Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 41
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  perspektywa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Polskiej górnictwo węgla brunatnego jest podstawą dla produkcji ~ 40% krajowej energii elektrycznej. Taką strategiczną rolę w gospodarce krajowej kopalnie węgla brunatnego osiągnęły m.in. poprzez stosowanie coraz efektywniejszych układów technologicznych dostosowanych do rosnącej koncentracji wydob[...]
EN Polish lignite mining provides a basis for the production of some 40 percent of domestic electric energy. Such a strategic role in the home economy has been achieved by lignite mines owing to, among other things, the use of more and more and more efficient equipment complex suitable for the higher a[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2007 Z. 9 19-30
PL W arykule omówiono wybrane przykłady wjazdów do Poznania - kompozycje głównych tras wlotowych oraz tworzenie atrakcyjnych perspektyw widokowych, przede wszystkim z uwzględnieniem ulic Dąbrowskiego, Głogowskiej, Grunwaldzkiej, Zawady i Bukow-skiej. Przedstawiono - opracowane w pierwszej połowie XX w.[...]
EN In this article I have talked over projects of arrangement of selected entrance routes in Poznań which have came into being in the first half of XX century. These are, most of all, Głogowska, Grunwaldzka, Dąbrowskiego, Zawady and Bukowska streets.
3
100%
Geometria Wykreślna i Grafika Inżynierska
2000 nr 5 9-15
PL Uzyskano perspektywę na nachylone tło w wyniku środkowej kolineacji perspektywy na płaszczyznę prostopadłą.
EN A perspective on the slope projective plane is obtained as a result of a proper central collineation of the perspective on the vertical plane.
4
100%
Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics
2008 Vol. 18 79--85
PL Praca niniejsza podejmuje zagadnienia obrazowania architektury w sposób perspektywiczny zarówno intuicyjny z obserwacji natury jak i wykreślny, geometryczny oraz w formie symulacji komputerowej. Przedstawiono przykłady dzieł malarskich z różnych epok podejmujących tę tematykę, ze szczególnym uwzględ[...]
EN This paper discusses the issues of architecture illustration in the perspective way, either in the intuitive way originating from observations of nature or in the graphical, geometrical way as well as in the form of computer simulation. Examples of paintings taking up this subject from various perio[...]
5
88%
Materiały Budowlane
2012 nr 11 60-61
6
88%
Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics
2008 Vol. 18 103--108
PL W popularnym podręczniku do nauki perspektywy „Perspektywa wykresowa dla architektów” Leon Marek Suzin prowadzi obszerny wykład o perspektywie i jej zastosowaniach. W jednym z rozdziałów książki opisany jest proces przygotowania wykresu perspektywicznego dla wprowadzenia kompozycji malarskiej na skl[...]
EN The problem of constructing a straight line intersecting four given lines skew to each other is presented in Monge’s projections. The solution consists in choosing an adequate system of projection planes and applying the Steiner’s construction of common lines of two projective pencils of lines.
7
88%
Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics
2008 Vol. 18 69--72
PL W pracy przedstawiono metodę restytucji stereopar niekolinearnych, wykonywanych za pomocą aparatu cyfrowego z nasadką typu “rybie oko”. Metoda opiera się na założeniu, że projekcja ma charakter równokątny, oraz wykorzystuje analityczne wyznaczenie wartości kątów dwuściennych między pionową płaszczyz[...]
EN This paper presents a method of restoring space, based upon a pair of non-colinear superwideange images. Images used in this paper were taken with digital camera and use stereospheric projection. Because of the very large field of view of the images, the whole halfspace can be restored.
8
75%
Materiały Budowlane
2012 nr 11 3-6
9
75%
Rynek Energii
2013 Nr 4 3--6
PL Przedsiębiorstwo energetyczne jutra nie będzie zasadniczo odróżniało się od obecnej postaci. Prawie bez zmian pozostaną obszary działalności tj. wytwarzanie, przesył i dystrybucja oraz ośrodki sterowania i kontroli, obsługi klienta i odbiorców. Jakie zmiany nastąpią: są to cele, procesy i współzależ[...]
EN The utility of the future will not look so different from the utility of today. Almost unchanged remain generation, transmission and distribution, as do control rooms, customer service and customers. What changes are the attitudes, processes and relationships of suppliers and customers. Collaborativ[...]
10
75%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiona zostanie informacja o zasobach węgla brunatnego w KWB "Konin" obecnie i w perspektywie długookresowej. Autorzy szacują zdolności wydobywcze poszczególnych odkrywek kopalni oraz omawiają czynnik czasu determinujący rozwój kopalni.
EN The article presents information about lignite resources in Lignite Mine "Konin". Authors, also compare work of open pits in the past and tries to show perspectives of their development in the future.
11
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Perspektywa jest to określenie stosowane m.in. w architekturze i fotografii, oznaczające sposób przekazu trójwymiarowych obiektów i przestrzeni. Projektant może stworzyć atrakcyjne pespektywy w kompozycji urbanistycznej osiedli mieszkaniowych. Ma też szansę wytworzyć atrakcyjne skróty perspektywiczn[...]
EN Perspective, as a term used in the fields of architecture and photography, describes a method of depicting three dimensional objects within a space. The designer has the possibility of creating attractive perspective views within an urban composition of a residential complex, as well as views that h[...]
12
75%
Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics
2009 Vol. 19 61--66
PL Praca niniejsza podejmuje zagadnienia obrazowania architektury w sposób perspektywiczny zarówno intuicyjny z obserwacji natury jak i wykreślny, geometryczny oraz w formie symulacji komputerowej. Przedstawiono przykłady dzieł malarskich z różnych epok podejmujących tę tematykę, ze szczególnym uwzględ[...]
EN This paper takes up the questions of illustrating architecture in the perspective way, either in the intuitive way originating from observations of nature as well as in the graphical, geometrical way and in the form of Computer Simulation. Examples of paintings taking up this subject from various pe[...]
13
75%
Przestrzeń i Forma
2016 nr 25 133--148
PL Artykuł zestawia dwa przykłady współczesnych realizacji, w których perspektywa – rozumiana zgodnie ze współczesną teorią architektury jako idealna konstrukcja świata, „subtekst” konceptu architektonicznego – odgrywa istotną rolę w kreacji przestrzeni.
EN The article juxtaposes two examples of contemporary buildings in which perspective plays an important role in the creation of space. Perspective understood in contemporary theory of architecture as an ideal structure of the world is a "subtext' of an architectural concept.
14
63%
Architectus
2006 Nr 1(19) 107--113
PL Prezentowana metoda umożliwia łatwe przekształcenie perspektywy zrealizowanej na tło pionowe w perspektywę na tło pochyłe. Dzięki niej można tworzyć perspektywiczne obrazy dowolnych układów przestrzennych na tło pochyłe, poprzez perspektywiczne przekształcenie perspektywy takich układów istniejącej [...]
EN The presented method allows easy transforming of perspective realized onto a vertical background into perspective onto a slanting background. As a result it is possible to create perspective images of optional spatial arrangements onto a slanting background through col linear transformation of the p[...]
15
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Świadome widzenie pozwala lepiej korzystać z doznań wzrokowych i wspiera wyobraźnię twórczą. Na związki między mechanizmami widzenia i twórczością architektoniczną zwrócili uwagę już starożytni. Uwagi zawarte w traktacie Witruwiusza i słowa Le Corbusiera z początku XX wieku nie straciły swej mocy i [...]
EN Conscious visual perception makes possible to take more experience from seeing, and also support creative imagination. Ancients were first, who took notices to depends between mechanism of vision and architectural creation. Remakes contained in Vitruvius's treatrise and Le Courbusier's thought from [...]
16
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł przedstawia procedurę pozyskiwania informacji 3D z obrazu 2D z pojedynczej kamery. Dokładność pomiarów zależy od precyzji wykonania pomiarów referencyjnych pomiarów obiektu, dystrybucji pomiarów referencyjnych oraz od jakości interpolacji lub ekstrapolacji.
EN In the article special kind of procedure was described which allows to obtain 3D information from 2D image from a single camera. Measurement accuracy depends on the precision of measurements reference, the measurements of the object, the number and distribution of the image measurements model and th[...]
17
63%
Architecturae et Artibus
PL Piero della Francesca był artystą renesansu. Jego działalność twórcza oscylowała wokół naukowego rozumienia i zastosowania perspektywy w malarstwie oraz symboliki w przedstawieniach sakralnych. Obraz „Sen św. Hieronima”, znany także jako „Biczowanie Chrystusa”, został zamówiony przez rodzinę Montefe[...]
EN Piero della Francesca was an artist of the Renaissance. His creative activity pointed at scientific understanding and application of perspective in painting and the symbolism of sacred performances. The painting “Dream of St. Jerome” also called as “The Flagellation of Christ” was commissioned by th[...]
18
63%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
2016 T. 61, z. 1 31--53
PL Artykuł jest próbą analizy architektonicznej i urbanistycznej szczególnej barokowej techniki projektowej stosowanej na fasadach budynków monumentalnych. Po raz pierwszy metodę tę wykorzystał w swych rzymskich aranżacjach Francesco Borromini. Stąd najczęściej w literaturze pojawia się pod włoskim okr[...]
EN The article is an attempt to form the architectural and urbanistic analyze of the specific Baroque design technique, used for the façades of monumental buildings. For the first time this method was used in its Roman creations by Francesco Borromini. Hence, most often in the literature appears under [...]
19
63%
Architectus
2018 Nr 1 (53) 61--76
PL Artykuł prezentuje wykorzystanie w projektach architektonicznych czasu renesansu technik zapożyczonych z rzeźby – od reliefu niskiego do wysokiej płaskorzeźby. Pojęcie reliefu architektonicznego (rilievo architettonico) jako metody artykulacji elewacji wprowadził do krytyki architektury Giulio Carlo[...]
EN The article presents the use of techniques borrowed from sculpture of the Renaissance time – bas- to high-relief in architectural projects. The concept of the “architectural relief” (rilievo architettonico) as a method of articulating the facade was introduced by Giulio Carlo Argan to the critique o[...]
20
63%
Engineering Management in Production and Services
EN The purpose of this paper is to analyse different views on interpersonal relations and team composition among managers and medical professionals with respect to the transition of professional roles in healthcare in Poland. To achieve that goal, a description based on a quantitative and qualitative q[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last