Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  passenger comfort
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2012 Vol. 50 nr 1 169-192
PL Ostatnio przeprowadzone badania pokazały, że skuteczność aktywnych metod redukcji hałasu stosowanych w oknach montowanych w samolotach można podnieść w zakresie niskich częstości. Wobec szczególnie korzystnych warunków transmisji zewnętrznego hałasu w samolocie i jego wysokiego poziomu, odpowiedni p[...]
EN Recent investigations show that active noise control methods can improve noise reduction capabilities of aircraft-type windows in the low-frequency region. Being a privileged path for external noise transmission and one of the main causes of high interior noise levels in a treated aircraft, a proper[...]
2
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 300-305
PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty wykorzystania pokładowych urządzeń rejestrujących do oceny komfortu jazdy pasażerów autobusów miejskich. Opisano wymagania rejestratorów ruchu, oraz przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w pojazdach komunikacji miejskiej w Poznaniu, podczas ich normalne[...]
EN Paper presents selected aspects of using on-board data recorders to evaluation of passenger ride comfort in city buses. Requirement for data recorders were described. There were also presented research results from Poznan city busses normal work, where acceleration add its impact on passenger comfor[...]
3
63%
Komunikacja Publiczna
2018 nr 3 23--29
PL Artykuł opisuje doświadczenie przeprowadzone przez zespół studentów Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej, przy wsparciu merytorycznym kadry Katedry Transportu Kolejowego Wydziału Transportu, związane z wykorzystaniem autorskiego oprzyrządowania pomiarowego opartego o mikrokontroler i specjalnie[...]
EN The paper describes experiments, related to the use of proprietary measuring instruments based on a microcontroller and on specially developed software, carried out by a team of students from the Faculty of Transport of the Silesian University of Technology with the subject-matter support of the sta[...]
4
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 9 32--36
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z istotą jakości zarządzania w transporcie publicznym oraz w syntetycznym ujęciu przedstawiono czynniki mające wpływ na koszty jakości, ze szczególnym zwróceniem uwagi na koszty komfortu podróży. Zakres ujętych w artykule rozważań związany jest z tezą, że w P[...]
EN In the article issues concerning nature of quality management in the public transport were discussed and in the synthetic way factors influencing quality costs, with a special focus on travel comfort costs were described. The scope of deliberations included in the article is associated with the thes[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last