzania prędkością, w tym także intensywnego nadzoru prędkości. Potrzeba i przydatność zarządzania prędkością, jako środka poprawy bezpieczeństwa ruchu wynika zarówno z pozytywnych ocen tego zarządzania w praktyce zagranicznej, jak i z potrze[...]
EN The article describes selected issues concerning implementation of the speed management, including intensive speed supervision. The need and usefulness of the speed management, as a method to improve road traffic safety, results from both positive evaluations of this management in the foreign practi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last