Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 196
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  permanent magnet
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przedstawiono wyniki badań maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi o konfiguracji tarczowej. Wykonano porównanie tarczowych maszyn elektrycznych z uzwojeniami Gramme’a i gładkimi bezrdzeniowymi uzwojeniami stojana. Zaproponowano sposoby budowy tarczowych maszyn elektrycznych z bezrdzeniowym stojan[...]
EN This paper presents a survey of research into some disc-type permanent magnet electrical machines. Comparison between disc machines with Gramme’s windings stator and smooth coreless stator are fulfilled. The results of the computation are compared with the measurement date. It is shown that disc-typ[...]
2
100%
Measurement Automation Monitoring
2017 Vol. 63, No. 7 248--251
EN A problem of measurement of Barkhausen noise coming from permanent magnet is investigated in the paper. This is important for correct conclusion when permanent magnet parameters are measured. Currently, Barkhausen noise is measured for soft magnetic materials for detecting material defects, for exam[...]
3
80%
Materials Science Poland
2008 Vol. 26, No. 4 922--925
EN Electronic and magnetic properties of several IIA-V compounds have been analyzed using ab initio calculations. Two crystal structures have been considered, zinc blende (zb) and rock salt (rs), as well as the observed monoclinic phase for SrN. The results indicate that IIA-V nitrides in the rs phase [...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono konstrukcje jednofazowych silników synchronicznych z magnesami trwałymi. W programie Maxwell zbudowano modele jednofazowych silników synchronicznych z magnesami trwałymi bazujące na jednofazowym silniku indukcyjnym produkcji seryjnej. Zbadano wpływ sposobu ułożenia magnesów [...]
EN The paper deals with construction of single-phase line start permanent magnet synchronous motor. Circuit-field single-phase line start permanent magnet synchronous motor model based on the mass production single-phase induction motor was applied in Maxwell program. Various rotor constructions were t[...]
5
80%
Archives of Electrical Engineering
2013 Vol. 62, nr 2 227--236
EN The paper deals with construction of single-phase line start permanent magnet synchronous motor. Circuit-field single-phase line start permanent magnet synchronous motor model based on the mass production single-phase induction motor was applied in Maxwell program. Various rotor constructions were t[...]
6
80%
Archives of Electrical Engineering
2013 Vol. 62, nr 2 281--288
EN In this paper the design and the magneto-static simulation of axial-flux permanent- magnet stepper motor with the disc type rotor is presented. Disk motors are particularly suitable for electrical vehicles, robots, valve control, pumps, centrifuges, fans, machine tools and manufacturing. The brushle[...]
7
80%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przedstawiono wyniki badań wydrążonych maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi. Zaleta takich maszyn polega na wysokiej sprawności i dynamice oraz wysokim stosunku mocy wyjściowej do ciężaru. Bezszczotkowy silnik wykonano według bezrdzeniowej technologii i wykorzystano bilateralne ułożenie magnesó[...]
EN This paper describes hole cylindrical-type electrical machines with permanent magnets. Advantages of this motor are high efficiency, dynamics of movement and high power to weight ratio. The brushless motor is made in coreless technology and used bilateral disposition of permanent magnets in the exci[...]
8
80%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przedstawiono wyniki badań maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi o konfiguracji tarczowej oraz cylindrycznej. Zaproponowano sposoby budowy i warianty układów magnetycznych z segmentami magnesów trwałych oraz ferromagnetycznymi koncentratorami. Zastosowanie złożonych układów wzbudzenia powoduje z[...]
EN The research results in magnetic systems of brushless electrical machines with cylindrical or disc geometry have been discussed. Various approaches to combined magnetic system design with permanent magnet segments and ferromagnetic field concentrators have been proposed. The application of combined [...]
9
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2003 R. 79, nr 6 420-422
PL W pracy przeprowadzono badania wpływu rodzaju magnesów trwałych na parametry silnika tarczowego ze stojanem o wydatnych biegunach. Rozpatrywane są dwa rodzaje magnesów trwałych na bazie izotropowych proszków magnetycznych NdFeB. Szczegółowa analiza umożliwia uzyskanie odpowiedzi na pytanie "Czy pogo[...]
EN In the paper, an analysis of the performance of a special permanent magnet disc-type motor with the salient-pole stator is considered. Two types of NdFeB permanent magnets are used. The analysis is carried out to obtain the question "Does application of the magnets with half-reduced magnetic energy [...]
10
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2000 nr 5 113-118
11
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2015 Nr 2 (106) 79--84
PL W artykule omówiono wybrane aspekty sposobu mocowania magnesów trwałych na wirniku silnika PM BLDC. Przeanalizowano wpływ rozmieszczenia i kierunku magnetyzacji na właściwości silnika PM BLDC. W analizie wykorzystano wyniki symulacji komputerowej wykonanej metodą elementów skończonych (FEM). Rozważa[...]
EN The paper describes selected aspects of permanent magnets mounting on the rotor of PM BLDC. The influence of the position as well as direction of the magnetization on the PM BLDC motor properties has been analyzed. The results of computer modelling achieved through finite elements method (FEM) have [...]
12
80%
Materials Science
EN The microstructure and magnetic properties of isotropic and anisotropic NdFeB magnets fabricated by current-applied pressure-assisted (CAPA) process has been investigated. The process consists of CA-press to make full dense isotropic magnets and CA-deformation to obtain high energy anisotropic magne[...]
13
80%
Electrical Power Quality and Utilisation. Journal
EN The subject of the paper is the comparison of four complementary methods of the rotor loss estimation in a PM SM, supplied by a PWM voltage source. An ANSYS based finite element model produces values of W, the magnetic energy stored, and P, the rotor losses. On analytical level the machine is repres[...]
14
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 74--77, CD
PL Praca przedstawia zastosowanie wibracyjnej metody diagnostycznej dla generatorów z magnesami trwałymi pracujących w stanach asymetrii obciążenia. Maszyny te są wykorzystywane w małych elektrowniach wiatrowych oraz wodnych. Opisywana metoda jest in-nowacyjna i unikalna. Wykorzystuje ona specyficzne w[...]
EN This paper presents a new vibration diagnostic method designed for diagnose of permanent magnets (PM) generators. Those machines are commonly used in small wind, water systems and electrical vehicles. The described method is very innovative and unique. Specific structural properties of machines exci[...]
15
80%
Power Electronics and Drives
EN The article deals with single-phase line start permanent magnet synchronous motor with skewed stator. Constructions of two physical motor models are presented. Results of the motors running properties are analysed.
16
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 4(104) 25--30
EN This paper presents the design, simulation and measurement of a synchronous motor prototype with an external rotor by using permanent magnets which was optimized for high-torque, in-wheel operation. Based on geometric dimensions, the 3D solid model was created in ANSYS/Maxwell program. The electroma[...]
17
70%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule omówiono właściwości cieczy magnetoreologicznej. Przedstawiono ich zastosowanie w przetwornikach elektromechanicznych. Zaprezentowano konstrukcję sprzęgła magnetoreologiczne-go o konstrukcji tarczowej, w którego magnetowodzie znajduje się magnes trwały. Przedstawiono model polowy magnetyc[...]
EN In the paper properties of magnetorheological fluids are described. Their application in electromechanical converters are presented. A magnetorheological clutch with a disc structure - in magnetic core of clutch a permanent magnet is include. A field magnetic model of the magnetorheological clutch a[...]
18
70%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
EN This paper presents the design and the electromagnetic field simulation of axial-flux permanentmagnet stepper motor with the disc type rotor. The stepper motor with disc type permanent magnet rotor shows the advantages of higher torque at high speed, low moment of inertia, high torque to weight rati[...]
19
70%
Napędy i Sterowanie
PL Silniki magnetoelektryczne bezkomutatorowe, nazywane w literaturze anglosaskiej permanent magnet d.c. brushless motors, należą do grupy silników o regulowanej prędkości obrotowej, uzyskiwanej za pomocą zmiany częstości przełączania pasm uzwojeń twornika. Silniki te są zasilane ze źródła napięcia sta[...]
EN Magnetoelectric non-commutator motors belong to motors of controlled rotational speed by changing the frequency of armature winding section switch change. The motors are powered by direct current source via semiconducting switching systems. The article focuses on inreasing the accuracy of magnet wor[...]
20
70%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2001 z. 176 231-238
EN A simplified field-circuit model of a permanent magnet synchronous motor (PMSM) has been presented in the paper. The motor circuit parameters evaluated by field methods are input to the circuit model in appropriate look-up tables to carry-out simulation of dynamic motor states. Some new features of [...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last