Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  parks
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2008 Nr 5 22-23
PL Założenie pałacowo-parkowe w Dobrzycy (woj. wielkopolskie) nalezy do najciekawszych w Polsce. Po latach zaniedbań, dzieki pracom konserwatorskim, odzyskuje swoją świetnośc i tak jak przed laty staje się ważnym ośrodkiem zycia kulturalnego regionu.
2
100%
Topiarius. Studia krajobrazowe
2018 Nr 7 67--72
EN Historic parks form a space with huge cultural, natural and functional potential, affecting to the functioning of agglomerations and little towns. In this study we made a penetrating analysis of historical data, and natural, functional, spatial and compositional aspects of parks in Lublin province, [...]
3
75%
Zieleń Miejska
2008 Nr 11-12 46-47
PL Zasadnicza funkcją, którą przez lata pełniły skwery miejskie, była rola miniparku. Jednak współczesne skwery wyszły poza tę konwencję i coraz częściej zaczynają zaspokajać szersze potrzeby mieszkańców miast.
4
75%
Zieleń Miejska
2007 Nr 3 49-50
PL Zakładanie nowych parków, skwerów czy zieleni przyulicznej związane jest z coraz większymi kosztami. Zdając sobie z tego sprawę, należy zwrócić uwagę na jakość wykonywanych robót i używanego materiału.
5
75%
Zieleń Miejska
2007 Nr 4 40-41
PL Obecność wody na terenach rekreacyjnych zawsze zwiększa ich atrakcyjność. Warto więc na placach zabaw stosować wodne urządzenia zabawowe. Niektóre z nich można montować nawet na terenie szerzej rozumianej przestrzeni publicznej.
6
75%
Zieleń Miejska
2008 Nr 9 38-39
PL Zabytkowe miasta wraz z budowlami, parkami i ogrodami są świadectwem rozwoju naszej kultury Jak więc traktuje i dba o nie współczesny człowiek? Czy historia miejsca jest kontynuowana? Jeśli nie, to jak można odnowić czy zabezpieczyć to, co pozostało?
7
75%
Zieleń Miejska
2008 Nr 10 16-17
PL Miłość i ogrody to dwa wzajemnie splatające się elementy Przez wieki budowano z niej i dla niej ogrody, wykorzystywano jej motyw jako główny składnik programowy.
8
75%
Zieleń Miejska
2008 Nr 10 20-22
PL W stolicy Czech znajduje się 130 parków i ogrodów. Rozlokowane są one w różnych dzielnicach miasta, tworząc łącznie z zadrzewieniami przy ulicach praskie tereny zieleni. Mają one rozmaitą powierzchnię i zróżnicowane style architektoniczne oraz stan zachowania.
9
75%
Zieleń Miejska
2008 Nr 3 16-18
PL Park Marzahn w Berlinie przyciąga rocznie tysiące ludzi. Geniusz tego miejsca to geniusz sztuki ogrodowej różnych części świata i przemyślanej koncepcji założenia, zapewniającej możliwość atrakcyjnego wypoczynku nie tylko dla mieszkańców.
10
75%
Zieleń Miejska
2008 Nr 1 32-34
PL Iluminacja zieleni jest przejawem potrzeby człowieka do podnoszenia jakości estetycznej otaczającej go przestrzeni. Możliwości techniczne oraz wyobraźnia projektanta pozwalają na kreację "niecodziennych efektów".
11
75%
Zieleń Miejska
2008 Nr 3 38-41
PL Kształt współczesnych skateperków jest efektem aktywności trzech podstawowych grup uzytkoników - deskorolkarzy, rolkarzy i rowerzystów. Zaliczają się do nich zarówno prawdziwi wyczynowcy, jak i spora liczba ludzi, uprawiajacych te sporty w celach czysto rekreacyjnych.
12
75%
Zieleń Miejska
2008 Nr 5 20-21
PL Na południu Włoch, w regionie Campanii, znajduje się jeden z najciekawszych przykładów imponujacych rozwiązań i kreacji założenia pałacowo-ogrodowego z II połowy XVIIIw., które do dzisiaj możemy podziwiać w niezmienionej formie.
13
75%
Zieleń Miejska
2008 Nr 6 40-42
PL Częstym sposobem na odnowę miast, szczególnie w dobie ich kryzysu, jest nadanie zdegradowanym terenom funkcji ekologicznej i rekreacyjenj. Jednak takie działanie nie może być celem samym w sobie, a ostateczny efekt musi służyć mieszkańcom rewitalizowanego obszaru.
14
75%
Zieleń Miejska
2009 Nr 2 17-19
PL Bydgoszcz jest jednym z najbardziej zielonych miast w Polsce. Na jednego mieszkańca przypada ok, 34 m2 zieleni. Jest drugim po Warszawie miastem z największą liczbą i powierzchnią parków Tereny te, ciągle doskonalone pod względem przyrodniczym, estetycznym i wypoczynkowym, urzekają mieszkańcowi tury[...]
15
75%
Zieleń Miejska
2008 Nr 3 26-28
PL Wybierając rośliny do obsadzenia przestrzeni miejskiej, warto sięgać po krzewy kwitnące wiosną, które staną się elementem ożywiającym szarą przestrzeń miejską.
16
75%
Zieleń Miejska
2008 Nr 2 20-22
PL Aleje stanowią taką formę kształtowania zieleni, która towarzyszy człowiekowi od najdawniejszych czasów. Rzędowy układ zadrzewień spotykany był zarówno w ogrodach europejskich, jak i na kontynencie azjatyckim już w starożytności. W rozwoju sztuki ogrodowej towarzyszył wszystkim kolejnym epokom.
17
75%
Zieleń Miejska
2007 Nr 6 38-40
PL W bliskości z naturą, tuż w sąsiedztwie Odry, wrocławianie od lipca br. mogą korzystać z zespołu nadrzewnych torów przeszkód, tzw. Parku Przyrody. Od samego poczucia cieszy się ogromną popularnością. Przygotowano go na bazie szczegółowej analizy drzewostanu oraz w oparciu o francuskie standardy.
18
75%
Zieleń Miejska
2008 Nr 11-12 42-44
PL Park im. Prezydenta R. Reagana powstał w najbardziej atrakcyjnym pod względem krajobrazowym, ekologicznym i klimatycznym rejonie Gdańska . w strefie nadmorskiej, w odległości 400 m od linii brzegowej Bałtyku. Stworzono tu miejsca zarówno dla fauny i flory, jak i aktywnego wypoczynku mieszkańców i tu[...]
19
75%
Zieleń Miejska
2008 Nr 11-12 48-49
PL Każdy z nas pragnie od czasu do czasu wypocząć w parku. Jednak osoby niepełnosprawne w tego typu miejscach zamiast regenerować siły, tracą je na nierówną walkę ze schodami, krzywym chodnikiem bądź zawieszonymi nisko gałęziami.
20
75%
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddział PAN w Krakowie
2017 T. 45 367--374
PL W artykule zwrócono uwagę na korzystne działanie procesów rewitalizacji oraz ich wpływ na obszary zieleni publicznej, tworzenie ładu przestrzennego i podtrzymywanie tradycji miejsca. Na wybranych przykładach zaprezentowano efekty rewitalizacji parków w miastach o różnym charakterze: przemysłowym (Sk[...]
EN The article focuses on the beneficial effects of revitalisation processes and their impact on public green areas, creation of spatial order and upholding the tradition of the place. Selected examples presented effects of the revitalization of parks in the towns of various kinds: industrial (Skawina)[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last