Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 145
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  permanent magnets
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Electrical Engineering
2018 Vol. 67, nr 2 391–-402
EN This paper presents an analytical model of a three-phase axial flux coreless generator excited by permanent magnets, with special focus on determining the model parameters. An important aspect of this model is the derivation of a coefficient that corrects the flux on the inside and outside edges of [...]
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W opracowaniu przedstawiono procedury obliczeniowe służące do wyznaczania zastępczych parametrów układów do magnesowania magnesów trwałych. Pod terminem parametry zastępcze układu RLC rozumie się wartości rezystancji elementów oporowych, indukcyjności uzwojeń i pojemności kondensatorów z dodatkowym [...]
EN The paper presents calculation procedures serving to determine equivalent parameters of systems for magnetizing permanent magnets - inclusive magnets installed in electric machines. The term "equivalent parameters of RLC systems" denotes values of resistance of resistive elements, of winding inducta[...]
3
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2003 R. 79, nr 5 377-380
PL Wyznaczono przy wykorzystaniu programu FLUX 2D charakterystyki dynamiczne dla dwóch modeli elektromagnesów z magnesem trwałym, różniących się kształtem obwodu magnetycznego, przy zachowaniu tej samej objętości magnesów i sposobu magnesowania. Wyniki obliczeń wskazują na większy wpływ pola magnetyczn[...]
EN Dynamic characteristics of two different electromagnets with permanent magnets were calculated using FLUX 2D software. The models differed in shape of the magnetic circuit, the volume and the magnetization types of the permanent magnets being the same. The calculation results show different action o[...]
4
80%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL Zastosowanie quasi - jednorodnego pola magnetycznego wytworzonego poprzez zespół pierścieniowych magnesów trwałych spowodowało znaczny wzrost mocy wyściowej jonowego lasera argonowego. Korzystny wpływ pola magnesów jest silniejszy, zwłaszcza dla małych prądów wyładowania od jednorodnego, powszechnie[...]
EN A positive effect of application of permanent magnets field in argon ion laser has been observed. Some ring magnets producing quasi - homogenous axial magnetic field increase several times the output power in particular for a small discharge current. This influence is stronger with respect to common[...]
5
80%
Elektrotechnika i Elektronika
PL W artykule przedstawiono wyniki obliczeń rozkładu pola magnetycznego dla maszyny prądu stałego wzbudzanej magnesami trwałymi. Obliczenia zostały wykonane metodą elementów skończonych. Rezultatami są rozkłady potencjału magnetycznego i indukcji magnetycznej w rozpatrywanym obszarze oraz wielkości mec[...]
EN In the paper calculation results of the magnetic field distribution for the DC-machine with permanent magnet is presented. The calculation is performed by finite element method. The results are contained the distributions of magnetic potential and the flux density in the whole regarding area and the[...]
6
80%
Nukleonika
EN The paper presents results of microstructure and magnetic properties studies of Nd8.5Tb1.5Fe83Zr1B6 ribbons obtained by melt-spinning technique. The samples were produced using the rapid cooling of liquid alloy on the copper wheel, by applying three different linear velocities 20, 30, and 35 m/s. Th[...]
7
80%
Górnictwo Odkrywkowe
2014 R. 55, nr 1 29--33
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące zastosowania magnesów trwałych w silnikach prądu przemiennego. Istotą tych silników jest ich prosta budowa i eksploatacja a uruchomienie odbywa się przez bezpośrednie przyłączenie do napięcia zasilającego. Maszyny te mają takie same gabaryty i mogą zas[...]
EN This paper presents the results of permanent magnets applications in AC motors. The main advantage of these motors is simple construction and direct on line start ability. These machines have the same dimensions as induction motors and may be successfully interchangeable. Operating characteristics o[...]
8
80%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Za pomocą magnetometru wibracyjnego firmy LakeShore wyznaczono krzywe powrotne dla spęczanych magnesów Nd-(Fe, Co)-B w polu magnetycznym do 2 T. Na podstawie krzywych powrotnych wyznaczono zależność remeanencyjną Wohlfartha. Z zależności tej wynika, że oddziaływania magnetyczne pomiędzy ziarnami to [...]
EN The measurements of the recoil curves for the die-upset Nd-(Fe, Co)-B based magnets from different points on the magnetization and demagnetization curves have been carried out by means of the LakeShore vibrating sample magnetometer in an applied magnetic fields up to 2 T. From the recoil curves the [...]
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
2013 Vol. 69, nr 33 428--433
PL Artykuł przedstawia wyniki badań właściwości rozruchowych jednofazowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim. W programie Maxwell wersja 16.0 zbudowano model polowo-obwodowy jednofazowego PMSM zaprojektowanego na bazie stojana jednofazowego silnika synchronicznego SEh[...]
EN The papers deals with investigation into starting properties of single-phase PMSM. In Maxwell software ver. 16.0 circuit-field model of two-pole single-phase PMSM, based on the single-phase IM type SEh 80-2B stator, was built. During analyses resultant torque, braking torque and asynchronous torque [...]
10
80%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2016 z. 1 117--123
PL Artykuł przedstawia analizę pól magnetycznych w nie konwencjonalnych układach napędowych z magnesami trwałymi, zaprojektowanych na podstawie patentu Muammera Yildiza Nr WO 2009/019001 A2 [1] oraz na podstawie artykułów Clausa Turtura [2]. Analiza oparta jest na polowych symulacjach statycznych eleme[...]
EN The article presents analysis of magnetic fields in unconventional driving systems with permanent magnets. Muammer Yildiz patent (No. WO 2009/019001 A2 [1] ) and Claus Turtur publications [2] constitute the basis for the designs. The analysis is based on FEM static simulations, which do not take int[...]
11
80%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN Hard disk drives (HDDs) consist of many components made from various materials: e.g. aluminum, steel, copper and rare earth elements (REEs). Recycling and reuse of these materials is desirable for economic and environmental reasons. Developing of potential HDDs recycling methods requires knowledge a[...]
12
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 4(104) 43--48
EN Discussed in the paper are two-phase permanent magnet synchronous motors, and explored is influence of the magnet sizes as on induced voltage (EMF) so on cogging torque (CT). Induced voltage and the cogging torque have been calculated in ANSYS/Maxwell program. In more detail contemplated is influenc[...]
13
80%
Materials Science Poland
EN The effect of partial substitution of iron with Cr, Co, W, Zr or Pb in nanocrystalline Nd10Fe84-xMxB6 magnetic material on general corrosion in acidified sulphate environment is discussed in the paper. The materials were produced from spec pure powders of Nd, Fe, Fe-B and additive powders (Cr, Co, W[...]
14
80%
Archives of Electrical Engineering
PL W artykule zaprezentowano podejście całkowo-brzegowe do obliczanie pola magnetycznego magnesów trwałych. Metoda opiera się na fikcyjnej wielkości skalarnej, którą przyporządkowuje się powierzchniom biegunowym magnesu. Rozpatrzono magnesy prostopadtościenne i cylindryczne. W algorytmach dotyczących m[...]
EN Analytical or quasi-analytical algorithms of the boundary-integral approach to determine the magnetic field of permanent magnets are given. The method is based on a virtual scalar quantity attributed to the magnet pole face. Orthorhombic and cylindrical magnets are considered. The inverse trigonomet[...]
15
80%
Archives of Electrical Engineering
EN Accurate demagnetization modelling is mandatory for a reliable design of rare- earth permanent magnet applications, such as e.g. synchronous machines. The magnetization of rare-earth permanent magnets requires high magnetizing fields. For technical reasons, it is not always possible to completely an[...]
16
80%
Journal of KONES
EN The lightweight valves are more and more commonly used in cam and camless valvetiming in combustion engine. They can be made as drilled steel valves or as full but of TiAl alloys or of ceramic material. They usually can mate with the same valve guides and seat inserts made of cast iron, as in case o[...]
17
80%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 3 367--374
EN The weight decreasing of small cars can be very effective by using of lightweight materials. Movable masses of such cars like suspension arms, wheel rims, drive shafts can be made of magnesium alloy, brake discs can be made of aluminum alloy. Such masses can mate with electromagnetic shock absorbe[...]
18
70%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2004 Vol. 9, no 4 655-673
EN Permanent magnet bearings may be conveniently employed in several mechanical applications when friction and wear have to be avoided. The mechanical behaviour of these components is defined by the force acting between the elements of the bearing and by the stiffness of the system. In order to get the[...]
19
70%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2007 No 55 85-93
EN The model and analysis concerning comparison between different FEM approaches for permanent magnet commutator machines arc presented. The results obtained for the magneto-static field analysis with both 3D and modified 2D FEM models have been compared during non-load operation and under load conditi[...]
20
70%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 3(103) 229--234
EN This article describes two synchronous motors with permanent magnets (PMSM). Both have the same housing and very similar output parameters. First is a classic, four poles construction with distributed winding and standard (like for asynchronous motors) stator’s package. Second is a completely new an[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last