Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  parametry mikroklimatu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2015 nr 1(15) 178--181
PL Wykonano badania eksperymentalne stanu temperatury w strefach ekspozycji obrotowych i nieobrotowych promienników podczerwieni. Wykazano energooszczędny charakter obrotowego promiennika podczerwieni. W przypadku użycia grzejników obrotowych gradient temperatury powierzchni grzewczej jest mniejszy, al[...]
EN The experimental studies of temperature condition exposure zone of the rotary and non-rotational infrared heaters have been done. The energy-efficient nature of rotary infrared radiator has been established. In the case of using rotary heaters temperature gradient of the heating surface is lower but[...]
2
84%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2013 Nr 6 229--231
PL Budynek stanowiący obiekt badań przedstawionych w niniejszej pracy znajduje się na terenie Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej doświadczanym klęską powodzi kilka razy w ciągu ostatniego stulecia. Badany obiekt w 2010 roku został zalany dwukrotnie, a słup wody osiągnął wysokość 2,80 m. Budynek pozostawał w[...]
EN The building being the object of this study is situated in the Iłowsko-Dobrzykowska Valley (Dolina Iłowsko-Dobrzykowska), a terrain affected by floods several times in the last century. In 2010, the studied building was flooded twice and the level of water reached 2.8 meters. The object remained flo[...]
3
84%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2016 T. 8, nr 3 43--46
PL Jednym z ważniejszych zagadnień polityki energetycznej UE i Ukrainy jest ekonomiczne użytkowanie energii. Skutecznym sposobem zapewnienia odpowiedniej regulacji temperatury w zakładach produkcyjnych jest wykorzystanie grzejników podczerwieni w systemach grzewczych. Dla zapewnienia odpowiednich param[...]
EN One of the important issues of energy policy of EU and Ukraine is an economical use of energy. The infrared heaters are an effective way to provide temperature regime in industrial premises. For providing microclimate parameters in industrial premises is important to consider simultaneously heating [...]
4
84%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2015 nr 2(16) 140--144
PL Najwyższą wydajność energetyczną systemu ogrzewania w zakładach produkcyjnych osiąga się poprzez utrzymywanie wymaganej temperatury w obszarze roboczym. Najbardziej skutecznymi systemami służącymi do tego celu są systemy grzewcze na podczerwień. Celem badań jest uzyskanie wymaganych parametrów tempe[...]
EN The highest energy indicators in the operation of heating systems of industrial premises are achieved in the maintaining the required temperature in the service area. The most effective systems that are able to provide the local heating of industrial premises are infrared heating systems. The purpos[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last