Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 66
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  passive house
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2012 nr 2(10) 13--21
EN There are realized a few projects using basic components of passive house in Russia: Moscow region, Yekaterinburg, Nizhny Novgorod and St. Petersburg. Pilot projects have low and ultra-low energy consumption for space heating. Energy efficient buildings and passive houses should the following have m[...]
RU V Rossii realizovano (ili v processe realizacii) neskol’ko ob’ektov s ispol’zovaniem bazovyh komponentov passivnogo doma v Moskve i Moskovskoj oblasti, Ekaterinburge, Niznem Novgorode i Sankt-Peterburge. Pilotnye proekty otnosatsa k zdaniam s nizkim potrebleniem teplovoj energii na otoplenie. Dla do[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Dom pasywny jest jedną z odpowiedzi na problemy energooszczędności w budownictwie. Energooszczędna architektura mieszkaniowa, podobnie jak budownictwo tradycyjne w dawnej Polsce, powinna być silnie związana ze środowiskiem naturalnym. Wypracowana przez wieki forma domu okazuje się optymalna pod wzgl[...]
EN Passive house is one of the answers to the energy efficiency problem in buildings. Energy-efficient housing architecture, like a traditional buildings in old Poland should be strongly related with the environment. A form of house developed over centuries turns out to be optimal in the energy efficie[...]
3
100%
Foundations of Civil and Environmental Engineering
2012 No. 15 91--104
EN Considering the selection of thermal envelope, internal heat gains, building air tightness and range of high-performance HVAC systems leads us to a conclusion that each building must be treated as a complex energy system where the selection of technical equipment and construction methods should be b[...]
4
100%
Foundations of Civil and Environmental Engineering
2012 No. 15 105--116
EN The paper presents the principles of exergy analysis of an air heating system. The exergy analysis allows a determination and quantitative description of the degree of irreversibility of real thermodynamic processes. It can be used as a decision-aiding tool in the selection of passive house ventilat[...]
5
88%
Izolacje
PL Koncepcja budynku pasywnego została stworzona stosunkowo niedawno, bo w latach 80. XX w. Zgodnie z jej założeniem w domu pasywnym nie sto.suje się standartowych systemów grzewczych opartych na spalaniu paliw ze źródeł nieodnawialnych, a ewentualne straty ciepła uzupełnia się tzw. pasywnymi źródłami [...]
6
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2006 z. 40 [229] 565-572
PL Zaprezentowano, praktycznie zrealizowany dom pasywny w Nieporęcie k/Warszawy o kubaturze 452 m3. Zbudowany z inicjatywy Wydawnictwa Przewodnik Budowlany budynek spełnia standardy określone przez Instytut Budownictwa Pasywnego (Passivhaus Institut, Darmstadt). Przedstawiono koncepcję budownictwa pasy[...]
EN The paper presents the low energy house established under the initiative of Przewodnik Budowlany in Nieporęcie close Warsaw. The building fulfils the Passive House criteria provided by Passive House Institute in Darmstadt. The general idea and examples of concrete structural solutions are presented.
7
88%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2014 R. 111, z. 5-B 271--276
PL Niniejsza praca przedstawia opis, koncepcji projektu energooszczędnego osiedla mieszkaniowego w Niemczech. Projekt powstał w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez firmę ISOVER, ISOVER Multi-Comfort House Students Contest Edition 2013 Vision & Reality – Glückstein Quartier. W nawiązaniu do historyczn[...]
EN The article is about the concept of a housing estate in Germany. The project was created as a part of a competition. The contest was organized by the ISOVER Company. The name of the contest is ISOVER Multi-Comfort House Students Contest Edition 2013 Vision & Reality – Glückstein Quartier. With refer[...]
8
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Współczesna idea domu inteligentnego i pasywnego może w pewnych obszarach działań być zgodna i wzajemnie się uzupełniać. Wątpliwości w kształtowaniu tak kreowanego budownictwa może narzucać wszechobecna elektronika, której nieprzewidywalne usterki dają powody do uzasadnionych obaw w użytkowaniu tego[...]
EN The contemporary idea of "intelligent house" and "passive house" in certain areas can be consistent and complimentary. Doubts in shaping so created building technology are raised by omnipresent electronics, the unpredictable failures of which, cause anxiety regarding use of such objects. Therefore t[...]
9
75%
Instal
2011 nr 10 36-38
PL W artykule podjęto próbę określenia wpływu czasu użytkowania filtrów na jakość powietrza wewnętrznego w budynku pasywnym. W tym celu przeprowadzono badania mikrobiologiczne powietrza nawiewanego do pomieszczeń przed i po wymianie filtra, a także zbadano zanieczyszczenia zatrzymane na filtrach instal[...]
EN The paper attempts to determine the effect of time of use of filters on indoor air quality in the passive house. To this end, a microbiological study of the supply air before and after change of filter, and also study the installation of pollution on the filters in the mechanical ventilation systems[...]
10
75%
Instal
2009 nr 6 36-41
PL W artykule przedstawiono innowacyjną strategię sterowania układami utrzymania komfortu klimatycznego w budynku pasywnym. Analiza zawiera przegląd systemów kształtowania komfortu klimatycznego oraz wskaźników go opisujących. Przedstawione przykładowe sterowanie w budynku pasywnym wyznacza kierunki do[...]
EN In this article we present an innovation strategy about the optimal control of indoor climate comfort in passive buildings. The analysis contains an overview of parameters describing the indoor climate comfort and systems of its development. The model we describe provides a better quality of control[...]
11
75%
Instal
2008 nr 6 26-29
PL Artykuł prezentuje założenia oraz możliwości rozwiązania systemów ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody w obiektach wykonanych w technologii budownictwa pasywnego na przykładzie certyfikowanego domu jednorodzinnego. Zastosowany został tam zintegrowany układ uzdatniający powietrze or[...]
EN The article presents assumptions and solutions to heating, ventilation and hot water systems in passive buildings basing on example single-family home, which has the certificate of Passive House Institute in Darmstadt. Compact unit to prepare supply air for ventilation and hot water is used in the b[...]
12
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono doświadczenia po kompleksowej termomodernizacji zmierzającej do osiągnięcia przez budynek standardu budownictwa pasywnego, przeprowadzonej na istniejącym obiekcie doświadczalnym Politechniki Poznańskiej. Szczególną uwagę zwrócono na detale konstrukcyjne oraz na warunek ogran[...]
EN In the article thermo-modernization experiences of experimental building located at Poznań University of Technology were presented. The aim of the thermo-modernization was to obtain standards for passive building. The main attention was paid to the construction details, and nonriped external air inf[...]
13
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2012 R. 109, z. 2-B 363--370
PL Globalne zwiększenie zapotrzebowania na energię wywiera wpływ na sektor budowlany. Z tego powodu coraz większego znaczenia nabierają technologie energooszczędne. Istnieje możliwość dostosowywania kosztów do potrzeb energooszczędności, szczególnie w nowych budynkach. Największe możliwości daje w tym [...]
EN The building sector is affected by the global rise of energy demand. Because of this, energy efficient techniques become more and more important. There is a possibility of relating the costs to energy efficiency, especially in new buildings. One of the most comprehensive approaches in this case is t[...]
14
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2012 R. 109, z. 2-B 453--460
PL W artykule przedstawiono badania eksperymentalne budynku pasywnego w Boruszowicach oraz niektóre wyniki. Budynek wybudowano w 2010 roku w technologii prefabrykowanej drewnianej. Badaniom poddano kształtowanie się mikroklimatu wewnętrznego, warunki cieplno-wilgotnościowe w przegrodach zewnętrznych or[...]
EN The paper presents experimental study of a passive house located in Boruszowice and some chosen results. The building was constructed in 2010 using pre-fabricated, lightweight technology. The research includes shaping of inner climate, hygrothermal performance of thermal envelope and monitoring of a[...]
15
75%
Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa
2010 Vol. 8, nr 6 140-148
EN In November 2007, for the first time in Poland a certified passive house was opened to the public. The house designed and built (in Smolec near Wroclaw) by "Lipińscy Domy" Design Office has been visited by thousands of those who are interested in the issue of energy saving. The' idea of living witho[...]
16
75%
Izolacje
PL Koncepcja domu pasywnego została stworzona przed około 20 laty przez dr. Wolfganga Feista i jego współpracowników w Institut für Wohnen und Umwelt. Pytanie, jakie postawili sobie naukowcy, brzmiało: Czy budynek może izolować tak dobrze, że ciepło odpadowe emitowane przy wykorzystywaniu energii wewną[...]
17
75%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
PL W referacie przedstawiono analizę zachowania termicznego różnych rozwiązań materiałowych przegród budowlanych budynku pasywnego Politechniki Poznańskiej. W budynku zastosowano trzy rozwiązania przegród konstrukcji drewnianej różniące się izolacjami termicznymi. W jedną z przegród wbudowano nowoczesn[...]
EN The paper presents the initial analysis of thermal behaviour of different material solutions of wall barriers in a Poznan University of Technology passive house. Three different types of wooden frame wall barriers, showing different thermal insulation properties, have been applied in the building. O[...]
18
75%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
PL W artykule przedstawiono analizę zmienności parametrów mikroklimatu w budynku pasywnym Politechniki Poznańskiej oraz w dwóch budynkach mieszkalnych. Pomiary przeprowadzono w miesiącu grudniu 2010 roku. Badaniom podlegały parametry fizyczne oraz mikrobiologiczne powietrza. Otrzymane wyniki porównano [...]
EN The article attempts to assess the research conducted in the experimental facility of Poznań University of Technology - the passive house and in two one - family houses. Measurement was made in December 2010. The research concerns microbiological contamination of air inside the buildings. The identi[...]
19
75%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2014 nr 1(13) 94--100
PL W artykule omówione zostały wymagania, jakie są stawiane oknom w budynkach pasywnych. Przedstawiono zasady projektowania przeszkleń i budowę tego typu okien, dające możliwość spełnienia wymagań budynków niskoenergetycznych. Opisano, co należy zrobić w celu zapewnienia właściwego bilansu zysków ciepł[...]
EN The article describes the requirements that are set down on windows in the passive houses. Also it presents the design principles of glazing and construction of this type of windows, giving the opportunity to meet the requirements of low-energy buildings. It was described what to do in order to ensu[...]
20
75%
Technical Transactions
2017 Vol. 9(114) 137--150
PL Artykuł przedstawia analizę wpływu procesu certyfikacji LEED na osiągnięcie przez budynek standardu budynku pasywnego. Celem certyfikacji LEED jest zmniejszenie energochłonności obiektu, zużycia wody oraz zmniejszenie jego wpływu na otoczenie. Budynek pasywny charakteryzuje się niskim zapotrzebowani[...]
EN The article presents an analysis of influence of the LEED certification process to achieve the passive house standard of the building. The purpose of LEED certification is to reduce building energy consumption, water consumption and to reduce building impact on the environment. The passive building [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last