Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  passage planning
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2014 Z. 29 25--30
PL W pracy przedstawiono zadania i cele morskiego planowania przestrzennego oraz zakres prac związanych z procesem planowania nawigacji statków morskich. Pokazano przykłady planowania torów wodnych w rejonie nawigacyjnie trudnym z uwzględnieniem poziomu ryzyka.
EN The paper deals with the aims and processes of the Marine Spatial Planning (MSP) in connection with the passage planning on board the ship. Some examples of route planning in restricted areas including risk level to navigation has been shown.
2
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2016 Z. 31 57--68
PL Praca dotyczy planowania nawigacji na wodach ograniczonych i płytkich. Na mapach morskich przedstawiono poprawki do zmiany kursu statku. Omówiono metodę określenia powiększonego zanurzenia statku na zwrocie w wyniku przechyłu. Dodatkowo opracowano poprawkę na przechył jako dodatkową poprawkę do zapa[...]
EN This paper relates to passage planning in restricted and shallow waters. Arrangement on the navigation charts for use corrections to ship turning has been discussed. Increase of ship drought caused by list during the ship turning has been presented. Additional correction to UKC due to drought increa[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2014 nr 87 33--42
PL W pracy przedstawiono założenia działania lądowego systemu wspomagania nawigacji w rejonach trudnych nawigacyjnie, w celu prowadzenia efektywnej i bezpiecznej nawigacji. Omówiono zakres informacji przekazywanych z systemu lądowego na statki do wiadomości kapitanów oraz pilotów. Opisano również metod[...]
EN In this paper the principle of organization of the ground DUKC system [7] activities in the areas difficult to navigation have been presented. The volume of information disseminated to the pilots and ship masters have been discussed. Methods of the UKC and tide windows calculations in the DUKC syste[...]
4
88%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule zdefiniowano rodzaje awarii statków potrzebujących przejścia do odpowiedniego miejsca schronienia celem polepszenia stanu technicznego. Przedstawiono informacje do planowania podróży uszkodzonych statków oraz podstawy do oceny ryzyka takiego przemieszczenia. W załączniku 2. przedstawiono [...]
EN This article defines the types of incidents suffered by ships which need to transit to an appropriate place of safety in order to improve their technical condition. It presents some information concerning the passage planning of ships involved in an incident and data used to assess the risk of such [...]
5
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2015 nr 92 32--53
PL Celem artykułu jest przedstawienie ograniczeń systemów kotwicznych na dużych statkach, o których należy ostrzegać marynarzy. Przedyskutowano podstawy planowania nawigacji na podejściu do pozycji kotwiczenia oraz omówiono metody manewrowania statku w trakcie stawania na kotwicy. Przedstawiono czynnik[...]
EN The purpose of this paper is to discuss the limitations in anchoring systems existing on large vessels, about which mariners should be aware. The principles of passage planning of the route leading towards the anchorage position, methods of manoeuvring of the ship and letting go the anchor have been[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2015 nr 92 54--70
PL W artykule przedstawiono metodykę planowania nawigacji pilotażowej. Opisano rolę pilota w procesie prowadzenia statku w rejonach ograniczonych, współpracę obsady mostka z pilotem na dłuższych trasach pilotowania, a także omówiono tematy głównych informacji wymienianych między kapitanem a pilotem, do[...]
EN In this paper the method of passage planning for pilotage waters has been presented. The role of pilot on Navigation Bridge during ship conducted in restricted waters has been discussed. The bridge team cooperation with pilot on board in long routes has been presented. Finally the master/pilot infor[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2016 nr 97 72--86
PL W pracy opisano podstawy planowania nawigacji w rejonach ograniczonych. Przedstawiono zakres informacji niezbędny do planowania ryzyka w rejonach ograniczonych metodą FSA. Omówiono zasady oceny i zarządzania ryzykiem na podstawie zagrożeń istniejących w rejonach nawigacyjnie trudnych. W artykule prz[...]
EN This paper relates to passage planning in the areas difficult to navigation. The volume and kind of information used in risk assessing by IMO FSA method in restricted waters has been mentioned. Additionally some information to establish risk management has been mentioned. Finally the required inform[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2016 nr 97 55--71
PL W pracy opisano proces planowania nawigacji w obszarach występowania fal fenomenalnych. Zdefiniowano fale fenomenalne, rejony i przyczyny ich powstawania. Przedstawiono kilka programów badawczych ukierunkowanych na propagację, występowanie i prognozowanie fal fenomenalnych. W zakończeniu wspomniano [...]
EN In this paper the passage process have been described in the areas where freak waves occur. The freak wave’s definition has been given and the evidence distributes and generation of the freak waves in different sea areas has shown. Some research programs focused on freak waves propagation occurrence[...]
9
63%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2018 Vol. 12, no. 3 483--490
EN The purpose and scope of this paper is to describe the factors to consider when determining Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) limitation, data reliability, alarm management and ship’s safety parameter settings. For the optimum situational awareness, navigators must always recog[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last