Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  parametry nawierzchni
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2018 Nr 4 62--65
PL Jakość nawierzchni drogowych stała się przedmiotem współzawodnictwa w świecie budownictwa drogowego. Bardzo duże znaczenie w trakcie realizacji kontraktów i późniejszej gwarancji ma kontrola zadeklarowanych parametrów. Kładzenie dużego nacisku na wysoki standard konstrukcji drogowej zmniejsza ryzyko[...]
2
63%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2017 Nr 1(112) 155--166
PL W artykule przedstawiono przegląd problemów związanych z obliczaniem wytrzymałości toru w związku z procesem uzyskiwania dopuszczenia do eksploatacji toru po modernizacji lub odnowieniu. Zaproponowano pewną metodę obliczeniową w kierunku pionowym.Zwrócono uwagę na niedostatki polskich przepisów PKP [...]
EN In the paper a review of problems arising while calculating the so-called track strength in accordance with current technical specifications for interoperability of railways has been presented. Not only the requirements of TSI but also a simple calculation model have been proposed. The deficiency of[...]
3
63%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2015 Nr 2(106) 159--175
PL W artykule przedstawiono stosowane miary tłumienia drgań z punktu widzenia konstrukcji nawierzchni szynowej, model tłumienia z wykorzystaniem normy DIN V 45673-4: 2008 oraz obliczenia porównawcze nawierzchni podsypkowych wyposażonych w maty podtłuczniowe. W wyniku obliczeń parametrycznych stwierdzon[...]
EN In the paper, some measures of vibration mitigation have been presented from the point of view of track structure. The model of insertion loss prediction has been used according to DIN V 45673-4: 2008. Moreover the stiffness calculations of tracks equipped with Under Ballast Mats and without them ha[...]
4
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1427--1432
PL Droga oraz warunki atmosferyczne oddziaływujące na nią to jeden z podstawowych czynników bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przeciwpoślizgowość drogi należy do najważniejszych parametrów. Nawierzchnia o wysokich właściwościach przeciwpoślizgowych, umożliwia nie tylko poruszanie się pojazdu według za[...]
EN The road and atmospheric conditions affecting it is one of the basic factors of safety in road traffic and slip resistance of the road is one of the most important parameters. Surface high anti-skid properties, it makes it possible not only to move the vehicle according to the trajectory, but also a[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last