Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 42
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  partition
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W pracy podjęto badania nad stopniem zmniejszenia strat ciepła budynku w wyniku zastosowania ogrzewania z przerwami oraz oceną możliwości zwiększania stopnia wykorzystania zysków wewnętrznych i od promieniowania słonecznego poprzez dobór przegród o odpowiedniej pojemności cieplnej. Szczególnie stara[...]
EN In paper has been taken research on possibility of heat loss reduction and increase of heat gain utilization in buildings with intermittent heating (cut-off mode). Calculation of seasonal heating requirements of building for chosen type of wall construction with application of specific data of solar[...]
2
100%
Opuscula Mathematica
2018 Vol. 38, no. 6 841--847
EN he maximum order of partition of the vertex set V(G) into hub sets is called hubtic number of G and denoted by [formula]. In this paper we determine the hubtic number of some standard graphs. Also we obtain bounds for [formula]. And we characterize the class of all (p, q) graphs for which[formula].
3
88%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
2015 Vol. 63, no. 2 123--140
EN We study integer partitions with respect to the classical word statistics of levels and descents subject to prescribed parity conditions. For instance, a partition with summands λ1≥⋯≥λk may be enumerated according to descents λii+1 while tracking the in[...]
4
75%
Warstwy, Dachy i Ściany
2004 nr 4 62-64
5
75%
Materiały Budowlane
2001 nr 2 7-9
6
75%
Materiały Budowlane
2002 nr 1 28-30
PL W artykule przedstawiono właściwości materiałów izolacyjnych stosowanych w ociepleniach przegród zewnętrznych. Scharakteryzowano również obecnie stosowane metody ocieplania ścian. W tabelach przedstawiono zestawienia wymagań dotyczących wybranych właściwości materiałów izolacyjnych.
7
75%
Materiały Budowlane
2004 nr 1 44-46
PL Rozważania przedstawione w artykule traktują izolacje cieplne budynku jako inwestycje w kategoriach rachunku opłacalności. Przedstawiony przez autora algorytm na optymalną grubość izolacji cieplnej umożliwia określenie optymalnej izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynków.
8
75%
Materiały Budowlane
2004 nr 2 47-48
PL W artykule scharakteryzowano normę PN-EN ISO 13788. Umieszczono w niej wiele komentarzy, z których wynika, że norma nie uwzględnia wody gruntowej, opadów, wilgoci budowlanej i konwekcji wilgoci, a tylko dyfuzję pary wodnej. Rozpatruje się tzw. niesprzężone przewodzenie ciepła i dyfuzję pary wodnej [...]
9
75%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL Struktury CPLD często zawierają bloki logiczne typu PAL. Każdy taki blok logiczny zawiera programowalną matrycę AND, która dołączona jest do komórki wyjściowej. Struktura taka posiada ściśle określoną liczbę termów (składników sum) dołączonych do poszczególnych wyjść. Problem podziału całego proje[...]
EN Complex Programmable Logic Devices (CPLD) often includes the PAL - based logic blocks. Each logic block contains a programmable AND - array that feeds its macrocells. These structures have exactly defined number of terms connected to the individual output. The problem of partition of the whole devi[...]
10
75%
Transport Problems
2013 T. 8, z. 2 35--46
PL Artykuł określa sedno sprawy dotyczącej politycznych, socjoekonomicznych oraz terytorialnych implikacji w wielu kwestiach transportu na wyspie Irlandia przez oglądanie nagrań transportu we wczesnych latach dwudziestego stulecia, przy skoncentrowaniu się na dezintegracji sieci kolei i jej wpływu na l[...]
EN The paper delineates the core issues surrounding political, socio-economic, and territorial implications on a number of transport issues on the island of Ireland by looking at the record of transport in the early 20th century, concentrating on the disintegration of the rail network, and its effect o[...]
11
75%
Polska Energetyka Słoneczna
2015 nr 1-4 55--58
PL W artykule przedstawiono badania dotyczące tempa rozprzestrzeniania się wody w obrębie przegrody budowlanej wykonanej z bloczków silikatowych. Badaniami objęto trzy grupy silikatów taj samej klasy, ale pochodzących od różnych producentów. Zasymulowano obciążenie przegrody wykonanej z tych trzech mat[...]
12
75%
Warstwy, Dachy i Ściany
2005 nr 3 60-62
13
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Elementy kompozytowe są coraz szerzej stosowane w różnych dziedzinach przemysłu, w ostatnim okresie można zaobserwować wzrost zainteresowania kompozytami także w budownictwie. Znane są przykłady kompozytowych konstrukcji inżynierskich, ale również przykłady zastosowania kompozytów w budownictwie ogó[...]
EN The use of composite materials for various products and structures continuously increases. Recently efforts have been intensified to apply them also for various building elements. Good technical performance, durability, high structural strength combined with light weight, good resistance to corrosio[...]
14
63%
Warstwy, Dachy i Ściany
2008 nr 4 72-73
15
63%
Warstwy, Dachy i Ściany
2007 nr 2 76-77
16
63%
Warstwy, Dachy i Ściany
2007 nr 4 85-86
17
63%
Warstwy, Dachy i Ściany
2003 nr 2 73-75
18
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
EN Two equivalent definitions of the Cech-Lebesgue dimension are extended to closed (continuous) maps. This leads to two different dimension-like functions: the covering dimension and partition dimension of maps. A few characterizations of at most n-dimensional maps (for both dimensions) are proved as [...]
19
63%
Warstwy, Dachy i Ściany
2005 nr 3 58-59
20
63%
Warstwy, Dachy i Ściany
2005 nr 3 52-53
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last